Liming av lapp på packraft

Bruksanvisning: Liming av lapp på packraft

Bruksanvisning: Liming av lapp på packraft

Hva trenger du:

  • Saks
  • Aceton
  • Lim
  • Pensel
  • Engangshansker
  • maskeringstape
  • Tusj
  • Sandpapir (grov korning, ca. 60)
  • lapp
  • tvinger og plater for trykkfordeling

Klipp til en lapp som dekker riften med god margin – minimum 2cm. Marker rundt lappen med tusj.

Marker området med maskeringstape. Puss godt med grovkornet sandpapir. Fjern pussestøv med en tørr fille.

Vask markert område og lapp grundig med aceton.

Etter acetonen er fordampet, påføres det lim på begge flater. Legg et tynt, men jevnt lag. Påføres med pensel.

Vent ti minutter.

Etter ti minutter, fjernes maskeringstapen og lappen legges på markert område. Klem ut luft.

Legg plater for trykkfordeling på undersiden og på oversiden. Benytt tvinger – hvis mulig for å legge press. Hvis det ikke er mulig å benytte tvinger, kan man skape press ved å legge noe tungt over fordelingsplatene.

La herde i minimum 24 timer.  

For reparasjon i felt anbefaler vi TearAid type B: