Vinterlagring av båt

I denne artikkelen har vi samlet gode tips og råd om hva du bør tenke på i forbindelse med vinterlagring av båt.

Nedenfor følger en sjekkliste på hva du bør huske på når det gjelder vinterlagring av båter på land. Hvis du ønsker å lese en utdypende artikkel om dette temaet, se her:

Punktene i denne oversikten er kun ment som en huskeliste, og er ikke absolutt. Hva man bør gjøre med båten før vinteren avhenger blant annet av hva slags båt man har, hvor mye utstyr man har om bord og hvor og hvordan man skal lagre båten.

Alle våre opplagsprodukter finner du HER

Sjekkliste:

 • Hvis du er avhengig av kran og opplag på en organisert plass, bestill dette i god tid før opptaket.
 • Før båten skal løftes på land, er det viktig å ha båtkrybbene, bukker, støtter og annet opplagsutstyr klart.
 • Det finnes ulike båtkrybber, støtter etc. i handelen. De fleste krybber leveres i sjøvannsbestandig aluminium og galvanisert stål.
 • Når båten er plassert trygt i krybbene, er det vanlig å støtte opp med noen båtstøtter på hver side av båten.
 • Ved bruk at henger som lagringsplass for båten, anbefales det også å her benytte båtstøtter for å sikre båtens stabilitet samt å avlaste hjul og hjuloppheng.
 • Husk, tøm vann- og septiktank før opptak.
 • Etter at båten har kommet opp på land, er det viktig å dekke den med en god og beskyttende og presenning. For å gjøre dette, trenger du enten at bakkestativ , eller et dekkstativ.
 • Før du legger på presenningen, er det viktig å gå over hele båten og sjekke om det kan ha oppstått noen skader under vannlinjen i løpet av sommersesongen.
 • Grovvask båten og fjern skjell, skitt og alger med en gang.
 • Smør inn glassfiberbåten med vaselinolje. Da forhindrer du at smuss og sotpartikler fester seg til skroget i løpet av vinteren.
 • Vask fendere, fenderlister og fenderstrømper.
 • Sjekk om kalesjen har behov for reparasjoner.
 • Har kalesjen fått jordslag? Hvis ja, bør du benytte en god jordslagsfjerner og en kalesjevask.
 • Gå over tau, liner og trosser og vask dette med Milo såpe.
 • Hvis det har samlet seg olje, diesel etc. i båtens kjølesvin, bør du benytte en eller flere oljesugeputer for å fjerne dette.
 • Bruk også en oljesugepumpe hvis dette er nødvendig.
 • Etterse og sjekk lanterner, sjakler, blokker, gjennomføringer og alle deler som er i bevegelse på dekk.
 • Gå over bevegelige deler med fett, grease og teknisk spray.
 • Hvis du har teakdekk på båten, impregner dette med Boracol.
 • Etter at du har satt opp og montert presenningsstativet, må du dekke båten med en god presenning som passer til båtens lengde. I enkelte tilfeller (eks. seilbåter) benytter man to eller flere presenninger).
 • Presenningen bør ha god helning slik at regn og snø enkelt renner av og vekk fra overflaten. Presenningen bør ikke ha unødvendig stort vindfang.
 • Unngå at presenningen blafrer unødvendig over tid og uten tilsyn.
 • Det er viktig å sørge for god ventilasjon under vinterlagringen. Luften skal kunne sirkulere i båten. Det bør derfor være en liten åpning i presenningen foran og bak på båten som sikrer luftgjennomstrømning.
 • La dører og luker i båten være åpne, så unngår du kondens og mugg. Dette gjelder også luken til motorrommet.
 • Batteriet er en svært viktig komponent om bord i båten, og bør tas ekstra vare på. Batteriet bør være fulladet når høsten kommer.
 • Sjekk væskenivået på batteriet, puss og smør kontakter og poler. Bruk gjerne en teknisk spray på kontakter, skruer, mutter etc.
 • Hvis du lar batteriet ligge i båten gjennom hele vinteren (anbefales ikke), bør du løsne en av kabelskoene fra polen for å forhindre utladning.
 • Et utladet batteri kan fryse og gå i stykker i løpet av vinteren.
 • Vask, støvsug og rengjør motorrom, skott, dørk, tak, ventiler og vinduer.
 • Fjern tekstiler, puter etc. og sørg for å oppbevare disse på et tørt sted i løpet av vinteren.
 • Har du fått jordslag i puter/gardiner eller andre tekstiler, behandles disse med et jordslagmiddel.
 • Husk å tømme kjøleskapet og fryseboksen.
 • Hvis du ikke vasker og impregnerer presenningen selv ,så bør denne sendes bort for vedlikehold allerede på høsten.
 • Kontroller det elektriske anlegget, og skift ut og reparer irrede kontakter og dårlige koblinger.
 • Bruk teknisk spray på alle kontaktpunkter og koblinger.

Relevante produkter

 • Har du gassanlegg ombord bør dette ettersees og lekkasje-testes.
 • Det anbefales på det sterkeste å installere en gassalarm i båten hvis du ikke allerede har dette.
 • Tøm alltid vann- og septiktanker før det blir minusgrader.
 • Rengjør septiktanken med septikrens og ferskvann.
 • Påse at toalett, avløpsrør, varmtvannsbereder, diverse koblinger, kraner, fotpumper, bend og varmtvannsbereder er tømt for vann.
 • Tøm og drener varmtvannsberederen ved hjelp av tappeplugg eller sikkerhetsventil. Les alltid bruksanvisningen som følger med varmtvannsberederen.
 • Kjør frostvæske gjennom tømmepumpen.
 • Sjekk at toalettet, pumpe, impeller, slanger, slangekoblinger, etc. er i en slik stand at anlegget vil fungere godt også neste sesong.
 • Når du har tappet ut vannet fra tanker, pumper, rør, slanger, kraner og blandebatterier etter beste evne, bør du la kranene stå åpne om vinteren.
 • Enkelte blandebatterier («ettgreps-kran) bør demonteres slik at du er sikker på at alt vann er ute.
 • Skru av dusjhåndtaket ved badeplattformen.
 • Bruk frostvæske i toaletter, pumper og avløp. Riktig type frostvæske beskytter også mot dårlig lukt fra sluk og avløp.
 • Sjekk om nødutstyr, brannslukningsapparat, medisinskap etc. om bord er intakt og er i orden.
 • Hvis du har tilgang til strøm, anbefales det å installere en frostvakt eller et eller flere varmerør i båten.
 • Plasser en eller flere fuktslukerbokser i båten. Fuktslukeren fjerner effektivt fukt og minsker risikoen for mugg, jordslag og dårlig lukt.
 • Hvis du virkelig skal sikre deg en god og tørr båt med korrekt og behagelig inneklima hele året, bør du investere i en luftavfukter.
 • Tilsett riktig mengde med Alron drivstofftilsetning for diesel- eller bensinmotorer på drivstofftanken.
 • Hvis du har en mindre båt (opp til ca. 6 m) kan du beskytte båten med et ferdigsydd båttrekk som er tilpasset båten.
 • Det anbefales å benytte et motortrekk på utenbordsmotoren.
 • Hvis du har mulighet, bør du se til båten din så ofte som mulig i løpet av høsten og vinteren.
 • Husk å forsikre båten din.

Relevante produkter