Lanterner

Når du kjører, padler eller ror en båt i mørket, er det viktig at du alltid bruker riktig type lanterner. Å padle eller bruke båt om natten krever kunnskap, og ekstra viktig er det at du er godt synlig for andre båter på vannet.
Ulike båter krever ulike lanterner. I vår nettbutikk finner du et stort utvalg av forskjellige lanterner som skal og må brukes til forskjellige farkoster. Vi har også et stort utvalg av lyspærer til lanterner.

Reglene sier at lanterner skal være tent fra solnedgang til soloppgang når fartøyet er i fart, men også under andre forhold som setter ned sikten som tåke, snø og regn. Det betyr at lanterneføring også kan være nødvendig midt på dagen hvis forholdene tilsier det.

Når båten ligger stille slukker man lanternene bortsett fra en rundtlysende lanterne når man ligger for anker (se under).

HVILKE LANTERNER ER RIKTIG FOR DIN BÅT:

LANTERNEFØRING PÅ ROBÅT, KAJAKK OG KANO
Alle typer fartøy er pliktig til å føre lys eller lanterner i mørket, fra solnedgang til soloppgang, eller ved dårlig sikt. Kajakker, kanoer, robåter og små, saktegående motorbåter som har maksfart under 7 knop kan klare seg med en rundlysende hvit lanterne eller en annen form for synlig lys. Et minstekrav er en lommelykt slik at man er synlig for andre.
Alle andre fartøy må ha både rød, grønn og hvit lanterne plassert på riktig plass.
Til kajakk, kano og robåt vil det ofte være praktisk å bruke en lanterne som går på små batterier. Vi har derfor et stort utvalg av funksjonelle lanterner som først og fremst er beregnet for kajakk, kano etc.

LANTERNEFØRING PÅ MOTORBÅT
Er båten under 23 fot og har en maksfart under 7 knop, er det tilstrekkelig med en hvit rundtlysende lanterne. Selv om det ikke er et krav anbefales også sidelanterner (rød og grønn) for ekstra synlighet.
Båter fra 23 til 39 fot skal ha rundlysende hvit lanterne og sidelanterner. Her er det også godkjent med sammenslåtte sidelanterner, altså hvor rødt og grønt lys er i samme lanterne.

Er båten din større enn 39 fot er det påbudt med adskilte sidelanterner. Her er altså kravet topplanterne, sidelanterner og akterlanterne.
På store båter over 50 meter er kravet to topplanterner. En forut og en akterut.

LANTERNEFØRING PÅ SEILBÅT
For seilbåt er kravet sidelanterner og akterlanterne, men dersom motoren er i gang skal også topplanternen tennes.

LANTERNER VED SLEP
Båten som slepes skal føre sidelanterner og akterlanterner som for en seilbåt.

ULIKE LANTERNENE HAR EGNE KRAV TIL PLASSERING PÅ BÅTEN

Topplanterne:
Denne lanternen har hvitt lys. Lanternen er plassert i fartøyets senterlinje og viser et uavbrutt lys over en bue av horisonten på 225 grader fra rett forover til 22,5 grader aktenfor tvers.

Sidelanterne:
Denne lanternen har grønt lys på styrbord side (fartøyets høyre side sett aktenfra) og rødt lys på babord side (fartøyets venstre side sett aktenfra). Lanternene skal lyse fra rett forover til 22,5 grader aktenfor tvers på hver side. Lysbuen blir dermed 112,5 grader.

Akterlanterne:
Denne lanternen har hvitt lys som lyser akterover og som er plassert så langt akterut som mulig. Lanternen skal lyse i en uavbrutt bue over horisonten på 135 grader, 67,5 grader på hver side av fartøyet rett akterover.

Ankerlanterne
Ankerlanternen har rundtlysende hvitt lys, og er plasser i toppen av båten. Skal lyse minst to nautiske mil. Ankerlanterne brukes når man ankrer opp et sted som ikke er sikret som båtplass, eller på steder hvor de kan komme i veien for båter i fart.

Rundtlysende lanterne:
Dette er en lanterne som viser et ubrutt lys over en bue av horisonten på 360 grader.

KRAV TIL LYSSTYRKE
Hvor kraftig lanternen må være og hvor mange nautiske mil den skal være synlig avhenger av båtens størrelse.

Fartøy mindre enn 12 meter:

• Topplanterne: minst 2 nautiske mil
• Sidelanterne: minst 1 nautisk mil
• Akterlanterne: minst 2 nautisk mil
• Rundtlysende: minst 2 nautiske mil.

Fartøy fra 12 til 50 meter:

• Sidelanterne: minst 2 nautiske mil
• Akterlanterne: minst 2 nautiske mil
• Rundtlysende: minst 2 nautiske mil.
• Topplanterne: minst 5 nautiske mil
• Topplanterne for båter mindre enn 20 meter: 3 nautiske mil

Sjekk vårt utvalg av lanterner her!

Filter

Ingen filtre tilgjengelig

Toppselgere i Lanterner