Menneske- og arbeidstakerrettigheter

West System Norge AS sine regler og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter er basert på United Nations (UN) Declaration of Human Rights og International Labour Organization’s (ILO) Core Fundamental Principles and Conventions on Labour Standards. Vi mener at vår beste mulighet til å unngå negative konsekvenser av vår virksomhet med hensyn til menneskerettigheter, er gjennom å sikre at menneske- og arbeidstakerrettighetene til våre ansatte og arbeidstakerne til våre forretningspartnere i hele verdikjeden er respektert og aktivt etterlevd, at deres arbeidsforhold og -miljø er anstendig, sikkert og sunt, og at de mottar en rettferdig levelønn.

Vår Menneskerettighets-policy er inkludert i vår Code of Conduct og vår Supplier Code of Conduct. Retningslinjene understreker vår forpliktelse til å drive vår virksomhet og oppføre oss selv lovlig og etisk. Retingslinjene våre er kontinuerlig overvåket og oppdatert for å sikre etterlevelse av norske og internasjonale lover og regler, og for å opprettholde fokus og bevissthet.

West System Norge AS gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med Åpenhetsloven og OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Våre aktsomhets-redegjørelser behandles og godkjennes av Styret og oppdateres årlig.

Åpenhetsloven, redegjørelse 2022

Vår eksterne Whistleblowing Channel er lett tilgjengelig på XXL ASAs hjemmesider: xxlasa.com

Handlekurv

Relaterte produkter