Legging av glassfiberduk med West System epoxy

Glassfiberduk i kombinasjon med WEST SYSTEM epoxy gir en fantastisk slitesterk og solid overflate. Avhengig av hva slags glassfiberduk man benytter, vil man kunne oppnå en helt gjennomsiktig og fin overflate med meget pen finish (vanlig på kajakk, kano, hyttetak, dekk etc).

Det er for det første viktig å velge riktig duk, en duk som lar seg benytte sammen med epoxy samt at denne holder ordentlig god kvalitet. Hvor tykk og sterk duk man skal velge avhenger av hvor man skal benytte duken og hva man ønsker å oppnå.

WEST SYSTEM Norge AS lagerfører mange ulike typer glassfiberduker, og våre fagfolk vil kunne hjelpe deg å velge hva som er riktig i ditt tilfelle.

NB! Tradisjonelle glassfibermatter som brukes sammen med polyester skal ikke brukes sammen med epoxy.

Tilpasning av glassfiberduken

 • Klargjør overflaten som beskrevet tidligere.
 • Prøveplasser duken og grovskjær den, men sørg for at det blir igjen litt ekstra duk ved kantene. Beregn ca. 4-5 cm ekstra i alle retninger.  Skjær vekk alt overflødig og glatt ut rynker. Hvis overflaten er større enn dukbredden og du må overlappe, bør overlappen være på omtrent 5 cm.
 • På skråe og vertikale flater kan det være nødvendig å feste duken midlertidig med tape, stifter eller kramper. Vær forsiktig når du legger glassfiberduken over flaten som skal dekkes slik at den ikke overstrekkes, krølles eller blir skitten. Dette er spesielt viktig hvis båten skal lakkeres. Husk, avslitte fibre og urenheter vil kunne synes etter lakkering.


Første strøk med epoxy- utvæting av glassfiberduken  

 • Når duken ligger på plass, kan du starte arbeidet med å utvæte den.
 • Bland sammen et lite kvanta med epoxy, for eksempel 3-4 pump av resin og herder.
 • På horisontale flater kan du helle ut en liten «dam» epoxy på midten, og dra denne ut med en plastsparkel og/eller pensel. På vertikale flater er du nødt til å kun bruke pensel.
 • Ikke bruk rulle til «utvætningsarbeidet». En rulle kan «produsere» mye luft, og få epoxyen til å «skumme». Det kan da dannes hvite flekker på overflaten, og både epoxy og glassfiberduken blir ugjennomsiktig. Det beste og enkleste er å bruke en 50-100 mm. bred pensel (eks. art.nr. 803A). Velg en pensel med naturbust og som ikke «slipper» hår. Eventuelle hår fra penselen i overflaten må fjernes straks.
 • Tilfør små mengder med epoxy. Dra/pensle fra midten og ut mot dukkantene. Glatt ut rynker og skrukker, og pass på at duken ligger støtt og i riktig posisjon.
 • Etter påføringen av epoxy, bruk fordriveren slik den er vist i figuren under.
 • Bruk plastsparkel/pensel til å dra epoxyen jevnt utover duken, mot de «tørre» områdene av duken. Når duken er tilstrekkelig utvætet, vil du se at den blir gjennomsiktig, altså en indikasjon på at duken foreløpig har absorbert tilstrekkelig mengde med epoxy. Det viktigste er at du i første omgang skal fylle opp halvparten av vevemønsteret i stoffet.
 • Dersom du legger duk på et porøst underlag (og du ikke har grunnet med WEST SYSTEM epoxy på forhånd), må du sørge for at du påfører nok epoxy til at både duken og underlaget blir mettet. Ser du lyse, ugjennomsiktige områder, er dette et tegn på at duk/underlag ikke er tilstrekkelig mettet med epoxy.
 • Ikke «dra» eller «jobb» unødvendig mye med epoxyen. Jo mer du «jobber» med den, desto mer luft tilføres. Dette kan resultere i små luftbobler i overflaten. Etter at du har påført epoxyen, og denne har trukket godt inn i duken, skal du bruke fordriveren.
 • Nå er det på tide å ta en nøye kikk på det arbeidet du hittil har gjort. Mesteparten vil være skinnende og gjennomsiktig, mens enkelte punkter kanskje virker matte og melkeaktige («tørre» flekker). Det siste kan komme av at epoxyen har trengt inn i treverket (særlig på porøst underlag) eller at glassfiberduken har «løftet» seg litt fra underlaget. Hvis dette har skjedd, legg litt mer epoxy på disse områdene, og dytt med kosten til glassfiberduken kommer i kontakt med underlaget.
 • Hvis duken skal tilpasses et hjørne eller en kant, kan du bare lage et lite snitt i den med saks eller en skarp kniv.
 • Når de matte flekkene har sugd opp nok epoxy, kan du dra forsiktig over med plastsparkelen for å fjerne overskuddsmasse. Dette må gjøres før epoxyen begynner å herde. Dra sparkelen over med jevne og rolige bevegelser. Poenget er å fjerne overflødig masse, slik at duken ikke «flyter» på underlaget og det dermed dannes luftblærer. Forsøk å dra overskuddet med epoxy mot de matte flekkene eller til et ubehandlet område. Det som er til overs fjernes helt og kastes. «Blanke» områder tyder på at det er for mye epoxy. Det ideelle er når du tydelig ser vevningen (tekstturen) i duken.
 • Kikk nøye på overflaten fra forskjellige vinkler. Se etter drypping eller sig. Epoxyen begynner nå å bli ganske klebrig, så dra hurtig over med penselen hvis du finner uregelmessigheter i overflaten. Ikke la deg friste til å «tukle» for mye med halvherdet epoxy, overlat resten til pussepapiret.

