Herder 206 langsom

Langsom 206-herder skal alltid benyttes sammen med 105 Resin i riktig blandingsforhold: Herder/Resin: 1:5 (vekt). 206 herder skal ikke brukes i lavere temperatur enn 16 ºC.

Fra:334,-

- +
Vipps
Beregn fraktpris

Vennligst angi destinasjon under for å regne ut fraktkostnad.

Produktnummer: 206 Kategori:

Langsom 206-herder skal alltid benyttes sammen med 105 Resin i riktig blandingsforhold:

Herder/Resin: 1:5 (vekt el. volum)

Brukes vanligvis ved liming under høye temperaturer eller der det er ønskelig med lengre brukstid. Samme egenskaper som 205 herder, men har lavere viskositet.

206 Herder skal ikke benyttes i lavere temperaturer enn 16 grader.  Da kan i så fall epoxyblandingen ha problemer med å herde.

(Hvis du skal bruke West System epoxy i lavere temperatur enn 16 grader, skal du benytte 205Herder. Se egen informasjon om bruk av West System epoxy i lave temperaturer).

Brukstid ved ca. 21ºC: 20 til 30 minutter

Herding til en fast tilstand ved ca. 21ºC: 9 til 12 timer

Herdet til maksimal styrke ved ca. 21ºC: 2 til 3 dager

Laveste anbefalte temperatur: 16ºC

Doseringspumper (forhold 5:1): 301, 306, 309

Det vanligste er å kjøpe et sett bestående av både base og herder samtidig. I et slikt sett er mengden av resin og herder tilpasset hverandre i riktig mengde.

Større kvantum leveres på forespørsel.

Tilleggsinformasjon

Brand

West System

Volum

, 200 g, 1 kg, 5 kg

Sikkerhetsinformasjon for WEST SYSTEM 206 HARDENER

Last ned datablad

  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H332 Farlig ved innånding.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Andre relevante produkter