Termometere

Et termometer er et instrument for å måle temperatur. Ordet kommer fra de greske ordene thermo som betyr «varme» og meter som betyr «å måle».

Når temperaturen går opp, utvider kvikksølvet seg, og stiger oppover røret.
Vi kan da lese av temperaturen ved å måle hvor langt opp kvikksølvet kommer.

Filter

Ingen filtre tilgjengelig