Reparasjon av bil med West System Epoxy

West System – Ikke bare til båt

WEST SYSTEMs unike egenskaper gjør også limet andvendbart i en rekke andre sammenhenger enn båt;

Hobby (modellkonstuksjoner av alle slag), knivmakeri, snekring, vedlikehold, reparasjon av møbler og redskap, legging av flis, reparasjon av sportsutstyr, flykonstruksjoner, instrumentmakerbransjen, bygge og støpevirksomhet osv.

Det finnes egentlig ingen begrensning for WEST SYSTEMs andvendelsesområder.

Der man har behov for et ekstremt godt og sterkt lim vil WEST SYSTEM epoxy gjøre en god jobb.