Vinterlagring av seilbåt

I denne artikkelen har vi samlet gode tips og råd om hva du bør tenke på i forbindelse med vinterlagring av seilbåter.

Når du skal vinterlagre en seilbåt, skal du i all hovedsak gjøre dette på samme måte som med andre båter. Detaljert beskrivelse av hvordan du gjør dette, finner du her:

Det er allikevel noen ekstra ting du må tenke på når du har seilbåt.

I denne artikkelen har vi samlet gode tips og råd om hva du bør tenke på i forbindelse med vinterlagring av seilbåter. Punktene i denne oversikten er kun ment som en huskeliste, og er ikke absolutt.

Hvis du har spørsmål og/eller trenger råd, ikke vær redd for å ta kontakt med oss.

Skal båten lagres i vannet eller på land?

 • Det første spørsmålet du må stille deg er om du vil oppbevare båten på vannet eller ta den opp på land. De siste årene har vintrene vært milde i store deler av landet, og flere og flere har begynt å la båtene ligge ute i vannet året rundt.
 • Selv om du slipper arbeidet med å ta båten opp på land og plassere den i en krybbe eller ved hjelp av bukker, så er det fortsatt en del å tenke på og huske når man skal lagre båten på vannet om vinteren. Dette kan du lese om her: Vinterlagring av båt i vannet

Skal masten tas av, eller skal jeg la den stå på båten?

 • Når du skal lagre seilbåten på land, må du ta stilling til om du skal ta masten av båten eller ikke. Mange velger å løsne masten fra båten, og lagre riggen under tak.

Å løsne masten fra båten

 • Fordelen ved å løsne masten fra båten, er at du da samtidig får sjekket riggen og eventuelt funnet feil og svakheter som bør utbedres før neste sesong.
 • Vedlikehold og ettersyn av riggen har ikke bare betydning for båtens verdi og egen seilglede. Det er også avgjørende for sikkerheten om bord at riggen er i orden.
 • Det er vanlig at ulike deler på riggen slites og blir svakere etter hvert som årene går, og det er viktig at du reparerer og/eller skifter ut de delene som begynner å bli svake eller er ødelagte.
 • Masten løsnes fra båten og løftes på land før du tar opp båten. Avtal i god tid med de som jobber på slippen slik at jobben går enkelt og uten stress.
 • Hvis du skal gjøre jobben selv, må du starte med å sjekke at mastekranen og løftestropper er fungerer slik de skal.
 • Pass på å plassere stroppen riktig på masten og sørg for at ikke lanterner eller annet teknisk utstyr blir skadet.
 • Plasser løkka på løftestroppen så høyt som mulig slik at tyngdepunktet havner i nedre del av masten.
 • Ikke løsne festeskruene til masta før løftestroppen er forsvarlig festet til masten og krana er klar til bruk.

Oppbevaring av masta

 • Når masten har kommet på land, skal den oppbevares på et jevnt underlag med flere støtter.
 • Gå over og sjekk splinter, bolter, wire-terminaler, generell slitasje på rigg, sjakler etc. Hvis du ikke føler deg kompetent til å gjøre dette selv, bør du ta kontakt med fagfolk.
 • Riggen bør vaskes og salt og skitt må tørkes av. Noen velger også å smøre mast og bom med vaselinolje. 
 • Det er viktig å ikke tvinne stag og ledninger rundt masten ved vinterlagring. Det kan medføre korrosjon og skader på båtens mast. Dette er spesielt viktig å huske på ved steder med saltholdig luft.
 • Aluminiumsmaster som er eloksert eller malt bør ligge luftig, og helst under tak.
 • Hvis du lagrer masten i stativ sammen med andre master, bør du ta av den stående riggen for å forhindre riper i elokseringen på masten i forbindelse med at andre master flyttes på.
 • Pass på at det ikke kommer vann i profilet/sporet til seilet. Samler det seg vann i seilsporet for storseil eller genoa, kan dette i verste fall fryse til is og utvide seg slik at seilet senere faller ut.
 • Dyre bolter, antenner og annet teknisk utstyr bør fjernes fra masten pga. risikoen for tyveri.

Å lagre seilbåten på land med påmontert mast

 • Hvis du ønsker å la båten stå rigget med mast på land gjennom vinteren, er det ekstra viktig at båten står støtt og at krybben og/eller båtbukkene som benyttes er sterke nok til å holde båten stabil og stødig. Dette fordi det er et betydelig vindfang i masten. Det er flere eksempler på at båter med stående mast har veltet på opplagsplasser fordi båtene ikke har vært godt nok forankret med båtstøtter og krybbe. Skader som da oppstår, vil ikke forsikringen dekke.
 • Noen vil også hevde at båten risikerer å ta skade av mastens bevegelser, noe som kan medføre at det oppstår sprekker rundt mastefestet.
 • Hvis båten kan bli utsatt for sterk vind under vinteropplaget, vil derfor mange fraråde at man lagrer båten på land med mast og rigg oppe. 

