Reparasjon av gjennomgående skader i skrog

En skadet kajakk av kompositt er forholdsvis enkel å reparere. Men unngå for all del å gå i den vanlige ”fellen”. Vent med å skjære vekk knust eller deformert materiale.

Artikkelen er hentet fra padlesiden.no

( 19.01.2011 )

  • Tekst: Jan Fjelde
  • Foto: Jan Fjelde

 

Artikkelen beskriver hvordan du selv kan reparere forskjellige former for gjennomgående skader i glassfiberkompositt. Samtlige områder på objektet, en Cobolt Sibir, kunne nås fra baksiden og bildene viser denne konkrete reparasjonen trinn for trinn.

Skadene er delvis gjennomgående, slik at kajakken tar inn vann. Vi ser også tegn til delaminering.

Det kan noen ganger være vanskelig å fastslå om en kajakkprodusent har brukt polyester, vinylester eller epoxy som bindemiddel. Selv bruker jeg alltid epoxy når skader skal utbedres. Det er et fremragende lim som er kompatibelt med de nevnte bindemidlene. Riktig utførte reparasjoner vil gi kajakken høyere styrke enn den opprinnelige i det aktuelle området. Min metode må ikke oppfattes som en ren fasit, og dermed den eneste riktige og optimale løsningen. Men fremgangsmåten viser vei til en sterk reparasjon, som i tillegg åpner for en glatt ytre finish. I siste avsnitt har jeg beskrevet en fremgangsmåte (ikke illustrert) for tilfeller der det er helt umulig å komme til fra baksiden.

For at skrogsiden lettere skal kunne gjøres plan, bør bruddflaten skjæres ren.

Det må vaskes med aceton og deretter slipes reint med maskin.

Før støpingen kan starte, pusses det med groveste type sandpapir.

Tenk annerledes

Mange av leserne har erfaring med glassfiberstøp og reparasjoner av større og mindre fritidsbåter. Uten å virke belærende, må vi ikke glemme at et kajakkskrog er svært tynt i forhold til skroget på en motorbåt. Når laminatskader på litt større fritidsbåter skal utbedres, har vi ”lært” at man skal starte med å skjære vekk alt skadet materiale.

Selve snittet i utskjæringen skal gjøres i skrå vinkel, slik at den nye støpen ikke skal kunne trykkes inn. Videre så må det lages en forskaling av finèr eller lignende. Forskalingen bør i størst mulig grad følge skrogets opprinnelige form og fasong. Arbeidet krever relevant erfaring og det medgår mye tid. Denne teknikken har jeg helt bevisst latt være å videreføre. Nå snakker vi kajakk med tynne skrog, og da må vi tenke annerledes.

Forplantingsskader er ikke uvanlig dersom en kajakk deiser i bakken. Her har setet sprukket i siden. Også i setet må bruddflatene skjæres rene.

Beholder fasongen

Alle komposittbåter er, som betegnelsen indikerer, armert. Bindemiddelet er påført en duk/matte som i mange tilfeller er fremstilt av glassfiber. I lettere og mer avanserte kreasjoner, er gjerne glassfiberen erstattet med karbon, eller karbon/kevlar-duk. På grunn av armeringen, er det svært sjelden at et kajakkskrog blir påført det vi forstår som store ”hull”. En kajakk blir ytterst sjelden helt eller delvis knust (da må nesten en bil rygge over den…).

Om yttersiden ikke er altfor skadet, sørger teip for at snittflatene flukter med hverandre. Slik hindres samtidig epoxyen i å renne langs skroget.

Husk å fjerne alt slipestøv.

Båten som er omtalt i artikkelen blåste ned fra et tak og fikk slag og rivningsskader. Selv om laminatet fikk hard medfart, sørget armeringen for at skrogsidene beholdt mye av formen. Og nå nærmer vi oss sakens kjerne. Selv om delamineringene var påtagelige, og de digre riftene godt synlige, beholdt skroget den tilnærmet opprinnelige fasongen på skadestedene. Slikt må vi dra nytte av, ellers lager vi oss altfor mye ekstraarbeid. ”Forskalingen” er der allerede, og den trenger kun mindre justeringer.

