Tips og guider

Innliming av ruter i lystbåter med Sikaflex

NB! Ved liming av glassruter i fritidsbåter, kontakt Sika Norge AS! De angitte informasjoner er gitt i god tro, basert på praktiske erfaringer og under lokale forhold og skal betraktes som veiledning til våre kunder ved valg av produkt og arbeidsmetode. Da brukerens arbeidsforhold imidlertid ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de oppnådde resultater ved produktets anvendelse. Sika Norge AS garanterer naturligvis for kvaliteten av de leverte produkter.

Les mer

Om Boracol

Boracol er et impregneringsmiddel som benyttes for å beskytte treverk mest mulig effektivt mot sopp, råte og treborende insekter samt mugg og jordslag. Det anbefales også å benytte Boracol på mur og ulike steinsorter for å forhindre mose, grønske, sopp etc.

Les mer

Epifanes fargekart

Fargene i fargekartene under viser de reelle fargene så godt som mulig med forbehold om at fargene man ser på en skjerm kan avvike noe fra virkeligheten, avhengig av lysforhold, skjerminnstillinger, kvaliteten på skjermen etc.

Inntrykket av en farge kan også variere og påvirkes etter som man ser fargen på en liten eller stor flate. Glans og underlag kan påvirke fargenes utseende. Vårt beste tips er å gjøre en fargeprøve og se hvordan et faktisk oppstrøk blir.

Les mer