Vinterkonservering av innenbordsmotorer

Et godt vedlikehold av båtens motor er nøkkelen til et problemløst båtliv!

Å ta godt vare på motoren og bruke litt tid på den om høsten vil spare deg for mange problemer (og kanskje mange penger) når vår og sommer kommer.

Under finner du tips for hvordan du selv tar høstservicen på motoren din.

Til hver motor finnes det en instruksjonsbok som inneholder detaljert informasjon om hvordan du skal vedlikeholde den. Det er denne du skal følge, og det er viktig at du leser den.Informasjonen som følger under, er kun generelle retningslinjer og er ikke absolutt. Hva som er 100 % korrekt, kan variere mellom forskjellige motortyper. I instruksjonsboken som følger med din motor, finner du serviceintervallene som er riktig for akkurat din motor.

Hvis du er i tvil om hvordan du skal vedlikeholde din motor, ta kontakt med en fagmann!

Olje- og filterbytte

 • Du bør bytte oljefilter, dieselfilter, grovfilter og motorolje minst en gang per sesong, vanligvis på høsten i forbindelse med opptak av båten. Fordelen er at motoren står med fersk olje gjennom vinteren. Gammel olje kan effektivt bryte ned motoren.
 • Grovfilteret finner du i vannutskilleren. Olje- og dieselfilter er montert på motoren.
 • For å skifte filtere, må du bruke spesialverktøy.
 • Filtret renser oljen for sot og metallpartikler og hindrer unødvendig slitasje på motoren. Det er derfor svært viktig å bytte dette.
 • Et godt tips er å alltid ha ekstra filtere om bord i båten hvis du skulle komme i en situasjon der du trenger å bytte dette.

Framgangsmåte:

 • Start motoren mens båten ligger ved bryggen. La motoren komme opp til arbeidstemperatur. Slå motoren av, dra ut oljepinnen og før slangen/stussen til en oljeskiftepumpe inn i hullet og pump oljen ut. Bruk et kar med volumangivelse slik at du er sikker på at du har fått ut all den gamle oljen.
 • Om båten allerede ligger på land, gjør du dette i forbindelse med konservering av kjølesystemet.
 • Er oljen hvitaktig tyder det på defekt toppakning eller sprekk i en manifold.
 • Slagg og urenheter samles typisk i bunnen av sumpen. Forsøk derfor å suge opp så mye av urenhetene som mulig.
 • Bruk en filtertang for å løsne og fjerne oljefilteret, det kan sitte ganske godt fast. Ha en klut og bøtte klart så begrenser du søl.
 • Påfør litt olje på gummipakningen på det nye filter (da er det lettere å løsne disse neste gang), monter det nye filteret og dra til med håndkraft (ikke filtertang). Når du føler der er motstand, så drar du cirka en halv omgang til.
 • Når filtret er på plass, er det på tide å helle på riktig mengde ny motorolje.
 • Sjekk hvilken olje din motor skal ha. Husk også på filtrets volum når du heller på olje.
 • La oljen synke ned og kontroller med målepinnen før du starter motoren opp igjen.
 • Start så motoren. La den gå en stund, slik at den nye oljen kommer inn overalt.
 • Kontroller for evt. lekkasje ved oljefiltret. Etter noen minutter stopper du motoren og sjekker oljenivået.
 • Fyll olje opp til maks-merket, men ikke over.

Å ta godt vare på motoren og bruke litt tid på den om høsten vil spare deg for mange problemer på vår og sommer. Olje, filter og impeller bør byttes på høsten. Den brukte oljen er sur og kan skade motoren under opplaget.

Konservering av kjølesystemet – saltvannskjølte motorer

Med riktig vedlikehold og regelmessig kontroll av kjølesystemet minimerer risikoen for skader på grunn av overoppheting. Den hyppigste årsaken til at motorens kjølekanaler ruster, er dårlig motor-konservering. Når motoren er tom for vann, og der er syre i kanalene er grobunnen for rustangrep til stede.

Det spiller en mindre rolle om motoren er salt- eller ferskvannskjølet. For å unngå frostskader og korrosjonskader under vinterlagring er det viktig at du konserverer kjølesystemet når båten er tatt på land.

OBS! Konservering av kjølesystemet bør du gjøre på land, det kan være en risiko for vanninntrenging i båten.

Framgangsmåte – saltvannskjølte systemer:

 • Prinsippet bak konservering av kjølesystemet, bygger på at kjølekanalene skal “spyles igjennom” og deretter renne tørre.
 • Først løsnes sugeslangen fra saltvannspumpen på innsiden. Koble til en ny (lengere) slange til saltvannspumpens innside og trekk den ned til en bøtte som hele tiden fylles med ferskvann.
 • Det er veldig viktig å kontrollere at saltvannspumpen ikke kjøres tørr. Impelleren vil da gå i stykker og motoren kan skades.
 • Det er også veldig viktig at saltvannspumpen virkelig suger selv. Man må absolutt ikke koble til en spyleslange, som med trykk spruter vann inn i motorens kjølesystem.
 • Kjør motoren på tomgang, cirka 10-15 min. eller til motoren har nådd en tilfredsstillende arbeidstemperatur og termostaten åpner seg. Ved å la motoren kjøre en stund, skylles alt slam og salt ut av motoren. 
 • Skru av motoren. Sett nå sugeslangen ned i blandingen av vann og glykol. Plasser ei bøtte ved eksosrøret. Start så motoren igjen. På denne måten kan glykolblandingen sirkulere flere ganger i motoren.
 • Glykolen er med på å redusere korrosjonen på pumpe og mekaniske tetninger. Dessuten holder dette produktet det rent og reduserer forekomsten av belegg. Sist, men ikke minst sørger også glykolen for at systemet kjøler bedre og at kokepunktet på kjølevæsken blir høyere.
 • Etter noen minutter er du ferdig. Skru av motoren igjen, og la resten av glykolblanding være igjen i motoren. Den gir en frostbeskyttelse og også en konserverende hinne på overflaten av kjølevannskanalene.
 • Kontroller og rens evt. også saltvannsfilteret.
 • Hvis motoren skal beskyttes i lengere tid enn vanlig, kan man med fordel bruke emulgerende konserveringsolje. Følg fremgangsmåten som er beskrevet ovenfor, men tøm systemet, konserveringsoljen gir ikke noen frostbeskyttelse.

Du bør bytte olje og filter minst en gang per sesong, vanligvis på høsten i forbindelse med opptak av båten.

Konservering av kjølesystemet – ferskvannskjølte motorer

Med riktig vedlikehold og regelmessig kontroll av kjølesystemet minimerer risikoen for skader på grunn av overoppheting. For å unngå frostskader og korrosjonsskader under vinterlagringen, er det viktig at du konserverer kjølesystemet når båten er tatt opp på land.

OBS! Konservering av kjølesystemet bør du gjøre på land, det kan være en risiko for vanninntrenging i båten.

En ferskvannskjølt motor har to kjølesystemer: Et saltvannskjølt system, hvor oljekjølere, varmevekslere og på visse motorer også eksosrør konserveres på samme måte som for saltvannskjølte motorer. Motorblokken og top-stykket er derimot kjølt med ferskvann. Dette system kjøles av saltvannet i varmeveksleren.

Framgangsmåte – ferskvannskjølte systemer:

 • Kontroller frysepunktet på det interne kjølesystems kjølevæske med en glykolmåler og fyll på etter behov.
 • Kjølevæskeblandingen mister de korrosjonsbeskyttende egenskapene etter hvert, og bør derfor skiftes ut minst annen hvert år.
 • Kontroller og rens evt. også saltvannsfilteret.
 • Konserver den saltvannskjølte delen av systemet på samme måte, som vi har beskrevet ovenfor. Kontroller væskenivået på det Ferskvannskjølte systemet i ekspansjonsbeholderen. Sjekk at alle kraner og propper er lukket. Noen motorer har zinkanoder i varmeveksleren. De skal skrues ut og kontrolleres. Zinkanoder skal skiftes, hvis 50 % er tæret bort.