Riggen

 • Når båten står på land fordeles kreftene i skroget annerledes enn hvis båten ligger på vannet. De fleste vil hevde at dette er et argument for at man bør slakke riggen når båten står på land om vinteren.
 • Når man slakker riggen, bør dette gjøres «akkurat passe mye». Hvis riggen blir stående for slakt, vil dette kunne gi mulighet for en del bevegelse og større slitasje på riggen enn om den står stramt.
 • Hvis du skal slakke riggen kan det være lurt å ta mål på hvordan strekkfiskene står før du slakker dem, slik at du kan skru dem tilbake til korrekt posisjon når riggen igjen skal strammes til våren.

Frostsprengning

 • Påse at vannet dreneres ut fra masten. Hvis det samler seg vann i bunnen av masten, og dette ikke dreneres ut, kan det oppstå frostsprengning. Da kan i verste fall mastefestet sprekke opp, og dette er dyrt å reparere.
 • Sjekk derfor at det er god drenering ut av masten. Dette kan du sikre ved å bore dreneringshull slik av vannet kommer ut.

Smør alle vitale deler om bord

 • Saltvann og naturens krefter tærer på alt utstyr om bord i båten. Det er derfor viktig at alle bevegelige deler smøres opp og holdes ved like. Riktig smøring er en viktig del av vedlikeholdet om bord, spesielt i en seilbåt.
 • Gå over og smør alle bevegelige deler inklusive skruer, bolter, glideblokker, glidelager, kulelager, vinsjer etc.
 • Når det gjelder smøring av vinsjer, anbefales det å bruke Andersen vinsjfett.De fleste andre typer fett, inkludert såkalte “marine fett”-produkter er ikke egnet for smøring av vinsjer. Uegnede fettprodukter kan forårsake funksjonsfeil på utstyret. 
 • Andersen vinsjfett kan også brukes på strekkfisker, syrefaste kulelager etc.

Seil

 • Seilene må løsnes og oppbevares tørt og luftig gjennom vinteren.
 • Selv om seilduk som regel er lagd av et svært solid materiale, trenger også seilet ditt litt kjærlighet og vedlikehold. Sjekk derfor alle sømmer og undersøk den generelle tilstanden på seilene før du legger de bort på høsten.
 • I tillegg til å sjekke sømmene i seilet, bør du se etter UV-slitasje, fuktskader, brekkasjer, revner, slitemerker etc.
 • Husk at trådene som er brukt i seilet ditt har en kortere levetid enn selve seilduken. Selv om sømmene er slitte, trenger du som oftest ikke å skifte ut hele seilet. En seilmaker syr raskt en ny søm for deg.
 • Dersom seilene trenger service og reparasjon, er det smart å levere inn seilene så tidlig som mulig på høsten. Erfaringsmessig har seilmakere mye å gjøre på våren!
 • En god regel er å spyle seilet i ferskvann og/eller vaske det før man skal lagre det for vinteren. Ved å vaske seilet, fjerner man skarpe saltkrystaller som kan trekke til seg fukt og skape slitasje på fibrene i seilet. Noen vasker seilene hjemme i sitt eget badekar. Andre sender seilene bort til profesjonelle.
 • Det finnes også seilmakere som driver seilhotel. De tar imot seil for oppbevaring.

Båtkrybber, bukker, støtter etc.

 • Før seilbåten skal løftes på land, er det viktig å ha båtkrybbene, bukker, støtter og annet opplagsutstyr klart.
 • Det er viktig å plassere båtkrybbene på et plant og stabilt underlag, og justere disse slik at båten blir liggende stabilt og stødig med riktig vektfordeling. Når krybbene er korrekt innstilt, kan kranbilføreren plassere båten direkte og rett i krybbene etter opptaket.
 • Et godt tips er å smøre alle skruer og andre innstillinger på opplagsutstyret i god tid i forveien slik at alle justeringer og tilpasninger på opplagsplassen skjer knirkefritt. Vi anbefaler deg å alltid ha med deg et rustløser/smøremiddel-produkt som for eksempel:

Ulike krybber

 • Det finnes ulike båtkrybber, støtter etc. i handelen, og det viktigste er at du velger å bruke utstyr som er tilpasset din båt mht. styrke og tilpasning. Noen krybber leveres i sjøvannsbestandig aluminium og andre i galvanisert stål. Noen benytter også krybber i treverk. De fleste krybber kan justeres i høyde og bredde, og noen båtkrybber er også selvjusterende. Disse krybbene regulerer seg automatisk til båtens form når båten senkes ned på krybbene!
 • At båtkrybben er justerbar er viktig, noe som gjør at den kan tilpasses nøyaktig til båtens størrelse og skrogets form. På den måten sikrer man god vektfordeling på krybben, noe som gjør at båten ligger stabilt og trygt.
 • Det er viktig at båtens vekt hviler på kjølen.

