Ofte stilte spørsmål ved nating med Sikaflex

  1. Jeg har natet dekket/gulvet med Sikaflex®. Hvor lang tid må det gå før jeg sliper det? …

 

1. Jeg har natet dekket/gulvet med Sikaflex®. Hvor lang tid må det gå før jeg sliper det?

 

Svar: En uke etter legging er som oftest nok, avhengig av luftfuktighet.

 

 

2. Hvor lang tid må det gå før jeg kan etterbehandle dekket/gulvet mitt?

 

Svar: Alle 1-komponente polyuretaner, som f.eks. Sikaflex®, herder ved hjelp av luftfuktighet. Dette innebærer at massen må ha fuktighet for å kunne herde. Ventetid minimum fire uker etter legging. Alle tekniske data på våre datablader

er basert på minimum 4 uker herdetid 23 °C og 50 % r.f. (relativ luftfuktighet). Dersom r.f. går ned med noen prosent, forlenges herdetiden. Massen kan være gjennomherdet etter f.eks. 1 døgn, men etterherdingstiden er ikke over før etter fire uker ved 23 °C og 50 % r.f.

 

 

3. Hva kan jeg lakkere eller olje dekket/gulvet mitt med?

 

Svar: Skal du bruke lakk, kan du starte med en vannbasert type og fortsette med et alkydprodukt, da disse ofte gir en hardere overflate. Alternativt kan du bruke vannbaserte produkter hele veien. 2-komponente og syreherdende lakker kan også brukes. Skal du bruke olje og denne er fortynnbar med white-spirit, skal de to første strøkene tynnes med

40 % white-spirit og legges på i tynne strøk. Det samme gjelder alkydlakker. Dersom du går for impregnering, som ofte inneholder sterke, organiske løsemidler, kan disse være mer aggressive mot massen, blant annet p.g.a. langt flere strøk og kraftigere penetrering. Det er treverket som skal impregneres, ikke natemassen. Prøv derfor å få minimalt av impregneringen på massens overflate.

 

NB! Ved etterbehandling, er det meget viktig å lese lever- andørens bruksanvisning og følge den! Gjør også selv en test med dine valgte produkter under lokale forhold!

 

4. Jeg har oljet/lakkert dekket/gulvet mitt og nå vil ikke ol- jen/lakken tørke på natene. Hva gjør jeg og hva er årsaken?

 

Svar: Svaret/svarene finner du kanskje ovenfor, men her følger litt mer detaljert informasjon:

 

Dersom du ikke har ventet lenge nok mellom legging og etterbehandling, kan en slik situasjon oppstå. Tørk av natemassen med en fille dyppet i white-spirit og vent til white-spiriten har fordampet fullstendig. Fortsett der- etter etterbehandlingen som tidligere nevnt.

 

Dersom massen har begynt å gå i oppløsning, er det dessverre kun to muligheter: Enten legge nytt dekk, der- som det er limt på underliggende lag, eller rense natene og nate hele dekket/gulvet på nytt.

 

NB! Du kan ikke forsegle natene med en lakk eller lignende, for deretter å legge ny etterbehandling.

 

 

5. Jeg har fått en del porer i natemassen etter at dekket/ gulvet er slipt. Hva kommer det av og hva kan jeg eventuelt gjøre med det?

 

Svar: Når du legger massen, skal patronspissen skjæres i 90o. Skjærer du derimot spissen i f.eks. 60o, og spissen går ned i naten, er det nesten uunngåelig ikke å få luft som bakes inn ved ettersparkling. Har du i tillegg brukt bunnfyll- ingslist i ekspandert polyetylen og denne ikke er “luftet”, vil du kunne få både luftlommer og porer. En annen årsak kan være mangelfull priming. Du kan teste om massen er homo- gen ved å legge ut strenger på et ikke- sugende underlag, f.eks. en glassplate eller stålplate og la disse gjennomherde. Du vil da oppdage at massen er luft- og porefri. Skjær ut massen som har porer og aktiver med Sika®Aktivator 205 (se produkt datablad) og legg i ny masse.

 

 

6. Jeg har en gammel fiskeskøyte der jeg skal nate det fritt-liggende dekket på nytt. Skal jeg bruke bunnfylling- slist?

 

Svar: Det kan du godt bruke, men husk at dekket først skal drives med bomullsgarn eller drev og at natene bør være

V-formet. Da er det mye enklere å drive garnet ned. Dekket skal i prinsippet være tett ved hjelp av drev før du begynner selve natingen. På dette dekket blir natemassen kun en sekundærtetting.

NB! Ikke bruk tjæredrev i forbindelse med polyuretan, da disse ikke er “gode venner”!

7. Jeg har natet et dekk/gulv med Sikaflex® og fått en del “lommer” og “svinn” i overflaten. Kan jeg utbedre dette ved å legge ny Sikaflex®  på disse stedene?

Svar: Alle 1-komponente polyuretaner, som f.eks. Sikaflex®, er reparasjonsdyktige. Det vil si at du kan legge ny masse på gammel masse, men den skal først aktiveres med en aktiva- tor, Sika® Aktivator 205 (se produkt datablad).

8. Hvorfor må jeg ha bunnfylling?

Svar: Det er fordi massen kun skal ha vedheft på sidene og ikke i bunnen, da dette gir en ekstra spenning når massen kryper/sveller og man vil kunne få brudd eller slipp. Bunnfyll- ingsmaterialet hindrer vedheft i bunnen av naten. Bunnfylling gjelder ved ekstreme værforhold.

9. Må jeg bruke primer når jeg skal nate gulv innendørs og hvilken hensikt har det? Det er jo ikke like stor påvirkning av fuktighet innendørs som utendørs?

Svar: Nei, det er riktig, men primer skal benyttes uansett!

  1. Utendørs: Ved å prime, får du bedre, varig vedheft. Du hindrer vann og evt. fett og luft å trenge inn i massen.
  2. Innendørs: Når du primer innendørs hindrer du inntreng- ing av luft og fett i massen. Gjør jobben som om det er et båtdekk.

10. Hvordan fjerner jeg Sikaflex® som er kommet på steder der den ikke skal være, f.eks. på klær og annet?

Svar: Dersom massen ikke har herdet, kan du f.eks. bruke Sika®-Remover 208 eller Sika®-Handclean. Har derimot mas- sen herdet, kan den kun fjernes mekanisk.