Termostaten

 • Hvis du har en temperaturmåler på ditt instrumentpanel, kan du se om motoren holder riktige arbeidstemperatur.
 • For høy temperatur skyldes ofte blokkerte kjølevannsinntak eller kjølevannskanaler, feil i varmeveksleren eller en defekt impeller. For lav kjølevannstemperatur betyr som regel defekt termostat.
 • Det er forholdsvis enkelt å kontrollere om termostaten fungerer som den skal: Fjern termostathuset og ta termostaten ut. Noter det gradtallet som er gravert inn. Legg termostaten i f.eks. en kasserolle med vann sammen med et steketermometer. Kontroller at termostaten åpner ved det gradtallet, som du noterte. Hvis dette ikke er tilfellet, så skal du bytte termostaten.

Impelleren

 • Impelleren pumper kjølevann igjennom motorens kjølesystem. Man kan si at impellerpumpen er motorens hjerte, og at impelleren er hjerteklaffene. Det er derfor veldig viktig å kontrollere at impelleren er i god forfatning.
 • Man bør uansett bytte impelleren minst annen hvert år. Gummi eldes og blir hardt. En gammel impeller er derfor ikke like effektiv som en ny.
 • For å beholde impellerens spenstighet, så kan man gjøre følgende: Skru kjølevannpumpens lokk av og ta impelleren ut. Sørg for at dette gjøres etter konserveringen. Forsøk å ta den ut med fingrene. Hvis det ikke er mulig, bruk en tang eller et par skrutrekkere. Bruk verktøyet veldig forsiktig slik at ikke impeller eller pumpe blir skadet. Skyll impelleren ren i ferskvann og oppbevar den mørkt i en lukket plastpose under vinterhalvåret. Du kan også med fordel smøre den inn i et tynt lag silikonfett.

Luftfilter

 • Sjekk tilstanden på luftfilteret. Hvis dette er skittent, kan du blåse det reint med en lufttrykkpistol, eller du kan bytte det.

Kjølevannsslanger/eksosslanger

 • Gummi blir sprøere med tiden, så engang imellom bør du kontrollere at det ikke er noen sprekker i slangene.
 • Det er ikke nok å se på slangene, man skal vri og dra i dem for at evt. sprekker skal synes. Kjølevannslanger som lekker er en sikkerhetsbrist som kan forårsake overoppheting av motoren, eller at motoren fylles med vann. 
 • Eksosslanger som lekker kan gi farlige gasser ombord, samt forårsake vanninntrenging i båten.
 • Før du forlater båten for vinteren, så må du inspisere kjølesystemets og eksos-systemets slanger og slangeklemmer nøye.
 • Erstatt alle slanger som ikke føles bløte, elastiske og smidige. Bytt også de slangene som har sprekker. Stram samtidig alle slangeklemmer.

Drivreim

 • Kontroller noen ganger i året at drivreimene til generator og ferskvannspumpen er spent korrekt.
 • Du skal kunne trykke reimen ned cirka 10 mm midt mellom reimskivene, hverken mer eller mindre. Kontroller reimspenningen etter noen timers kjøring. Du bør også kontrollere reimens utseende før vinterlagringen. De må ikke være sprukket eller frynsete.
 • En feilfri drivrem gir bedre ladning fra generatoren og minsker samtidig risikoen for overoppheting. Du bør alltid ha en ekstra reim i reserve om bord i båten.

Drev

 • Hvis du har drev, bør også dette sjekkes.
 • Skru drevet av og skift olje.

