Montering av motor på båt

Huskeliste for montering av utenbordsmotor på båt

Fastmontering av motor:

 1. Motoren er festet med gjennomgående bolter
 2. Sikaflex er brukt i boltehullene

Styring:

 1. Styrekabel er satt inn med fett i begge sider
 2. Styrekabel er festet til både motor og styresnekke
 3. Mutteren til styrekabel er festet/skrudd korrekt fast
 4. Det er ikke slark/dødgang i styringen
 5. Lenkearmen er skrudd korrekt fast
 6. Når motoren står rett står rattet i rett posisjon
 7. Låsesplint er satt fast på styrekabel
 8. Det er sjekket at styringen går smidig og lett

Gir og gassfunksjoner:

 1. Gir og gass-kabel er montert/festet til kontrollboks og motor
 2. Gir og gasskabel er smurt med fett
 3. Endestykker på gir- og gasskabel er festet/montert riktig
 4. Det er sjekket at gir- og gass-kontrollen går smidig og lett

Kabeltrekking:

 1. Alle kabler er korrekt trukket i kabelgaten
 2. Strømkabelen er ikke klemt mellom gir og gass-kabler
 3. Gir/gass/strøm-kabler er stripset sammen/går i samme bue
 4. Det er korrekt lengde/svingradius på styre, gir, gass og strøm kabelElektrisk anlegg:

 1. Det er koblet strøm til kontrollboksen
 2. Kontaktene/koblingene i kontrollboksen er satt inn med fett
 3. Det er sjekket at instrumentene fungerer korrekt
 4. Hovedstrømsbryter er riktig montert/plassert
 5. Hovedstrømsbryter kan ikke komme i kontakt m/vann
 6. Hele det elektriske anlegget går via sikringer
 7. Alle skjøter av kabler/ledninger er utført med krympestrømper
 8. Det er brukt klemhylser i kabelskjøter
 9. Alle lanterner er sjekket og virker
 10. Alt ekstrautstyr, eks. stereoanlegg, horn, pumper etc fungerer
 11. Alle kabler er stripset/ryddet inne i konsoll og ser pent ut
 12. Batteri/Batterikasse er forsvarlig festet med skruer/reimer
 13. Ledninger er korrekt festet/koblet til batteri
 14. Batteriet er fulladetMotoren:

 1. Motorolje er fylt på 4-takts motoren
 2. Riktig oljenivå på motoren er sjekket
 3. Riktig oljeblandet bensin ved prøvekjøring av 2-takts motorUtstyr – tenning:

 1. Tenningsnøkkel følger med
 2. Bryter til hovedstrømsbryter følger med
 3. Død-mannsknapp følger medInnfestning:

 1. Tank og slange er korrekt plassert
 2. Vindskjerm/bøyle er montert rett og korrekt
 3. Det ligger ikke borrespon/smuss mellom vindskjerm og konsoll
 4. Konsollen er korrekt og godt festet med riktig antall skruer
 5. Rekkesett, lanterner, targabøyle og annet utstyr er korrekt festet
 6. Det er brukt like og syrefaste skruer/muttere i alle innfestninger
 7. Det er brukt Sikaflex i alle skruehull
 8. Ledning til ekkolodd er riktig festet/ligger ikke i klem
 9. Giver til ekkolodd er plassert korrekt på båten i forhold til vannspeil
 10. Alle lukelåser m/splint er inntakt og medfølger båtenPrøvekjøring av motor:

 1. Start motoren i vann
 2. Kjølevannet er kontrollert og fungerer slik det skal
 3. Alle instrumenter funger
 4. Trim/tilt-funksjon fungerer
 5. Motoren går pent og korrekt på tomgang
 6. Oljen er peilet og sjekket etter prøvekjøring