Om Boracol

Boracol er et impregneringsmiddel som benyttes for å beskytte treverk mest mulig effektivt mot sopp, råte og treborende insekter samt mugg og jordslag. Det anbefales også å benytte Boracol på mur og ulike steinsorter for å forhindre mose, grønske, sopp etc.

West System Norge AS selger markedets best dokumenterte og miljøvennlige middel mot sopp og råtedannelse. Dette produktet heter Boracol.

Det finnes 2 ulike typer Boracol:

Boracol 10_3Bd

Boracol 10­­_3Bd er en ny og bedre utgave av Boracol Special. Dette er et svært effektivt impregneringsmiddel mot sopp som skader treverk og mur. Benyttes for å forebygge og bekjempe ulike sopptyper som muggsopp, alger, jordslag og råtesopp.

Boracol 15

Boracol 15 er et effektivt impregneringsmiddel som benyttes for å forebygge og bekjempe sopp og insektangrep. Benyttes på treverk og mur (fasader, kjellere, vaskerom etc.) for bekjempelse av råtesopp, muggsopp, ekte hussopp (NB!) og insektangrep.

Generelt

Boracol er et impregneringsmiddel som benyttes for å beskytte treverk mest mulig effektivt mot sopp, råte og treborende insekter samt mugg og jordslag. Det anbefales også å benytte Boracol på mur og ulike steinsorter (marmor, granitt etc) for å forhindre mose, grønske, sopp etc.

I tillegg til bruk i båter, benyttes Boracol i stor utstrekning til impregnering av nye og eldre hus og hytter, broer, gjerder, telefonstolper, kirker og alle andre trekonstruksjoner.

Flere og flere eiere av trebåter har fått øynene opp for dette unike produktet. Boracol er et produkt som ikke bare bør benyttes på gamle og verneverdige båter, men også i nyere båter for å forebygge sopp og muggskader som igjen kan føre til råte, «blåved» og andre misfarginger i treverket.

Boracol er blant annet blitt benyttet til konservering av fregatten «Jylland», skonnertene «Fulton» og «Svanen», jakten «Gjøa», ishavsskøyta «Havnøy» og «RS 1- Colin Archer» med flere.

Egenskaper

Boracol har samme penetrerende evne som vann. Der vann trenger inn i trevirket vil også Boracol trenge inn. Boracol legger seg ikke bare på overflaten av det behandlede treverket, men trenger fra overflaten og inn i selve kjerneveden. Dette er viktig, og helt avgjørende for at impregneringen skal bli fullgod og vare lenge.

Boracol trenger inn i både tørt, fuktig og vått treverk, og ødelegger vekstvilkårene til soppen slik at denne dør. På denne måten forhindrer man råteskader.

Det er altså kombinasjonen av evnen til å trenge inn i treverket og den effektive utryddelsen av soppen som gjør Boracol til et unikt impregneringsmiddel til treverk i båt eller andre trekonstruksjoner.

Om soppangrep og råtedannelse

Værforholdene langs norskekysten er meget fuktige i store deler av året, spesielt i høst- og vintermånedene. Et fuktig klima er som oftest årsaken til råteskader. Råte oppstår når visse sopptyper etablerer seg og får virke på treverket over tid.

Vekstbetingelsene til sopp er knyttet til næring (trevirke), vann, varme og oksygen. I naturen vil samtlige betingelser være oppfylt, men i treverk som er benyttet i båt vil vekstforholdene arte seg forskjellig, alt etter hvordan de ulike vekstbetingelsene er i den enkelte båt.

Vann er den viktigste betingelsen for utviklingen av soppangrep. Hvis fuktighetsgraden i treverket holdes under 20 % vil det ikke være vekstvilkår for soppdannelse. For at soppsporene skal kunne vokse og gro på treverk, kreves det en temperatur på mellom 10 og 40°C. og tilgang på vann/fuktighet. Soppen kan vokse og utvikle seg ved temperaturer ned til 0°C og ved vanninnhold i treet ned til ca. 20 vektprosent. Enkelte sopptyper kan gå i dvale, og man kan tro at den er nedkjempet. Når vekstvilkårene igjen blir gunstige, vil soppen florere på ny.

Muggsopp – et vanlig problem

Muggsopp er en av de vanligste skadesoppene, og soppsporer fra muggsopp finnes overalt. De spres med luften og forekommer normalt i så små mengder at det ikke er farlig. Dersom det derimot oppdages synlig mugg i hus, hytte eller båt, bør det fjernes med en gang da dette fort kan bli en årsak til et dårlig og skadelig innemiljø.

Områder med høy fuktighet er særlig utsatt. Fuktig inneluft kombinert med for eksempel kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger kan gi kondens, som øker faren for utvikling av muggsopp.

Lukten av muggsopp er umiskjennelig, og er et sikkert tegn på at du bør gjøre noe med situasjonen. Du ser også ofte vekst av muggsopp som et grått, svart eller grønt belegg.

Forebygging

Uansett, det er viktig å forebygge og forhindre soppangrep i hus, hytte og båt, og i andre gjenstander laget i tre. Det er ingen god følelse å vite at soppen gror, syder og blomstrer under dekk og dørk! Dessuten, hvis soppen får lov til å utvikle seg over tid, kan den gjøre stor skade i form av råtedannelse og svekkelse av trevirket.

Sopp kan være svært skadelig

I tillegg til at enkelte sopptyper kan bryte ned trevirke og forårsake store og kostbare ødeleggelser, er sopp (eks. muggsopp) skadelig for mennesker og har en svært negativ helsefaktor i innemiljøet, enten dette er på hytta, hjemme eller i båten.

Man behøver ikke ha allergi eller astma for å få symptomer i en bygning med fukt- og muggsopp. Muggsoppen produserer sporer og når disse pustes inn kan det oppstå plager og sykdom.

Vanlige sykdomssymptomer på unormalt mye muggsopp i huset der du oppholder deg er ofte hodepine, tretthet, konsentrasjonsvansker, slimhinneirritasjoner, allergier, astma o.l.

Hvis det er mistanke om fukt- og soppskader, er det viktig å foreta en undersøkelse og kartlegge omfanget. Etter at man har gjort dette bør man begynne soppsaneringen så fort som mulig.

Husk, mange skader og plager kan unngås hvis man kommer soppen i forkjøpet og forebygger mot fukt og soppdannelse.

Kjemisk og konstruktiv beskyttelse mot sopp og råte

Det skilles mellom to typer beskyttelse mot sopp og råte. Den ene er kjemisk og den andre er konstruktiv.

Kjemisk beskyttelse

Den kjemiske beskyttelsen består i at man påfører treverket kjemiske stoffer som skal forhindre soppdannelse og råte.

Konstruktiv beskyttelse

Ved konstruktiv beskyttelse sørger man for at trevirket ikke utsettes for fukt som igjen kan føre til soppangrep. Sopp kan som regel ikke vokse i trevirke som har et fuktinnhold på under 20 %.

Den konstruktive beskyttelsen kan utøves ved for eksempel utlufting eller ved avfukting. Stillestående, fuktig luft gir ideelle vekstforhold for sopp. Man skal derfor være nøye med å åpne skuffer, skap og dørker for økt luftsirkulasjon når båten ligger i opplag. Det er også viktig å tenke på god gjennomlufting når man pakker båten inn med presenning.

Tradisjonell impregnering er ofte ingen god beskyttelse mot sopp og råte

De fleste tradisjonelle impregneringsvæsker som finnes på det norske markedet i dag har ikke evnen til å penetrere inn i selve trevirket, men legger seg isteden bare som en tynn beskyttende hinne på yttersiden av det behandlede trevirket. Denne hinnen vil i de fleste tilfeller bare «vaskes» av etter en viss tid.

Hvis det forekommer sprekkdannelser i treverket etter at impregneringen har funnet sted er «beskyttelseshinnen» brutt, og det er fritt fram for at sopp og insekter kan «slå seg ned» og starte nedbrytingen av treverket. Man har da i realiteten ikke oppnådd særlig mye.

Her ser man sorte avtegninger av muggsopp i vinduskarmen. Muggsopp bekjempes effektivt og godt ved hjelp av Boracol 10­­_3Bd

Bruk ikke giftige og miljøskadelige impregneringsmidler

Det er også et faktum at en rekke av de produktene som benyttes til bekjempelse av sopp og råte i dag er svært giftig, både for vedkommende som benytter produktet og miljøet rundt. Det at produktet i seg selv er giftig og «farlig» for mennesker, planter og dyr er selvfølgelig ingen garanti for at det er et effektivt middel mot soppdannelse og de skadene dette medfører.

Boracol er et effektivt og miljøvennlig produkt

Som bruker av Boracol kan du være trygg på at du benytter det mest effektive produktet mot sopp, mugg, mose, grønske og insekter uten at du skader deg selv eller miljøet.

Påføring av Boracol

Boracol er lett å arbeide med, og påføres på treverket med pensel, rulle, sprøyting eller dypping. Bruk alltid hansker og beskyttelsesbriller. Ved sprøyting bør du også benytte munnbind eller maske slik at du ikke puster inn dråper av Boracol (gjelder alle former for kjemikalier, såper etc)

Anvendelse

Boracol benyttes i de deler av båten eller andre trekonstruksjoner der treverket er mest fuktig eller senere kan bli utsatt for fukt.

Etterbehandling

Treverk som er behandlet med Boracol kan i mange tilfeller etterbehandles med en vannavvisende overflatebeskyttelse. Vent da med å påføre denne til overflaten er tørr.

Miljø og brukervennlig

Boracol er et patentbeskyttet produkt.I dag benyttes Boracol i hele verden, og produktet har oppnådd stor anerkjennelse blant fagfolk og forskningsmiljøer som arbeider med sopp og råte-problematikk. Boracol inneholder ingen løsemidler.

Boracol brukes også på andre materialer enn treverk

Boracol benyttes også på materialer som for eksempel mur (fasader, kjellere, vaskerom etc) og ulike stensorter (marmor, granitt etc).

Boracol finnes i følgende varianter:

Boracol 10_3Bd

For bekjempelse av sopp (råte), grønske, alger, mose, muggsopp på tre, og murverk samt lettere insektangrep.

Boracol 15

Benyttes på treverk og mur (fasader, kjellere, vaskerom etc.) til bekjempelse av råtesopp, muggsopp, ekte hussopp og insektangrep.

Boracol finnes i følgende forpakninger:1 liter / 2,5 liter / 5 liter / 10 liter / 20 liter