Drivstoffsystemet

 • Ved opptak av båten skal man sørge for at drivstofftanken enten er helt full eller helt tom. Årsaken til dette er at man på denne måten minsker risikoen for kondens og dermed vann i drivstoffet. Vann i drivstoffet fører til problemer neste sesong.
 • Hvis du har et ekstra montert drivstoffilter med vannseparator mellom motor og tank, så skal evt. vann dreneres innen vinterlagringen.
 • De gamle drivstoffiltrene lar du sitte på. De byttes på våren før sjøsetting.
 • Hvis du har hatt problemer med smuss i drivstoffet og blokkerte filtre under sesongen, er det nå gode muligheter, i løpet av vinteren, for å rengjøre drivstofftanken helt ren.
 • Spay gjerne motoren med en egnet motorkonserveringspray (eks. CRC)

El-systemet om bord

 • Havluft er et barskt driftsmiljø for et el-system, det utsettes for både høy fuktighet og salt. På grunn av dette kan det elektriske systemet ombord rammes av krypstrøm, oksydering og spenningsfall, hvis du ikke vedlikeholder systemet regelmessig.
 • Kontroller at elektriske ledninger ikke er skadet eller utsatt for slagvann. Hvis dette skulle være tilfelle, er det en risiko for at krypstrøm kan komme ut til motor og drev, eller i vannet i skottet. Hvis krypstrøm får lov til å virke, kan det gå ut over den galvaniske korrosjonsbeskyttelsen, og det kan på kort tid oppstå store korrosjonsskader.

Dette bør du gjøre:

 • Skru batterikablene løse, rengjør kabelskoene og smør dem med fett eller lignende, beregnet til poler. Kontroller elektrolyttnivåer på batteriet og lad batteriet opp.
 • Mål syrevekten i batteriet med en syrevektmåler. Et fulladet batteri har en syrevekt på 1,28 g/cm ved 25 grader celsius. For at syrevektmålingen skal bli korrekt må batteriet stå frakoblet i et par døgn. Syrevektmåleren vil vise om batteriet bør byttes.
 • Et batteri lades ut når det ikke brukes. Batteriet bør derfor vedlikeholdslades et par ganger i løpet av vinteren. Utlading skjer raskere når det oppbevares i et varm rom. Batteriet bør derfor oppbevares på et kaldt lager, i kjelleren eller lignende. Hvis det er fulladet, kan det være montert i båten. 
 • OBS! Et batteri tar skade av å være utladet over lengre tid, og et utladet eller dårlig ladet batteri kan fryse til is, og dermed ødelegges. 
 • Tørk skitne og fuktige kabler rene. Spray koblingspunktene, kontaktene og sikringsklemmene på motoren og under instrumentbrettet med universalspray. Løsne og rengjør alle koblingspunkter som er oksiderte.
 • Hvis det kan etterfylles vann på batteriet ditt, bør du sjekke vannstanden. Fyll destillert vann eller batterivann ved behov. De fleste batterier har en indikator som viser korrekt nivå. Normalt skal vannet stå 1 cm over platene i battericellene.

Ventilasjon under vinterlagring

 • Det er viktig med ventilasjon under vinterlagringen. Luften skal kunne sirkulere i båten. La dører og luker være åpne, så unngår du kondens og mugg. Dette gjelder også luken til motorrommet.
 • Sørg også for å rengjøre under og ved siden av motoren. Bruk et avfettingsmiddel. Et rent motorrom er en forutsetning for høy sikkerhet ombord. Dessuten lukter det mindre olje og servicearbeidene blir enklere og mer behagelig å utføre.
 • Til hver motor finnes det en instruksjonsbok som inneholder mer detaljerte informasjon. Tidsintervaller som er oppgitt over, er kun generelle retningslinjer og varierer mellom de forskjellige motortypene. I instruksjonsboken finner du service intervaller som passer akkurat din motor.