Skifte av motorolje på Honda

Hva slags motorolje skal man benytte til Honda-motorene?

Honda 4-takts båtmotorer er ikke fylt med motorolje fra fabrikk


Før du starter motoren må du alltid fylle på motorolje. Dersom dette ikke blir gjort vil motoren bli ødelagt hvis du starter den.

Les nærmere om dette og hvilken type olje du skal bruke og hvor mye du skal fylle i instruksjonsboken som følger med motoren din.

Bruk peilepinnen for å kontrollere oljenivået etter at du har fylt på olje. Kontroller igjen etter at du har startet opp motoren første gang.

På generell basis anbefales det å bruke en spesialolje til din Honda-motor. West System Norge AS anbefaler at du benytter en Marine spesialolje, type 10W/40.

Gir-olje

Honda båtmotorer blir levert med girolje på undervannshuset fra fabrikken.
Det anbefales allikevel at du sjekker at den er fylt opp før du starter Honda-motoren for første gang.


Les mer her om skifte av girolje

Hvor mye olje skal man fylle på motoren?

Fyll riktig mengde med olje på motoren

Ingen Honda motorer er fylt med motorolje når de leveres fra fabrikken. Du må derfor fylle motorolje på motoren før du tar den i bruk. Dersom dette ikke blir gjort vil motoren bli ødelagt.

Det er viktig at du fyller tilstrekkelig med olje på motoren, men heller ikke mer enn det. For mye olje kan forårsake skade. Les derfor brukermanualen som følger med motoren nøye. Her står det hvor mye olje som skal fylles på for den respektive motoren. Bruk peilepinnen for å kontrollere oljenivået etter at du har fylt på olje. Kontroller igjen etter at du har startet opp motoren første gang.

På generell basis anbefales det å bruke en spesialolje til din Honda-motor.