Hvis du har lagt duk med overlapp, er det nå på tide å tilpasse og trimme overlappingen før epoxyen har herdet for mye. En skarp Stanley kniv eller lignende er fin å bruke til dette formålet.
 

Andre strøk med epoxy

 • Husk, du skal ideelt sett «fylle opp» hele vevingen (tekstturen) i duken med epoxy i en «operasjon». Dette betyr at du bør legge alle strøkene med epoxy suksessivt, og før epoxyen fra det foregående strøk er gjennomherdet.
 • Andre strøk epoxy kan legges på straks det første strøket har herdet så mye at det ikke blir “forstyrret”, altså tåler vekten av det nye laget med epoxy.
 • Det nye strøket skal kunne få en kjemisk binding til det forrige, og det vil bare skje hvis du legger på det nye strøket innen 1 – 6 timer (avhengig av temperaturen ) etter at du la det første strøket. Hvis det går lengere tid, må du vaske, pusse og bearbeide flaten på ny for å skape grunnlag for en god mekanisk binding til neste strøk.
 • Herfra og til du «er i «mål» veksler du hele tiden mellom påføring av epoxy, kontroll og etterfylling. Studer resultatet fra alle vinkler.
 • Det går adskillig mindre epoxy med til andre og tredje strøk, og jobben går raskere. Litt avhengig av hva slags duk man benytter, skal andre og tredje strøk med epoxy fylle opp hele tekstturen i glassfiberduken.
 • Når alt går bra, vil ofte “lettvinthetstanken” dukke opp: Hvorfor ikke legge på så mye epoxy at det tilsvarer to strøk i ett? Teoretisk høres det bra og fristende ut, men ikke gjør det!
 • Flere tynne strøk gir en jevnere og glattere overflate. Et tykt lag epoxy utvikler mer varme under herdingen enn et tynt. Dette gjør epoxyen mer tynnflytende og rennende, og resultatet kan bli mer drypping og sig med en ujevn flate som resultat. Dette betyr mer pussing senere. Det tar adskillig mindre tid å pusse ned to tynne lag enn ett tykt.


Tredje og fjerde strøk med epoxy

– beskytter glassfiberduken

 • Det viktigste formålet med tredje og fjerde strøk, er å bygge opp et tilstrekkelig tykt sjikt med epoxy slik at man får en effektiv sperre mot fukt. Samtidig gir epoxyen et glatt og jevnt underlag for avsluttende overflatebehandling.
 • Etter det tredje strøket med epoxy kan normalt flaten pusses glatt og jevn uten at vevingen i glassfiberduken tar skade.
 • De siste strøkene er enkle og lette å legge på – bare stryk epoxyen utover. Hvis teksturen i duken er fylt opp med epoxy, kan du nå bruke en rulle til å legge de resterende lagene med epoxy. Det aller viktigste er å ikke legge for tykt på, og at du stadig holder øye med drypp og sig. Bruk fordriveren.

 

Fremgangsmåte:

g135.gif

1. Draper duken på overflaten. Begynn med en liten dam WEST SYSTEM epoxy (standardblanding) i et hjørne av duken. Arbeid epoxyblandingen inn til duken er gjennomsiktig. Bruk en plastikksparkel (art. 808-2). Skrap bort overflødig epoxy så duken ikke flyter opp, men ligger flatt mot underlaget.

g136.gif

2. Skjær dukens overlapp etter en linjal, bruk en skarp kniv.

g137.gif

3. Skjær bort overflødig duk når epoxyen har begynt å herde, men før herdingen er ferdig.

g138.gif

4. Påfør neste lag med ufortykket epoxy før forrige lag er herdet (er litt klebrig).

g139.gif

5. Bruk en tynn skumrulle (art.nr. 800B) og legg jevne strøk med epoxy.

g140.gif

6. Stryk lett over epoxyen med en skumfordriver (som du har laget av en skumrull, art.nr. 800B) for å fjerne luftbobler og merker etter rullen.

Hvor mange strøk epoxy skal man legge?

Antall strøk er avhengig av hvor glatt overflaten er og hvor mye pussing som er nødvendig. Målet må være å ende opp med minst tre strøk etter at overflaten er pusset perfekt glatt med sandpapir nr 240. Vanligvis er det tilstrekkelig med totalt fem-seks strøk hvis du ikke har pusset for mye mellom sjiktene.

Fjerning av glassfiberduk i ytterkantene

Etter at man har påført tilstrekkelig mange nok lag med epoxy, er det på tide å ta en kikk på overskuddet av glassfiberduk i ytterkantene av flaten.

 • Ikke skjær av eller kutt i glassfiberduken før epoxyen er blitt litt stiv (ikke hard). Dra en skarp kniv langs kanten og fjern overskuddet.
 • Når du senere skal etterbehandle båten, må du i starten være litt forsiktig med hendene. Før epoxyen er slipt og pusset, kan nemlig kantene på glassfiberduken være skarpe.

Andre og tredje strøk med epoxy- fyller tekstturen i glassfiberduken