Herder 205 standard

Standard 205-herder skal alltid benyttes sammen med 105 Resin i riktig blandingsforhold: Herder/Resin: 1:5 (vekt).

Fra:334,-

- +
Vipps
Beregn fraktpris

Vennligst angi destinasjon under for å regne ut fraktkostnad.

Produktnummer: 205 Kategori:

WEST SYSTEM 205 Herder skal alltid blandes med WEST SYSTEM 105 Resin i følgende forhold:

1:5/Herder/Resin (vekt el. volum)

Dette er en “allround” herder som kan benyttes under de fleste forhold. Herder helt ned til 5°C. Ved et vektmessig blandingforhold på 5 deler 105 Resin til 1 del 205 herder oppnås det etter herding en svært slitesterk epoxy som har en fremdragende bindeevne, motstandsdyktighet overfor fukt og gode sammenføynings- og overflatebehandlingsegenskaper.

Brukstid ved ca. 21ºC: 10 til 15 minutter

Herding til en fast tilstand ved ca. 21ºC: 5 til 7 timer

Herdet til maksimal styrke ved ca. 21ºC: 2 til 3 dager

Laveste anbefalte temperatur: 5ºC

Doseringspumper (forhold 5:1): 301, 306, 309

Det vanligste er å kjøpe et sett bestående av både base og herder samtidig. I et slikt sett er mengden av resin og herder tilpasset hverandre i riktig mengde.

Større kvantum leveres på forespørsel.

Tilleggsinformasjon

Brand

West System

Volum

, 200 g, 1 kg, 5 kg

Sikkerhetsinformasjon for WEST SYSTEM 205 HARDENER

Last ned datablad

  • H302+H312 Farlig ved svelging eller hudkontakt.
  • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.
  • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Andre relevante produkter