Hempel Mille Standard selvpolerende bunnstoff

Selvpolerende bunnstoff, produsert spesielt for dem som ønsker en god, effektiv og prisbillig løsning. Må ikke brukes på aluminium og annet lettmetall.

329,-

- +
Vipps
Beregn fraktpris

Vennligst angi destinasjon under for å regne ut fraktkostnad.

Produktnummer: H1080282 Kategori:

Meget effektivt selvpolerende bunnstoff basert på spesialbindemidler. Gir en aktiv overflate som blir kontinuerlig fornyet slik at du får et rent og raskt skrog hele sesongen.

Et bunnstoff til båter av glassfiber, tre, kryssfiner og stål. Må ikke benyttes på underlag av aluminium eller andre legeringer av lettmetall på grunn av korrosjonsfare ved direkte kontakt. Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør overflaten og fjern eventuell olje eller fett med et egnet rengjøringsmiddel, og slip med tørt sandpapir. Fjern støv forsiktig med rent vann.

– Type: Rimelig selvpolerende bunnstoff.
– Underlag: Glassfiber, tre, jern, stål og betong. IKKE til aluminium og lettmetall.
– Bruksområde: Bunnstoff til alle typer båter med unntak av aluminium og lettmetall.
– Egenskaper: Selvpolerende bunnstoff som gir god beskyttelse mot begroing.
– Kan påføres opptil 9 måneder før sjøsetting (ved tørr lagring)

Mer info:

Tilleggsinformasjon

Farge (kode)

, black (19990), dark blue (37110)

Brand

Hempel

Sikkerhetsinformasjon for Hempel's Mille White 71150

Last ned datablad

  • H226 - Brannfarlig væske og damp.
  • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  • H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H351 - Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
  • H360D - Kan gi fosterskader.
  • H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  • H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Andre relevante produkter