Montering av fenderlist på Suvi-båtene

Her finner du en enkel og grei beskrivelse på hvordan man bør gå frem når man skal skifte eller sette på ny fenderlist.

  1. Fenderlisten skal varmes f.eks. i varmt vann.
  2. Start med å feste listen akter på båten med første naglen
  3. Legg listen langs hele den ene siden, og strekk listen ca. 30 cm når du har kommet til baugen.
  4. Legg så listen langs hele den andre siden, strekk denne også ca. 30 cm før du fester den andre naglen til akterspeilet.
  5. Fest så resten av naglene med ca 20-30 cm mellomrom.
  6. Sett til slutt inn den hvite pyntelisten og fest den i akterkant på begge sider.