Vinterklargjøring av utenbordsmotoren

Et godt vedlikehold av båtens motor er nøkkelen til et problemløst båtliv!

Å ta godt vare på motoren og bruke litt tid på den om høsten vil spare deg for mange problemer (og kanskje mange penger) når neste vår og sommer kommer. En forutsetning for lang levetid og pålitelig drift er en riktig utført vinterkonservering.

Under finner du tips for hvordan du selv tar høstservicen på motoren din.Til hver motor finnes det en instruksjonsbok som inneholder detaljert informasjon om hvordan du skal vedlikeholde den. Det er denne du skal følge, og det er viktig at du leser den.

Informasjonen som følger under, er kun generelle retningslinjer og er ikke absolutt. Hva som er 100 % korrekt, kan variere mellom forskjellige motortyper. I instruksjonsboken som følger med din motor, finner du serviceintervallene som er riktig for akkurat din motor.

Hvis du er i tvil om hvordan du skal vedlikeholde din motor, ta kontakt med en fagmann!

Slik gjør du:

 • Les alltid brukermanualen som følger med motoren, og følg alltid de instruksjoner som står der. Punktene under er kun ment som et supplement.
 • Føler du deg ukomfortabel eller usikker på hvordan du skal behandle motoren, bør du levere motoren inn til et verksted.
 • Hvis motoren er liten, og du skal ta den av båten, kan du plassere den på en stødig motortralle.
 • Kjør motoren i ferskvann i minimum 20-30 minutter til den blir god og varm. Bruk spylemuffe med vanlig gardena-kobling til denne jobben. Sjekk at kontrollstrålen for kjølevannet har godt trykk.
 • Hvis det er behov for det, kan motoren kjøres i ferskvann i tønne tilsatt systemrens for å fjerne kalk i kjølesystemet.
 • Hvis motoren skal lagres på steder hvor temperaturen går under frysepunktet er det viktig å benytte frostvæske i siste del av vanngjennomkjøringen.
 • Vinterklargjøring av 2-takt og 4-takts motorer er noe forskjellig.
 • Hvis du skal vinterkonservere en 2-takts motor, skal du ta av dekselet og spraye konserveringsolje inn i forgasseren til du ser at det kommer en blågrå røyk ut av motoren. 
 • Når det gjelder 4-takts motorer og motorer med direkte bensininnsprøytning, skal disse konserveres ved at konserveringsoljen sprayes inn i plugghullene.
 • Sjekk propellen, og bestill ny allerede på høsten hvis det er hakk og skader i denne. Det er ofte enklere å få tak i utstyr til båt og motor på høsten enn på vinteren.
 • Det anbefales at du tar av propellen når du sjekker den. Da får du sjekket om det sitter gammel fiskescene eller tau rundt propellakslingen. Oppbevar gjerne propellen hjemme.
 • Smør opp propellakslingen med fett.
 • Skift gearolje. Dette er viktig for å spare girhuset for slitasje. Se egen artikkel for hvordan du gjør dette her.
 • Har du 4-taktsmotor skal du også skifte motorolje og oljefilter.
 • Bytt tennplugger hvis disse er sotet eller du har opplevd startproblemer.
 • Bruk en greaspresse og smør opp alle motorens smørepunkter med grease. Press fett inn i smøreniplene.
 • Drener forgasseren før motoren settes bort. I underkant av forgasseren sitter det en liten skrue som du åpner for å tømme ut den bensinen som er der. Blir det liggende bensin i forgasseren kan denne forkalke seg og gi startproblemer neste sesong.
 • Sjekk bensinfilteret, og se om det har kommet skitt og forurensinger inn i filteret. Hvis ja, rens filteret eller bytt det.
 • Sjekk og eventuelt skift impelleren.
 • Kontroller zink-anodene på motoren og skift de som må byttes. En god huskeregel er å bytte anoden hvis halvparten eller mer av anoden er tæret bort.
 • Hvis du har innebygd tank i båten, må du sjekke vannutskillingsfilteret som sitter mellom motoren og bensintanken.
 • Rengjør motoren og smør opp bevegelige deler. Sjekk at ledninger og koblinger er ordentlig festet, og gi det elektriske anlegget en dusj med en beskyttende smørespray.
 • Spray over hele motorhodet med CRC-spray. Dette fortrenger vann og fuktighet, smører, renser og beskytter mot korrosjon. Motoren tørkes deretter av med en klut og beskyttelsesfilmen (CRC) blir liggende under hele vinterlagringen.
 • Bensin er ferskvare. Forsøk å planlegge slik at du får brukt opp alt før du setter tanken bort før vinteren. Hvis du har bensin på tanken før vinteroppbevaring, bør denne tilsettes kondensfjerner.
 • Gå over og sjekk motorens generelle tilstand. Sjekk om det er spesielle servicepunkter som er spesifisert i motorens bruksanvisning.
 • Vask og poler motoren utvendig. Da blir det hyggeligere å ta den fram igjen til våren.
 • Lagre og oppbevar motoren vertikalt på et tørt sted.

Styrekabelen

 • Smør opp styrekabelen før du pakker inn båten for vinteren. Hvis ikke kan du risikere at den sitter bom fast neste vår.
 • Rengjør kabelen og fjern gammelt fett. Bruk en rustoppløser (spray) og legg på nytt fett.
 • Prøv å smør opp så mye av kabelen som er mulig ved å svinge motoren til hver sin side.

Gir- og gasswire

 • Fjern gammelt fett fra kabelene og påfør nytt.
 • Sjekk at gummipakningene der kablene går inn i motoren er hele.