Produktbilde

Entropy CLR - Spesialepoxy til liming overflatebehandling

Entropy CLR er en epoxy til generell bruk som liming og laminering, og er spesielt egnet til overflatebehandling. Den er klar som vann, gir en glassklar finish, har perfekt tykkelse, gir lite luftbobler og den er enkel å bruke.

Varenr. Variant Lager Pris inkl. mva
CLR/CLF-1 Entropy CLR - m/rask herder - 1,5 L På lager 768,-
CLR/CLS-1 Entropy CLR - m/langsom herder - 1,5 L På lager 768,-
CLR/CLS-2 Entropy CLR - m/langsom herder - 3 L På lager 1.208,-

Entropy CLR er en epoxy til generell bruk som liming og laminering, og er spesielt egnet til overflatebehandling. Den er klar som vann, gir en glassklar finish, har perfekt tykkelse, gir lite luftbobler og den er enkel å bruke.

NB! Blandingsforhold: 2:1 (Resin:Herder) etter volum eller 100:47 (Resin:Herder) etter vekt.

SVÆRT GODE EGENSKAPER

Entropy CLR er en epoxy til generell bruk som liming og laminering, og er spesielt egnet til overflatebehandling. Den er klar som vann, gir glassklar finish, har perfekt tykkelse, gir lite luftbobler og den er enkel å bruke. Den fungerer meget godt når du skal legge glassfiberduk etc. Entropy CLR trekker godt inn i duken og sluttresultatet blir meget bra. CLR epoxy frigjør luftbobler fort. Dette er en stor fordel når man skal påføre epoxy på en overflate eller legge glassfiberduk etc.

CLR gir suverent feste til de aller fleste underlag og har svært god motstand mot kjemikalier og fukt.


KLAR SOM VANN

Det at denne epoxyen er så krystallklar gjør den meget godt egnet til overflatebehandling av alle typer materialer. Ved å bruke Entropy CLR til overflatebehandling av for eksempel treverk, vil underlagets farge komme 100 % klart fram. Dette er førstevalget til alle som vil behandle en flate med epoxy og som ønsker en skinnende klar og gjennomsiktig finish.

 
Entropy CLR har suverene egenskaper når det gjelder overflatebehandling

 

BEST I KLASSEN NÅR DET GJELDER UV-STRÅLER

CLR er en spesial-epoxy med god motstandsevne mot UV-stråler (best i klassen!). Dette betyr også at den har god fargestabilitet. Hvis gjenstanden som er behandlet med denne epoxyen skal stå mye eller permanent ute i friluft og bli eksponert mye for sol og UV-stråler, anbefales det allikevel at overflaten lakkeres med en 2-komp. lakk med et godt UV-filter. Alternativt at du dekker til gjenstanden eller tar den inn når den ikke brukes.

 

LAV VISKOSITET (flyter lett)

Entropy CLR sin lave viskositet gjør at den flyter fint og er enkel å påføre. Den er ypperlig å bruke i kombinasjon med forsterkningsmaterialer som glassfiber, carbon og carbon/kevlar-duker. Epoxyen trekker seg fint inn i duken og fibrene blir raskt utvætet. I tillegg frigjør CLR epoxy luftbobler relativt fort.


Det viktig å dosere korrekt. West System Norge AS leverer vekter som veier nøyaktig.

 


TEKNISK INFORMASJON

Når man skal benytte Entropy CLR, må man blande Resin og Herder sammen for at denne skal herde og fungere slik den er ment.

NB! Blandingsforhold: 2:1 (Resin:Herder) etter volum eller 100:47 (Resin:Herder) etter vekt.

Det er viktig at du bruker et målebeger eller en vekt slik at blandingen blir helt nøyaktig.

 

Velg mellom 2 ulike herdere:

Entropy CLR epoxy kan benyttes med 2 ulike herdere (CLS/langsom og CLF/rask). Disse to herderne har ulike egenskaper i form av ulik brukstid og ulik herdetid.

 

Blandingsforhold mellom resin (base) og herder:

2:1 (Resin:Herder) etter volum eller 100:47 (Resin:Herder) etter vekt

 

Brukstid/Tørketid:


CLF/Rask herder:

 • 21 min. «pot life/brukstid» v/25°C.
 • Klebefri etter ca. 4 timer v/25°C.

Herdetid: Fullherding etter opp til ca. 7 dager v/25°C. (avhengig av temp.)
Herdetid avhenger av temperatur. Epoxy herder raskere ved høy temp.


CLS/Langsom herder:

 • 43 min. «pot life/brukstid» v/25°C.
 • Klebefri etter ca. 8 timer v/25°C.

Herdetid: Fullherding etter opp til ca. 7 dager v/25°C. (avhengig av temp.)
Herdetid avhenger av temperatur. Epoxy herder raskere ved høy temp.

