Liming av treverk med G/flex 650

Der man har behov for å lime, skjøte, forsterke, laminere og reparere vil dette limet egne seg godt.

G/flex Epoxy har et stort bruksområde:

Bygging og reparasjon av båter, hobby (modellkonstuksjoner av alle slag), knivmakeri, snekring, vedlikehold, reparasjon av møbler og redskap, legging av flis, reparasjon av sportsutstyr, instrumentmakerbransjen, bygge og støpevirksomhet osv.


LIMING AV TREVERK

Butte ender brukes ofte for å kantlime emner av tre slik at det skapes bredere bord. Endeved kuttes vanligvis i 90°, og settes enkelt og greit mot hverandre når man limer. Denne type sammenføyning anbefales ikke der man ønsker å forlenge et trebord parallelt med treverkets fiber. Man vil alltid få en sterkere sammenføyning hvis man skråskjærer endestykkene på treemnene som skal limes sammen.

Unngå unødig bruk av press ved liming.

scarf113.jpg

Skråskårede ender brukes for å sammenføye to emner i bordenes lengderetningen. Det anbefales å skråskjære endene med en 8:1 eller 12:1 skråvinkel(6). Lengre skråskjæring gir en større limt overflate, og gir en potensielt sterkere sammenføyning.

Skråskårede ender brukes ofte til å erstatte skadde seksjoner i spant og ribber i tradisjonelt bygde trebåter.

Bruk G/flex 650 ufortykket dersom emnene er godt tilpasset, eller fortykk G/flex 650 med 406 Fyllstoff som medfølger for å få limet til å fylle tilstrekkelig i skjøten.

utchman13.jpg

”DUTCHMAN” er en trespleis brukt til å reparere skadde seksjoner i treverk.

Vi anbefaler at du lager en 8:1 vinkel(6)i hver ende av klossen. Dette vil gi en tilstrekkelig limt overflate slik at den strukturelle styrken i emnet bevares.

sisterfram13.jpg

”SØSTERPLANKER” brukes til å bygge opp styrke i en konstruksjon/treverket ved å lime fast lignende planker på en eller begge sider av det skadde/svekkede materialet.

sisterframe213.jpg

Lim fast søsterplanker der strukturelt materiale har blitt skadet av råte(7)eller er svekket av uthulninger for rør eller lensehull(8). Denne metoden er spesielt nyttig der vekt eller utseende ikke er høyt prioritert.

jig112.jpg

Laminering av flere lag med ”trestrips” (trelameller) er en svært god måte å lage spesialtilpasset trekonstruksjoner for rammer, spant, ribber, bord, stolben, griperekker, buer ol. Laminert treverk er sterkere og mer stabilt enn dampformede- eller formsagd treverk. G/flex 650 Epoxy egner seg svært godt til denne type arbeider.

Ved konstruksjoner av buete former, kan man først lage en spesialtilpasset form og deretter bruke tvinger for å tilpasse lamellene til ønsket form og krumming,

Se illustrasjon(9).

Innretningen må være sterk nok til å tåle et jevnt tvingepress og forhindre at laminatet kommer ut av ønsket form og fasong før epoxylimet har herdet.

Reparasjon av sprekker, skader og delamineringer

Paddleårer, hageredskaper, årer, verktøy, sportsutstyr etc. som er laget av tre eller andre laminerte materialer kan ved normalt bruk, eller ved uhell sprekke eller på annen måte ”gå opp i liminingen”. Ishockey-køller som et eksempel, er utsatt for store bøyebelastninger og høy grad av sjokkbelastning fra kontakt med puck, is og andre køller. Som en konsekvens av dette, sprekker ofte selve køllen og køllebladet, i likhet med mye annet sportsutstyr.

Den svært gode festeevnen og den store styrken til G/flex 650 Epoxy gjør at dette limet egner seg svært godt for å reparere denne typen skader.

For å lage en sterkest mulig reparasjon, er det gunstig å sørge for at den flaten man skal lime er tilstrekkelig stor. Man kan derfor forsiktig utvide sprekken eller skaden litt med en kniv eller lignende uten at man skal gjøre vondt verre. Du kan varme reparasjonsområdet med en varmepistol eller hårtørker, noe som vil gjøre epoxyblandingen mer tyntflytende når den kommer i kontakt med materialet. Dette gjør at limet trenger dypere inn i sprekker og sår, og man oppnår en enda bedre festeevne.

