Råd og tips til kajakk- og kanopadlere

Dette heftet er utviklet av Norges Padleforbund (NPF) og er som sådan NPFs eiendom i henhold til åndsverkslovens bestemmelser. Det er således ikke tillatt å benytte hele eller deler av heftet, herunder blant annet tekst, bilder eller figurer, til annet enn privat bruk. Annen utnyttelse fordrer NPFs skriftlige forhåndssamtykke.

For informasjon om klubber og aktiviteter, se Norges Padleforbunds hjemmesider: www.padling.no

padling.jpg

Heftet kan bestilles fra:
Norges Padleforbund
Besøksadresse: Sognsveien75 L, 0855 Oslo
Postadresse: Serviceboks 1, 0840 OSLOHeftet er utgitt av Norges Padleforbund, og kan lastes ned her eller ved å trykke på bildet til høyre:
 

Innhold:

Råd til kajakk- og kanopadlere 3

Råd til andre båtførere 4

Valg av utstyr 5
• Båttyper for turbruk 5
• Valg av kajakk med åre 5
• Valg av kano med åre 7

Sikkerhetsuystyr 8
• Oppdriftsmidler 8
• Vest 8
• Spruttrekk 9
• Reservetøy, mat og drikke 9
• Oppdriftspose (årepose) 9
• Lenseutstyr 9
• Åretau 9
• Kart og kompass 10
• Dekkutrustning
• for havkajakk 10
• Nød- og reparasjonsutstyr 10
• Tåkehorn 10

Pakking av kajakk 11

Pakking av kano 11

Påkledning 12

Padleteknikk 13
• Ombord- og ilandstigning 13
• Sittestilling 13
• Støttetak 14

Vær, vind og bølger 15
• Fralandsvind med krapp sjø 15
• Pålandsvind 15
• Refleksjon av bølger
• (stående bølger) 15
• Brytende bølger 15
• Tidevann og strøm 15
• Tåke 16
• Padling i mørket 16

Ferdselsregler 16

Tømming av kajakk 17

Tømming av kano 17

Redningsteknikker 18
• Kameratrening i kano 18
• Selvredning i kajakk 18
• Kameratrening i kajakk 19
• Nødstransport 19
• Redning av padler i velvet båt 19

Vannets farer, førstehjelp 20
• «Kuldesjokk» 20
• Drukning/ vann i lungene 20
• Krampe i stemmebåndene 20
• Nedkjøling (hypotermi) 20
• Redning av
• nedkjølte personer 20
• Oppvarming av
• bevisstløs person 21

Naturvennlig friluftsliv 21
• Allemannsretten 21
• Sporløs ferdsel 22

Transport på bil 22

Hva du burde kunne 23

Hvordan unngå uhell

Padlevettreglene 23