Liming og laminering med West System epoxy – en kort og god veiledning

Før du blander ut epoxyen bør du forsikre deg om at alle delene som skal limes sammen passer godt og at overflaten er klargjort. Alle flater skal være rene og tørre og fri for støv.Tildekk områder der du ønsker å unngå limsøl. 

AVFETTING

Alle overflater må være rene og fri for fett. Skitne flater kan først vaskes med vann tilsatt salmiakk. Deretter kan man bruke aceton eller en annen god avfettingsvæske. Det er viktig at man rengjør overflaten  før man mattsliper den slik at man ikke sliper skitt og fett ned i overflaten.

MATTSLIPING

Alle overflater på gjenstander som skal limes til hverandre skal mattslipes med grovt sandpapir (eks 60-100 korning). Dette skaper en litt ujevn overflate og dermed enda bedre vedheft for limet. Alt pusse støv må fjernes før man påfører limet.

UTVÆTING

Påfør en ufortykket standard Resin/Herder blanding på overflatene som skal limes (husk å dosere riktig). Dette kalles å væte ut overflaten. Resin/Herder blandingen kan påføres med enten en liten pensel der det er vanskelig tilgang, eller en rull på større områder. La dette stå og herde i ca 30 minutter ved ca + 20 gr Celcius.

Fortsett umiddelbart med følgende framgangsmåte:

PÅFØRING AV FORTYKKET EPOXY

Tilpass tykkelsen på Resin/Herder-blandingen ved å blande inn fyllstoff (eks. 403) inntil den er tilstrekkelig tykk slik at den vil fylle ut alle ujevnheter i overflatene som skal limes sammen. Når limet får en ketchupkonsistens er limet passe tykt. (Bruk alltid fyllstoffet 403 Microfiber når du skal lime sammen og feste treverk, glassfiber, keramikk,  stål og aluminium).Påfør et jevnt lag med den fortykkede epoxyen på en av overflatene som skal sammenlimes. Denne fortykkede limblandingen kan deretter påføres umiddelbart etter at overflatene er utvætet eller før epoxyen har herdet.

TVINGER

Når delene som skal sammenlimes er i riktig posisjon kan man feste tvinger eller lignende for å holde delene på plass. Der man ikke kan benytte tvinger kan man også bruke lodd, vekter eller også skruer.Sørg for at det ikke påføres så mye press at all epoxyen tyter ut mellom limflatene (da blir det ikke mer bindemiddel igjen).Der hvor man f.eks. bruker tvinger på områder dekket med epoxy bør man legge plast eller PEEL PLY (art. 775) for å unngå at tvingene fester seg til underlaget.Til slutt fjerner man den overskytende epoxy før den har herdet.