Vekt på Honda båtmotorer

I tabellen finner du tørrvekten på letteste modell med kort og lang stamme.

Type

Tørrvekt Kort stamme

Tørrvekt Lang stamme

BF 250278 kg

BF 175 / 200 / 225

267 kg

BF 115 / 135 / 150

217 kg

BF 75 / 90

166 kg

BF 60

108 kg

BF 40 / 50

96 kg

98 kg

BF 30

70,5 kg

72,5 kg

BF 15 / 20

46,6 kg

49,5 kg

BF 8 / 10

42 kg

44,5 kg

BF 5

27,5 kg

28 kg

BF 2,3

12,5 kg

13,5 kg