Problemer du kan støte på ved lakkering og maling

Malingen tørker ikke som forventet • Blæredannelse • "gardiner" og "fiskeøyne" • vanskelig å stryke ut malingen • Små «nupper og korn» på overflaten • flaten blir hvit og matt etter herding

Malingen tørker ikke som forventet

Mulig årsak:

  • for lav lufttemperatur gjør malingen for tykkflytende
  • for lite avtrekk og for lite luftsirkulasjon
  • du har lagt på for tykt lag med maling (løsemidlene blir innestengt i malingen og fordamper ikke normalt)
  • du har påført malingen før det foregående strøket har gjennomherdet
  • du har brukt en-komponent maling direkte på en nylagt overflate bestående av epoxy eller glassfiber


Tørketiden avhenger av hvor mye løsemiddel som er igjen i forrige strøk. I enkelte tilfeller vil ikke malingen/lakken gjennomtørke i det hele tatt. Skjer dette, må hele malingslaget fjernes.

Under tørkingen dannes det rynker og «gardiner» i malingen

Den mest sannsynlige årsaken er at du har malt for tykt lag. Spesielt gjelder dette på vannrette flater hvor forrige strøk ikke er var gjennomherdet før det ble lagt på et nytt strøk.

Du kan delvis løse problemet ved å pusse den skrukkete overflaten lett, slik at løsemidlene letter kommer ut. Når malingen har herdet, legger du på et nytt lag maling. Unngå å arbeide med lakk og maling i direkte sollys eller sterk vind. Løse-midlene fordamper da fortere og man kan risikere å få «appelsinhud» overflate.Blæredannelse under/etter påføringen

Blæredannelse etter påføringen
Årsaken kan være at overflaten var for varm under påføringen, eller at den malte flaten ble utsatt for direkte sollys like etter.

Blæredannelse etter påføringen
Vanlig årsak er at innestengt fukt eller løsemiddel fordamper og skaper blærer. Det kan også oppstå luftbobler påoverflaten hvis temperaturen på treverket øker etter påføring av maling og lakk. Ved økt temperatur frigjøres det oksygen fra treverket.“Fiskeøyne”

Malingen/lakken «trekker» seg vekk fra enkelte punkter på overflaten, og lar seg ikke stryke jevnt utover. De vanlige årsakene til dette er at det ligger fukt, fett, voks, silikon eller annen forurensning på overflaten. Det kan også komme av for lav lufttemperatur eller at flaten ikke er pusset eller ikke pusset tilstrekkelig. Uansett årsak, bør du fjerne malingen mens den fortsatt er våt, og rense overflaten med korrekt rense- eller avfettingsmiddel. Puss godt og ha på et nytt strøk maling.Det er vanskelig å stryke malingen utover flaten

Dette kan skje fordi du har fått fremmedlegemer i penselen, eller fordi temperaturen på malingen/lakken eller lufttemperaturen er relativt lav. Du løser problemet ved å ha mer maling på penselen, eller ved å ha mer tynner i malingen. Det anbefales også å tilsette en «spesialolje» (Epifanes Retarder) i lakken/malingen for å bedre «flyten» og sikre en jevnere overflate.Små «nupper og korn» på overflaten

Etter herding kan man av og til se «nupper» og uregelmessigheter på overflaten. Ofte skyldtes dette støv og små partikler som har festet seg til overflaten etter påføringen av lakken. Unngå å lakke i rom med mye støv, ikke lakk i det samme rommet som det pågår eller nettopp har pågått slipe og pussearbeider. Vær obs. på at det kan «drysse» små partikler fra klærne dine og ned på den nylakkerte flaten.Den nylakkerte flaten blir hvit og matt etter herding

Dette skyldtes som regel fukt. Den lakkerte flaten var fuktig før lakkering, eller flaten har blitt utsatt for fukt etter påføring av lakken. Vær klar over at temperaturfall kan skape kondens som igjen kan påvirke den nylakkerte flaten.