Oppsett av Trykkvannsystem

I denne artikkelen er noen retninglinjer til oppsett av trykkvannsystemer i båt.