Lappe sammen

Start alltid med å vaske en skadet kajakk i ferskvann og la den tørke ordentlig. Så må det fremskaffes et egnet sted hvor arbeidet kan utføres. Selv hengte jeg båten opp i garasjens tverrbjelker. Da kunne jeg hele tiden fintilpasse arbeidshøyden. Få en fullstendig oversikt over skadeomfanget og bruk tusj til å markere delamineringenes yttergrenser. Delamineringen sees som hårfine sprekker, som tar utgangspunkt i skadens plenum (senter). Ved å lyse gjennom skroget, kan opptegningene enkelt avsettes på skrogets innside.

Ta alltid en siste runde med aceton før du støper.

Jeg valgte å bruke epoxy fra West System. Plastbegre er gode å ha for hånden når det skal blandes.

Etter at støpen har herdet, kan teipen fjernes.

Noen ganger er det nødvendig å lappe sammen skroget provisorisk, slik at det får tilbake sin opprinnelige fasong i det ødelagte området. Her får hver enkelt bruke litt fantasi. Dersom skaden er svært kompleks, kan det være lurt å støtte opp med tynne lister som festes med smeltelim eller sterk teip. Siden målet er å få en jevn indre skrogside, spiller det ingen rolle hva som befinner seg på utsiden. Selv måtte jeg renskjære noen av bruddene før flatene igjen fluktet med hverandre. Ved hjelp av teip ble overflaten stabilisert. Selv om området måtte være helt jevnt, hindret teipen epoxyen i å renne ut igjennom mindre hull og sprekker.

Overlapping

Merk av et felt som overlapper delamineringens tidligere opptegnede yttergrenser med god margin. Styrken øker i takt med hvor stort areal som overlappes. Tre centimeter er etter min mening et absolutt minimum. Mer enn ti centimeter overlapping er på den annen side helt unødvendig. Vask skrogets innside med aceton. Slip med maskin eller for hånd. Ikke overdriv, for målet er å få god heft, ikke å fjerne laminat. Siste runde med sliping skal gjøres for hånd med grovt papir. Bruk støvsugeren til å fjerne slipestøv. Vask atter en gang med aceton. Områder som ikke skal eksponeres for epoxy må dekkes til med avispapir eller plast.

Klipp til to glassfiberstykker som samsvarer med det ytterste (!) opptegnede feltet. Vri kajakken i posisjon, slik at arbeidsområdet ligger vannrett. Da eliminerer du mulighetene for renning på innsiden. Bland sammen epoxy ved å forholde seg til blandingstabellen som er trykket på boksene. Legg ett glassfiberstykke på plass om gangen og bruk pensel til å påføre limet. Mange forveksler arbeidstemperatur og herdetemperatur. Slikt arbeid kan egentlig utføres når som helst på året, bare herdetemperaturen (!) overstiger 15 grader. Sett på plass en ovn med fin lunk når du er ferdig, og temperaturproblemet er ute av verden.

Skadet vev og delamineringer slipes vekk med maskin.

Husk å legge på flere tynne lag med gelcoatsparkel.

Det er nødvendig å slipe med grovt sandpapir mellom lagene.

Ytre finish

Etter at støpen har herdet, skal vi konsentrere oss om utsiden. Reparasjonen har, takket være overlappingen, fått mer enn tilstrekkelig styrke og det ytre arbeidet blir således av mer kosmetisk art. Fjern all ytre teip og eventuelt andre former for avstiving. Forsikre deg grundig om hvor den indre overlappingen opphører. Selv om dette skal være opptegnet, er det smart å kontrollsjekke. Alt skadet laminat skal nå fjernes ved hjelp av maskin og grov rondell. Tusjoppmerkingen forenkler operasjonen. Bruk både maske og vernebriller. Du skal slipe deg helt inn til den nye støpen. Lag fine overganger mot laminatet som ikke er skadet.

Alt fjernet materiale skal erstattes med gelcoatsparkel. Biltema selger bokser i uendelig mange kulører. Disse kan igjen mikses innbyrdes. Bland sammen alt du vil komme til å trenge i en egen bolle. Herder skal ikke tilsettes når du mikser frem den korrekte kuløren! Herder skal bare tilsettes hver gang du blander sammen en ”bruksporsjon”. Et kajakkskrog er bare et par millimeter tykt. Om skaden befinner seg i et område hvor skroget er tykkere, bør du støpe inn et lag med glassfiberduk og epoxy (som skal herde), før sparkelen påføres. Et altfor tykt lag med gelcoatsparkel kan i teorien komme til å sprekke. Sparkle i flere omganger og slip mellom hvert lag. Flott finish lages ved å avslutte med å vannslipe med 1200-papir, rubbe og polere.

