Marine Dieselbeskyttelse – Liqui Moly

Fra:309,-

- +
Vipps
Beregn fraktpris

Vennligst angi destinasjon under for å regne ut fraktkostnad.

Produktnummer: H1042100 Kategori:

Antibakteriell biocid med et bredt virkningsspektrum mot bakterier, gjær og muggsopp. Rensemiddel og korrosjonsbeskyttelse pleier og beskytter drivstoffsystemet.
For langtids konservering ved opplag av båtmotorer eller ved lav dieselgjennomstrømning. Sikker bruk av biocider. Les altid merkningen og produktinformasjonen innen bruk.

Bruksområde:
Til forebyggende bruk og til desinfisering av kontaminerte tanksystemer på båter og i lagertanker. Ved allerede kontaminerte systemer må det foretas en sjokkdosering 1:200.
Et målebeger (25 ml) er tilstrekkelig til 5 l diesel-drivstoff. Til forebyggende bruk 1:1000 er en påfylling av doseringsbeholderen (25 ml) tilstrekkelig for 25 l diesel-drivstoff.
* Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk

Tilleggsinformasjon

Vol.

, 500 ml, 1 l

Sikkerhetsinformasjon for Marine Diesel Protect

Last ned datablad

  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Andre relevante produkter