Bland en liten mengde G/flex 650. Påfør epoxy inn i sprekken med en blandepinne, en smal pensel, eller en sprøyte (art.nr 807). Prøv å få epoxylimet så langt inn i sprekken/det skadete området som mulig.

Vent noen minutter før du setter presskraft på de limte flatene slik at materialet som skal limes kan absorbere og trekke til seg mest mulig lim. La limet herde i 7-10 timer (romtemperatur) før du fjerner tvinger/press og pusser bort overskytende epoxy. Vent 24 timer før du belaster/bruker den limte gjenstanden.

Hvis det er behov for det, kan du fortykke limet med Fyllstoff 406 hvis du vil fylle hull og sprekker i overflaten.

For å oppnå ekstra styrke, kan du legge ett eller to lag med tynn glassfiberduk, slik som beskrevet tidligere.

Lag sterke og solide ender på padleårer som er laget av treverk

Endene (tuppene) på kano- og kajakk-årer får ofte mye juling. Man skraper de opp på steiner og sand og man bruker dem til å skyve i fra fjell.

Ved hjelp av G/flex 650 Epoxy kan man reparere allerede skadete padleårer eller lage en forsterket ende-kant på åren for å forebygge mot skader, sår og oppflising. 

paddle111.jpg

Slik gjør du: Puss bort lakk og maling fra tuppen av åren slik at bart treverk kommer til syne. Bruk sandpapir i kombinasjon med en pussekloss for å lage en liten bue rundt kanten på åretuppen(10). Bland en passende mengde G/flex 650 og påfør dette på det området som er pusset slik at limet trekker ned i treverket.

paddle211.jpg

Bland G/flex 650 og tilsett Fyllstoff 406 Colloidal Silica til du får en passende konsistens på limet. Påfør deretter en tykk liten pølse  epoxy rundt kanten på årebladet(11). Form epoxyblandingen så fint du kan med en blandepinne eller en plastsparkel.

Etter at denne fortykkede limblandingen har begynt å stivne, kan du gjenta operasjonen hvis du ønsker å forlenge årebladet eller forme det på en annen måte.

La dette herde i 7-10 timer i romtemperatur. Vask med vann og form deretter åretuppen med en fil eller sandpapir. Avslutt med egnet lakk eller maling hvis ønskelig.

Å lime innfestninger og forsterke skruehull

G/flex 650 Epoxy kan brukes til en mengde ulike formål, både til båt, hytte, hjem og andre reparasjonsprosjekter.

Ved å benytte G/flex 650 når man skrur fast skruer og innfestninger øker man belastningskapasiteten på innfestningen betraktelig. Dette er spesielt nyttig for innfestninger som er utsatt for store påkjenninger og/eller vibrasjoner.

Du kan benytte G/flex 650 når du installerer nye beslag, reparerer utslitte skruehull, eller når du skal erstatte ødelagt treverk rundt beslag. Etter herding kan G/flex  pusses, sages, nagles, spikres og skrues i. Små skruer, spiker og stifter kan festes inn i/gjennom limet uten for-boring. Større festeanordninger kan kreve for-boring og det anbefales at du prøver deg fram slik at du får best mulig resultat.

Den enkleste metoden er å fylle nye skruehull (eller utslitte eldre hull)(15)med G/flex 650 Epoxy før du skrur inn skruene(16).  Limet vil effektivt feste til de eksponerte trefibrene inne i hullet og til hele skruens overflate. Dette gir økt holdekraft, og forhindrer  vanninntrengning mellom skrue og treverk. Dette er meget gunstig for å forebygge råte og dårlig feste for skrue og beslag.

Tørt treverk er sterkere enn fuktig treverk.

ill1711.jpg

For enda større styrke og stabilitet, bor ut et overdimensjonert hull til 2/3 av lengden på skruen og fyll deretter hullet med G/flex 650 (12). Bruk Fyllstoff 406 Colloidal Silica til å fortykke limblandingen. Fest deretter skruen med tilstrekkelig styrke slik at beslaget holdes på plass inntil epoxylimet har herdet.