Når du ikke kommer til

Noen ganger oppstår det en skade på et sted som ikke kan nås via luker, eller fra cockpit. Også denne gangen er det viktig å dra nytte av de opprinnelige kurvene. Så atter en gang: Start aldri med å renskjære et skadested! La oss i et tenkt tilfelle forestille oss at vi har fått en alvorlig skade i forskipet. Inklusive delamineringer, ligger feltet innenfor en sirkel på 10×10 centimeter. Området må tegnes opp, slik at det fremstår som ovalt. Høyden blir 10 centimeter og bredden 20 centimeter. Opptegningen viser selve hullet som siden skal skjæres ut. Deretter tegnes det opp en overlapping på fem centimeter, slik at denne ”oval nr.2” blir på 20×30 centimeter.

Skaden i setet kan ikke nås fra baksiden og må derfor utbedres med glassfiberstrimler.

Strimlene i setet dekkes til slutt med noen lag med sparkel.

Sparkelkanter fjernes enkelt med et halvt tildekket knivblad. De spisse endene kan ellers lage stygge striper.

Dette området må gjøres så jevnt som mulig. Sannsynligvis må du sparkle med glassfibersparkel eller stålplast for at området skal makte å henge sammen når du støper. Smør på et godt lag med poleringsvoks. To lag med glassfiber klippes til og støpes på plass med epoxy. Arbeidsområdet er selvsagt dekket til med aviser, og det skal nå vende opp. Opptegningen av den minste ”ovalen” på 10×20 centimeter skal kunne skimtes gjennom den herdede støpen. Den tegnes nå av på utsiden før den nye støpen løsnes.

Nå skal vi skjære hull i skroget, slik at alt skadet laminat og stålplast i området fjernes. Vi følger opptegningen på 10×20 centimeter. Snittflaten slipes skrå med en fil. Båten vendes, slik at arbeidsområdet peker nedover. Innsiden av skroget vaskes med aceton og håndslipes med grovt sandpapir. Vi skal slipe fem centimeter innover fra kanten. Det når du fint med fingrene. Den nystøpte platen slipes med grovt sandpapir på de ytre fem centimeterne. Området i midten, på 10×20 centimeter skal ikke røres. Midt i feltet lages to små hull, og en strips tres igjennom og festes. Som en ren kontroll, kan platen nå føres igjennom skroget og vris på plass. Stripsen sørger for at du har noe å holde i.

Siden opptegningen på platen har samme form som hullet i skroget, er det enkelt å plassere den helt korrekt på innsiden. Platen skal ligge jevnt mot skrogsiden, og eventuelle ujevnheter må slipes til. Platen tas ut igjen og vi forbereder oss for en permanent faststøping. Bland sammen epoxy og tilsett microfiller. Disse polyesterpartiklene kan minne om et slags bomullspulver. Filleren blandes inn i epoxyen inntil tykkelsen begynner å ligne tannkrem. Limet påføres den nystøpte platens ytre 4,5 centimeter. Opptegningens ytterkant må ikke få lim på seg, da vi er avhengig av en nøyaktig sentrering.

Siste sparkelstrøk slipes med fint sandpapir. Finish lages ved å vannslipe med ”1200-papir”, rubbe og polere.

Platen føres på plass på innsiden. Ta tak i stripsen og dra platen på plass. Fest en line med et par kilo lodd i stripsen. La støpen gjennomherde. Overflaten slipes til og fylles opp med flere tynne lag med gelcoatsparkel. I likhet med eksempelet over, bør det, om skroget er ekstra tykt, først støpes inn en glassfiberduk før det avsluttes med gelcoatsparkel. Normalt skal dette ikke være nødvendig. Dersom man ikke er i direkte kontakt med kjøl eller baugpart, pleier en kajakkstøp å være veldig jevn. Også her lages toppfinishen ved å vannslipe med 1200-papir, rubbe og polere. –Lykke til!