Båtstøtter

 • Når båten er plassert trygt i krybbene, er det ofte vanlig (kommer an på båtens størrelse og tyngde) å støtte opp med noen båtstøtter på hver side av båten. Av og til kan man benytte kun båtstøtter og ikke krybbe.
 • Hvis du mot formodning velger å bruke «hjemmesnekrete» krybber i tre, er det svært viktig at disse er tilstrekkelig dimensjonert. Kreftene som virker på båtkrybbene er større enn man kan tro, og ofte vil ikke et forsikringsselskap dekke skader på grunn av en velt hvis man har benyttet hjemmelagde trekrybber.

Presenningsstativ

 • Alle båter som skal lagres utendørs, bør dekkes til med en presenning slik at båten blir beskyttet for nedbør, skitt og fukt.
 • For at man enkelt skal kunne legge presenning over båten, må man ha et presenningsstativ.

Dekkstativ

 • Til større seilbåter er det vanlig å benytte et dekkstativ.
 • Dekkstativ leveres med møne i valgfri lengde. Mønestangen holdes oppe og støttes av x-antall dekkstøtter som festes til ulike steder på båten.
 • Du kan velge hvor mange og hva slags dekkstøtter du har behov for. Antall dekkstøtter avhenger av båtens lengde og hva slags dekkstøtter man velger avhenger av hva slags festeanordninger som passer best til din båt.
 • Et dekkstativ kan skreddersys og tilpasses alle båter.
 • Et dekkstativ er satt sammen av et praktisk modulsystem. Alle lengder er standardisert og kommer i lengder a`1,5 meter. Dette gjør at du enkelt kan utvide stativet og tilpasse det til større båter etter behov uten å kaste noe av det gamle.
 • På grunn av et praktisk klikksystem er stativene lette å montere. Det tar kun noen få minutter å sette det i sammen og ta det fra hverandre.
 • Stativene kan med hell også benyttes til campingvogner, svømmebasseng eller andre gjenstander som skal dekkes til og beskyttes med presenning.

Presenning

 • Etter at man har satt opp og montert presenningsstativet, må man dekke båten med en god presenning som passer til båtens lengde og bredde. I enkelte tilfeller (eks. seilbåter) benytter man to eller flere presenninger).
 • Det lønner seg alltid å benytte en sterk, smidig og holdbar presenning som ikke går i stykker i løpet av vinteren, og som du kan bruke i flere sesonger.
 • Det anbefales å bruke armerte presenninger fra 180 til 260 gr/m² til tildekking og beskyttelse av båter. Dette er prisgunstige presenninger som tåler både mye strekk og store påkjenninger.
 • For bruk til båter som står plassert på utsatte steder, anbefales det å bruke en presenningstykkelse på minst 260 gr/m². Da vil du ha en god presenning i forhold til vekt, soliditet og pris.
 • Det anbefales å bruke hvite og transparente presenninger da disse slipper lys inn i båten. Dette gjør det mulig å arbeide og oppholde seg i båten eller under presenningen uten å måtte benytte kunstig lys.

Å feste presenningen riktig

 • Uansett hvilken type presenning du velger, er det viktig at du fester og sikrer den på en riktig og egnet måte.
 • Det er viktig at ikke presenningen blir utsatt for mye rykk og bråe kast.
 • Presenningen bør ha god helning slik at regn og snø enkelt renner av og vekk fra overflaten, og den bør ikke ha unødvendig stort vindfang.
 • Unngå at presenningen blafrer unødvendig over tid og uten tilsyn. Dette kan unngås ved blant annet å benytte strikker som festemidler. Da vil strikkene ta opp mye av kreftene og bevegelsene istedenfor at veven og maljene i presenningen blir utsatt for unødvendige rykk, strekk og kraft.
 • Uansett bør du også kjøpe inn og bruke et egnet presenningstau. Dette koster lite, men betyr mye.
 • Mange fester fylte kanner og lodd i presenningen for at den skal holde seg stram og fin. Dette er bra, men det anbefales ikke å feste loddene direkte i maljene. Da blir vektbelastningen på den enkelte malje for stor og den kan gå i stykker. Tre heller et tau gjennom alle maljene og heng loddene opp i dette tauet. Da blir vekten jevnere fordelt mellom maljene og presenningen vil vare lengere.

Ventilasjon er viktig

 • Det er viktig å sørge for god ventilasjon under vinterlagringen. Luften skal kunne sirkulere i båten. Hvis ikke kan det oppstå mye fukt som kan skade båten og inventaret i løpet av vintersesongen.
 • Det bør være en liten åpning i presenningen foran og bak på båten som sikrer luftgjennomstrømning.
 • La dører og luker være åpne, så unngår du kondens og mugg. Dette gjelder også luken til motorrommet.

Generelt

Det finnes også en rekke andre gode råd når det gjelder vinteropplag av seilbåter. Alle disse kan du lese her:

Når det gjelder klargjøring av motoren før vinteren, kan du lese det du trenger å vite her:

Hvis du har teakdekk på båten, bør dette behandles med Boracol både på høst og vår: