Vær – hav – vind

Beauforts Vindskala er en tabell til å estimere vindstyrken uten vindmåler. Skalaen tar utgangspunkt i vindens effekt på miljøet rundt oss: røyk, bølger, trær, etc. Skalaen går fra 0 (stille) til 12 (orkan) og ble utarbeidet av den britiske marinekomandøren, senere Admiral, Sir Francis Beaufort (1774-1875). I 1955 supplerte US Weather Bureau skalaen med styrker…

1197cfab9122782c07a6.jpg

Av: Svenn Owe Haugland. Kilde: Norges padleforbund

Opprinnelig hadde ikke Beaufort Skalaen noen referanse til vindstyrken, men i årenes løp er mye gjort for å korrelere vindstyrke mot det vi observerer rundt oss.
Meteorlologene har idag bedre måter å bestemme vindstyrken på, men det er vel få havpadlere og andre friluftsfolk som går rundt med en vindmåler i lomma. For havpadleren kan det være nyttig å vite noe om vindstyrken bl.a. for å beregne padletid og ikke minst for å vurdere risikoen ved å legge ut.
 

Forenklet utgave:

Vindstyrke i beaufort

Navn på vindstyrken

Virkning på land

Virkning til sjøs

Vindhastighet (m/s)

0

stille

røyken stiger rett opp

speilblank (havblikk)

0-0.2

1

flau vind

røyken driver i vindens retning

små krusninger, ikke skum

0.3-1.5

2

svak vind

smått løv settes i bevegelse

korte småbølger

1.6-3.3

3

lett bris

løv og småkvist rører seg, lette flagg strekkes

bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum

3.4-5.4

4

laber bris

kvister og smågreiner røres, støv virvles opp

lengre bølger, en del skumskavler

5.5-7.9

5

frisk bris

mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer

middelstore, lange bølger med lange skumskavler

8.0-10.7

6

liten kuling

store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene

store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt

10.8-13.8

7

stiv kuling

hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden

sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen

13.9-17.1

8

sterk kuling

kvister brekker, tungt å gå mot vinden

middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden

17.2-20.7

9

liten storm

store trær svaier og hiver, takstein kan blåse ned

høye bølger, tette skumstrimler, sjøen begynner å “rulle”

20.8-24.4

10

full storm

sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus

meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling

24.5-28.4

11

sterk storm

meget sjelden, følges av store ødeleggelser

ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden

28.5-32.6

12

orkan

forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser

luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter oversikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum

32.6-

Fullstendig utgave:

Vindstyrke i beaufort

Navn på vindstyrken

Gjennomsnitt vindstyrke

Virkning til sjøs

Virkning på land

m/s

knop

km/t

0

stille

<0.2

< 1

< 1

speilblank (havblikk)

røyken stiger rett opp

1

flau vind

0.3 – 1.5

1 – 3

1 – 5

små krusninger, ikke skum

røyken driver i vindens retning

2

svak vind

1.6 – 3.3

4 – 6

6 – 11

korte småbølger

smått løv settes i bevegelse

3

lett bris

3.4 – 5.4

7 – 10

12 – 19

bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum

løv og småkvist rører seg, lette flagg strekkes

4

laber bris

5.5 – 7.9

11 – 16

20 – 28

lengre bølger, en del skumskavler

kvister og smågreiner røres, støv virvles opp

5

frisk Bris

8.0 – 10.7

17 – 21

29 – 38

middelstore, lange bølger med lange skumskavler

mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer

6

liten kuling

10.8 – 13.8

22 – 27

39 – 49

store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt

store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene

7

stiv kuling

13.9 – 17.1

28 – 33

50 – 61

sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen

hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden

8

sterk kuling

17.2 – 20.7

34 – 40

62 – 74

middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden

kvister brekker, tungt å gå mot vinden

9

liten storm

20.8 – 24.4

41 – 47

75 – 88

høye bølger, tette skumstrimler, sjøen begynner å “rulle”

store trær svaier og hiver, takstein kan blåse ned

10

full storm

24.5 – 28.4

48 – 55

89 – 102

meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling

sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus

11

sterk storm

28.5 – 32.6

56 – 63

102 – 117

ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden

meget sjelden, følges av store ødeleggelser

12

orkan

>32.6

>63

>117

luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter oversikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum

forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser