Hempel Thinner

Hempels malinger er produsert og levert slik at tynning normalt ikke er nødvendig under forutsetning av at malingen er omhyggelig blandet.

Fra:209,-

- +
Vipps
Beregn fraktpris

Vennligst angi destinasjon under for å regne ut fraktkostnad.

Produktnr: H1080120 Kategori:

Hempel Thinner 808
Tynnere for Hempels bunnstoffer, Non-Slip Deck Coating, og for sprøyting av 1-komponent topcoat/maling.

Hempel Thinner 811
Tynner for Hempels 1-komponent primere, topcoat/maling, og lakk.

Hempel Thinner 845
Tynner for Light Primer og Sealer 599

Hempel Thinner 851
Tynner for Diamond Varnish ved sprøyting i temperatur 5-25 grader.

Hempel Thinner
Tynner for Diamond Varnish ved bruk av rulle eller pensel

Tilleggsinformasjon

Modell

, 808 Bunnstoff, 845 Primer 2 komp., 851 Diamond Varnish (Nr. 6), 871 Diamond Varnish (Nr. 2), 811 Underwater/-coat Primer

Brand

Hempel

Sikkerhetsinformasjon for Hempel's Thinner 08080, 0808000000, 00137BB1

Last ned datablad

  • H226 - Brannfarlig væske og damp.
  • H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H312 + H332 - Farlig ved hudkontakt eller innånding.
  • H315 - Irriterer huden.
  • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Andre relevante produkter