Epifanes Sprøytetynner

Epifanes tynnere brukes sammen med Epifanes lakk og maling. Gir optimalt resultat mht. vedheft, glans, blankhet og holdbarhet. For påføring med sprøyte.

Dette produktet er for tiden utsolgt og utilgjengelig.

Beregn fraktpris

Vennligst angi destinasjon under for å regne ut fraktkostnad.

Produktnummer: H2092 Kategori:

Epifanes tynnere brukes sammen med Epifanes lakk og maling. Gir optimalt resultat mht. vedheft, glans, blankhet og holdbarhet.

For påføring med sprøyte. Finnes i følgende varianter:

Epifanes Sprøytetynner for 1-komponent lakk- og maling

– For påføring med sprøyte

Denne tynneren benyttes sammen med alle Epifanes 1-komponente lakker og malinger når man påfører disse med sprøyte. For riktig blandingsforhold: les på etiketten til de respektive lakker og malinger. Se også egen Epifanes-manual.En god og riktig tilpasset tynner vil ofte gi et optimalt resultat hva vedheft, glans, blankhet og holdbarhet angår.

Epifanes Sprøytetynner for 2-komponent lakk- og maling

-For påføring med sprøyte

Denne tynneren benyttes sammen med Epifanes 2-komponente lakker og malinger når man påfører disse med sprøyte. For riktig blandingsforhold: les på etiketten til de respektive lakker og malinger. Se også egen Epifanes-manual.En god og riktig tilpasset tynner vil ofte gi et optimalt resultat hva vedheft, glans og holdbarhet angår.

Tilleggsinformasjon

Brand

Epifanes

Volum

1 ltr

Sikkerhetsinformasjon for Epifanes Sprøytetynner for enkomponent

Last ned datablad

  • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsinformasjon for Epifanes Sprøytetynner til Poly-uretane lakk

Last ned datablad

  • H225 Meget brannfarlig væske og damp.
  • H315 Irriterer huden.
  • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
  • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Andre relevante produkter