Skifte av motorolje på Tohatsu

Hva slags motorolje skal man benytte til Tohatsu-motorene?

Tohatsu 4-takts båtmotorer er ikke fylt med motorolje fra fabrikk.

Før du starter 4-takts motoren du fylle på motorolje. Dersom dette ikke blir gjort vil motoren bli ødelagt. Les nærmere om dette og hvilken type olje du skal bruke og hvor mye du skal fylle i instruksjonsboken.

På generell basis anbefales det å bruke en spesialolje til din Tohatsu-motor.

Tohatsu 2-takter

Til en Tohatsu 2-takter motor (forgassermotor) anbefaler vi Motul Outboard 2T.
Benytt aldri bilolje til din 2 takter båtmotor.Tohatsu 4-takter

Til din 4 takts motor anbefaler vi at du benytter en Motul Marine 15W/40, mineralsk olje de første 20-25 timene av motorens levetid.
Gå deretter over til Motul Marine 10W/40, syntetisk olje.Tohatsu TLDI

Til TLDI motoren må det brukes en olje som er sertifisert for og spesialtilpasset TLDI motorer. Vi anbefaler 100% syntetisk Motul Outboard 600 2T.
Standard TCW3 olje kan ikke benyttes i TLDI motorer. Oljen må være godkjent for bensin innsprøytningsmotorer. 

Gir-olje

Tohatsu båtmotorer blir levert med girolje på undervannshuset fra fabrikken. Det anbefales allikevel at du sjekker at den er fylt opp før du starter Tohatsu-motoren for første gang.


Les om skifte av girolje her

Hvor mye olje skal man fylle på motoren?

Fyll riktig mengde med olje på motoren

Ingen Tohatsu motorer er fylt med motorolje når de leveres fra fabrikken. På de motorene som krever det, må du derfor fylle motorolje på motoren før du tar den i bruk. Dersom dette ikke blir gjort vil motoren bli ødelagt.

Det er viktig at du fyller tilstrekkelig med olje på motoren, men heller ikke mer enn det. For mye olje kan forårsake skade. Les derfor brukermanualen som følger med motoren nøye. Her står det hvor mye olje som skal fylles på for den respektive motoren. Bruk peilepinnen for å kontrollere oljenivået etter at du har fylt på olje. Kontroller igjen etter at du har startet opp motoren første gang.