West System B-pakke, 6 kg 105/205 (standard herder)

West System epoxy B-pakke m/standard herder. Inneholder 5 kg base + 1 kg/205 herder (standard herder).

Resin

105 Resin er selve basen i serien av WEST SYSTEM epoxy produkter. Skal alltid benyttes sammen med herder i riktig blandingsforhold. Herder/Resin: 1:5 (vekt)

Herder 205 standard

Standard 205-herder skal alltid benyttes sammen med 105 Resin i riktig blandingsforhold: Herder/Resin: 1:5 (vekt).

39 på lager

2 895,-

- +
Vipps
Beregn fraktpris

Vennligst angi destinasjon under for å regne ut fraktkostnad.

Produktnummer: 100B/205 Kategori:

West System epoxy B-pakke m/standard herder. Inneholder 5 kg base + 1 kg/205 herder (standard herder).

For korrekt og enkel dosering: Bruk doseringspumper, art. nr. 301B

Tilleggsinformasjon

Vekt 6 kg
Brand

West System

Produktnummer

100B/205

Resin

Brand

West System

Volum

5 kg

Produktnummer

105, 105A, 105B, 105C

Herder 205 standard

Brand

West System

Volum

1 kg

Produktnummer

205, 205A, 205B, 205C

Sikkerhetsinformasjon for WEST SYSTEM 105 RESIN

Last ned datablad

  • H315 Irriterer huden.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsinformasjon for WEST SYSTEM 205 HARDENER

Last ned datablad

  • H302+H312 Farlig ved svelging eller hudkontakt.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Andre relevante produkter