 

Dekkevne v/overflatebehandling/per strøk:

1,5 liter: ca. 7,3 m²

3,0 liter: ca. 14,6 m²

7,5 liter: ca. 36,8 m²
 

Arbeidstemperatur:

Entropy CLR epoxy skal ikke brukes i lavere temperaturer enn 15°C og høyere enn 35 °C.
Ideell arbeidstemperatur er mellom 21-30°C. Selve epoxyen skal også holde romtemperatur når man bruker den.
Jo varmere det er, jo raskere går herdeprosessen. Hvis man arbeider i høy temperatur, anbefales det derfor å benytte langsom herder hvis man ønsker lengre brukstid.

 

Entropy CLR leveres i følgende pakkestørrelser:

 • 1,5 liter
 • 3 liter
 • 7,5 liter
 • 30 liter
 • Større volum på etterspørsel

 


Entropy CLR er en epoxy til generell bruk som liming og laminering, og er spesielt egnet til overflatebehandling. Den er klar som vann, gir glassklar finish, har perfekt tykkelse, gir lite luftbobler og den er enkel å bruke. Den fungerer meget godt når du skal legge glassfiberduk etc. Entropy CLR trekker godt inn i duken og sluttresultatet blir meget bra. CLR epoxy frigjør luft fort. Dette er en stor fordel når man skal påføre epoxy på en overflate eller legge glassfiberduk etc.


MILJØVENNLIG

Epoxyprodukter fra Entropy er et grønt alternativ til sine konkurrenter. Entropy bruker miljømessige og bærekraftige ingredienser, noe som bidrar til at vi sparer miljøet.
Entropy CLR blir framstilt på en miljøvennlig måte med mindre kraft- og vannforbruk, noe som bidrar til at sluttproduktet til kundene våre påvirker miljøet mindre.

Bilderesultat for frodig skog
Med Entropy CLR reduseres utslipp av drivhus-gasser og andre skadelige biprodukter, fordi noen av de petroleumsbaserte komponentene er erstattet med biobaserte, fornybare materialer og avfallsstoffer fra andre kjemiske prosesser.

 

I stedet for vanlige petroleumsbaserte ingredienser, bruker Entropy biologiske og raskt fornybare materialer i sin epoxy. Dette gjør at den også er enkel å bruke samtidig som den gir fantastisk gode resultater. I stedet for å benytte plastprodukter i framstillingen av denne epoxyen, velges bio-baserte råvarer som enten er biprodukter eller restprodukter fra andre industrielle prosesser. Denne forskjellen gjør at produktene våre reduserer det økologiske avtrykket betydelig.

Med Entropy CLR reduseres utslipp av drivhus-gasser og andre skadelige biprodukter, fordi noen av de petroleumsbaserte komponentene er erstattet med biobaserte, fornybare materialer og avfallsstoffer fra andre kjemiske prosesser. I all epoxy fra Entropy brukes det minst mulig skadelige stoffer slik at produktene blir mest mulig brukervennlige.

 

Vitenskapelige metoder

Produsenten av Entropy epoxy mener at alle miljømessige påstander skal være underbygget og bekreftet. Derfor benytter de vitenskapelige metoder til å måle og rapportere hvor stor del av produktene deres som kommer fra fornybare råvarer. Så evaluerer de hvilken påvirkning disse materialene har på miljøet for å finne ut hvor store de miljømessige fordelene er ved å bruke Entropy epoxy, også i forhold til andre petroleumsbaserte konkurrenter.

 


Sertifisert av det Amerikanske Landbruksdepartementet (USDA)

BioPreffered er en merkeordning fra landbruksdepartementet i USA som er utviklet for å fremme bærekraftige og landbruksbaserte produkter. Det er også utarbeidet en ASTM (ISO)-standard for empirisk måling av biobasert innhold i produkter. Flere av produktene til Entropy er sertifisert etter disse standardene, og møter kravene til at minimum 25% av innholdet i produktet skal være biobasert.
 

Livsløp-analyse

Entropy tallfester de miljømessige fordelene ved å analysere livssyklusen (LCA) til produktene sine. LCA måler hvilken påvirkning et produkt har på miljøet gjennom hele livsløpet. Hovedfokuset er rettet mot drivhus-gassene (GHG) og hvor mye et produkt påvirker klimaendringene. Ved å velge biobaserte råmaterialer slik som Entropy gjør, og å bruke nye, grønne kjemiske prosesser, kan man vise til 33 % besparelse i klimagasser i forhold til 100 % petroleumsbasert epoxy ved hjelp av den ISO-standardiserte LCA-analysen som viser et produkts påvirkning fra råvare til avfall eller gjenvinning.

Sikkerhetsinformasjon for Entropy CLF rask herder

Last ned datablad

 • H302 Farlig ved svelging.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsinformasjon for Entropy CLR resin

Last ned datablad

 • H315 Irriterer huden.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetsinformasjon for Entropy CLS langsom herder

Last ned datablad

 • H302 Farlig ved svelging.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Blandebeger med integrert målangivelse, 600 ml

De ulike graderingene som er trykket på målebegeret gjør det enkelt å blande riktig innhold når man skal blande 2 eller flere komponenter sammen. Volum: 600 ml.
10,-
Blandebeger med integrert målangivelse, 600 ml

Blandebeger klar plast med mål, 0,8 l

Målebeger i klar plast til lakk, maling, epoxy, polyester, beis etc. Laget i klar og sterk hardplast. Begeret er påført praktiske ml-mål som gjør at man kan foreta riktige doseringer og korrekte blandinger. Benyttes til å blande West System epoxy.
31,-
Blandebeger klar plast med mål, 0,8 l

Blandebeger klar plast med mål, 0,8 l

Målebeger i klar plast til lakk, maling, epoxy, polyester, beis etc. Laget i klar og sterk hardplast. Begeret er påført praktiske ml-mål som gjør at man kan foreta riktige doseringer og korrekte blandinger. Benyttes til å blande West System epoxy.
31,-
Blandebeger klar plast med mål, 0,8 l

Relaterte produkter

 • Digital vekt – Fra 0 til 5000 gram

  En digital (elektronisk) vekt med stor nøyaktighet som veier nøyaktig fra 0 til 5000 gram. Benyttes for å måle opp korrekt blandingsforhold mellom base og herder til epoxy og polyester samt veie fargepigmenter, fyllstoffer og flere andre materialer.
  285,-
  Digital vekt – Fra 0 til 5000 gram

  Blandebeger klar plast med mål, 0,8 l

  Målebeger i klar plast til lakk, maling, epoxy, polyester, beis etc. Laget i klar og sterk hardplast. Begeret er påført praktiske ml-mål som gjør at man kan foreta riktige doseringer og korrekte blandinger. Benyttes til å blande West System epoxy.
  31,-
  Blandebeger klar plast med mål, 0,8 l

  Blandebeger med integrert målangivelse, 600 ml

  De ulike graderingene som er trykket på målebegeret gjør det enkelt å blande riktig innhold når man skal blande 2 eller flere komponenter sammen. Volum: 600 ml.
  10,-
  Blandebeger med integrert målangivelse, 600 ml

  Blandepinner i plast

  Blandepinner til å blande og røre i epoxy, polyester, lakk, maling, beis etc. samt påføre sparkelmasser osv. Pinnene har avrundede hjørner. Billig, praktisk og godt verktøy. Kan gjenbrukes.
  Fra 98,-
  Blandepinner i plast
 • Lim/ lakk/ malingspensel

  Rimelig engangspensel for enkel bruk til lim, lakk og maling. Egner seg svært godt til limearbeider med epoxy og polyester. Anbefales ved legging av glassfiberduk. "Bruk og kast".
  Fra 11,-
  Lim/ lakk/ malingspensel

  Engangshansker i nitril, ekstra solid - 5 par

  Ekstra sterke engangshansker i gummi uten søm. Beskytter huden mot epoxy, polyester, maling og andre kjemikalier. Disse hanskene er produsert i nitril, og er pudderfrie.
  98,-
  Engangshansker i nitril, ekstra solid - 5 par

  Rullehåndtak (til skumrull gul)

  Rullehåndtak som passer sammen med gul skumrulle 800, 800A og 800B.
  Fra 65,-
  Rullehåndtak (til skumrull gul)

  Avfetning og silikonfjerner, 1 l

  Avfetningsvæske og silikonfjerner. Et spesialrensemidel for optimal avfetting av glassfiberoverflater. Fjerner alle voks- og oljerester. Svært effektiv. Bør brukes til rengjøring av flater før påføring av to-komp. lakk, maling og epoxy.
  296,-
  Avfetning og silikonfjerner, 1 l
 • Glassfiberduk enkelvevet, 135 g/m²

  Dette er en såkalt ”Plain weave”/enkeltvevet glassfiberduk. Den er relativt tynn, og veier 135 gram per m². Denne duken er sterk og smidig, og blir helt gjennomsiktig i kombinasjon med WEST SYSTEM epoxy. Bredde 100 cm.
  Fra 802,-
  Glassfiberduk enkelvevet, 135 g/m²

  Glassfiberduk enkelvevet, 200 g/m²

  Dette er en såkalt ”Plain weave”/enkeltvevet glassfiberduk. Den er relativt tynn, og veier 200 gram per m². Denne duken er sterk og smidig, og blir helt gjennomsiktig i kombinasjon med WEST SYSTEM epoxy. Bredde: 100 cm.
  Fra 813,-
  Glassfiberduk enkelvevet, 200 g/m²

  Glassfiberduk 200 g/m² - gjennomsiktig overflate

  842 Glassfiberduk blir 100 % transparent (gjennomsiktig) i kombinasjon med West system epoxy. Brukes hvis du for eksempel skal legge glassfiberduk på en kano, kajakk, lukelokk eller andre områder der overflaten skal ha en strøken trefinish.
  Fra 868,-
  Glassfiberduk 200 g/m² - gjennomsiktig overflate
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i nettbutikken. Ved at du fortsetter å bruke Westsystem.no, forutsetter vi at du samtykker til dette.
© 2020 West System Norge AS. Alle rettigheter reservert. Org.nr: NO 976 950 879 MVA
Strømsveien 230, 0668 Oslo. E-post: firmapost@westsystem.no.
Solution by DOTS as | Powered by Flexis