Legging av dekk med West System epoxy

West System epoxy kan med fordel benyttes på både tre og plasbåter ved legging av dekk. West System epoxy limer like godt til glassfiber som til tre.

Å legge et dekk etter ”West”-metoden innebærer at man både limer dekkstavene til underlaget og fyller natene med WEST SYSTEM epoxy. På denne måten vil man få et dekk som er lett, 100 % vanntett, stabilt, slitesterkt og som krever lite vedlikehold. Man unngår nater som slipper fra treverket, ubehaglige lekkasjer og stadige utbedringsarbeider. Et dekk lagt på denne måten vil holde i mange år. Arbeidet er enkelt å utføre og besparende med tanke på forbruk av materialer.

Vi får ofte tilbakemeldinger fra fornøyde kunder som uttrykker sin begeistring over å endelig ha fått et dekk som ”holder mål”, og hvor lett de egentlig syntes det var å legge dekket.

Før du skal gå i gang med å legge et dekk med WEST SYSTEM epoxy, anbefaler vi deg å ta kontakt med WEST SYSTEM Norge AS. Våre tekniske medarbeidere vil gi deg verdifulle råd om hvordan du skal utføre arbeidet, hvilke produkter du bør velge og hva dekket vil koste deg. 

WEST SYSTEM Norge AS ar nå gjort det ekstra enkelt å legge teakdekk: Vi leverer ferdig skåret teakstav med natespor. Dette forenkler arbeidet betraktelig, og det å legge dekk er ikke lenger bare forbeholdt de profesjonelle.Behandling av overflaten der dekkstaver og andre dekkselementer skal limes fast


På plastunderlag

 • Vask først plasten med avfetningsvæske for å fjerne rester av voks og annet smuss.
 • For å unngå riper og sår på de områdene som ikke skal dekkes med treverk bør man maskere det tilstøtende området med tape eller plast.
 • Slip deretter overflaten med sandpapir nr. 50 og vær spesielt nøye der det er mønster i dekket. Det er ikke nødvendig å slipe bort hele mønsteret, men fordypninger i overflaten må også slipes for å oppnå en optimal binding.
 • Når overflaten oppnår en jevn matt farge er den vanligvis tilstrekkelig slipt. Hele flaten og tilstøtende områder må deretter gjøres grundig rene for støv og smuss.

På treunderlag

Det beste underlaget for et tredekk er tørr og ren kryssfiner som er limt til underlaget (dette kan også gjøres på plastbåter før man legger dekkstavene). Hvis man fjerner det gamle dekket på trebåter og erstatter det med kryssfiner, bør denne limes til dekksbjelker, kraveller, og øverste bordgang.  

 • Før man fester kryssfineren til underlaget bør den behandles med WEST SYSTEM epoxy på over og undersiden.
 • Hvis kryssfineren synes innvendig i båten, kan du også benytte en god klarlakk for å skape en fuktighetsperre. Dette kan gjøres før fineren festes mot dekksbjelkene (husk, dekket vil alltid bli utsatt for fukt fra innersiden av båten).
 • Påfør rikelig med epoxy på alle endestykker av kryssfinerplatene.
 • Sørg for at skjøtene blir helt tette der du skjøter kryssfiner. Dette kan gjøres ved å frese inn et stykke treverk over skjøten om lime med WEST SYSTEM epoxy. Man kan også lime to tynne lag med kryssfiner oppå hverandre og plassere skjøtene på forskjellige steder. Er det mye spring i dekket, anbefales denne metoden.
 • Påfør kryssfineren et strøk WEST SYSTEM epoxy (standardblandingen 105/205 eller 206) og la epoxyen herde.
 • Vask med mildt salmiakkvann og mattslip. Bruk gjerne Mirlon matteklut, art. nr. ON-320
 • Gjør deretter hele flaten og tilstøtende områder grundig rene for støv.


Framgangsmåte for å feste dekkstavene til underlaget

Før vi går inn på selve limprosessen, er det viktig å merke seg hva slags teknikker og festemidler man kan nyttiggjøre seg av mens epoxylimet herder.


På plastunderlag

For å holde dekksbordene på plass og samtidig få jevn avstand mellom bordene før limet herder er det hensiktsmessig å bruke skruer som plasseres i spalten mellom dekkstavene. Stavene presses ned mot underlaget og holdes på plass med skruer med store skiver (sikrer større pressflate) som settes mellom stavene med 20 cm avstand. Skruene (eks. 4,2 mm karosseri skruer) vil klemme dekkstavene ned mot det gamle dekket/underlaget, og samtidig virke som avstandsklosser for stavene. Skruene og skivene kan settes inn med slippvoks eller olje slik at de blir lettere å fjerne når epoxyen har herdet. Legg gjerne plast under skivene for å oppnå samme effekt.

Istedenfor skruer kan man også benytte blyvekter. Dette betinger at vektene er tunge nok til å holde dekkstavene på plass inntil limet har herdet.


På treunderlag

Her kan man benytte sammme metode som beskrevet ovenfor, men med kryssfiner som underlag kan man også feste dekket med stifter.

Stifting
Stift dekkstavene fast med kramper. Disse fjernes etter at epoxyen har herdet. For å unngå at stiftene setter spor i dekkstavene, og skal være enkle å fjerne, kan man bruke tynn finer (1-2 mm) eller plaststrips som underlag for stiften (se fig. under). Det finnes også kraftig armert tape som kan benyttes til dette arbeidet.

Bruker man bronsestift sliper man ganske enkelt av tverrstiften når man sliper dekket istedet for å fjerne dem. Bronsestiften antar samme farge som teaken, og blir usynlig.Tilpasning av dollbord, midtfisk og innramminger

Vi anbefaler å lage maler av dollbord, midtfisk og innramminger i papp eller billig kryssfiner. Overfør malene til det trevirket du skal benytte.

Plasser de ferdig utskårete delene på dekket.
Merk av området det de skal ligge.
Merk også de enkelte dekkstavene.
Fest dollbord, midtfisk og alle innrammingene midlertidig.

WEST SYSTEM Norge AS leverer ferdig skåret teakstav med natespor (fals).
Vi leverer dekkstav i mange dimensjoner og etter kundens ønsker, også brede emner for dollbord, midtfisk etc. Kun beste kvalitet teak. Ta kontakt med vår tekniske avdeling for råd og veiledning.Liming av dekkselementene til underlaget

Etter at du har planlagt nøye hvordan dekket skal se ut, du har slipt og vasket underlaget, tilpasset dekkstavene og merket av hvor de skal plasseres, er det klart for å starte selve limarbeidet.


Fremgangsmåte 

Planlegg nøye hvordan dekket skal se ut. Merk hvilke staver som skal ligge hvor.

Påfør WEST SYSTEM epoxylim på dekkstavene og underlaget for disse.

Trestavene legges på plass med avstandsklosser, og holdes nede mot underlaget ved hjelp av skruer med store skiver eller stift. Lodd kan også brukes.

Bland ønsket fargetilsetting eller grafittpulver (kun til teak) sammen med epoxylimet.

Mellomrommene mellom trestavene fylles med WEST SYSTEM epoxy, bruk sprøyte eller sparkel.

La epoxyen herde. Puss med sandpapir til man får en jevn og glatt overflate. Dekket settes så inn med ønsket overflatebehandling.1)
Påfør WEST SYSTEM epoxy (standardblandingen 105/205 eller 206) på den delen/delene som skal limes. Det samme gjøres på underlaget. Bruk rulle eller pensel. Dette kalles å utvæte treverket. Epoxyen trenger nå inn i trefibrene og eleminerer derved uttørring av selve limfugen

2)  
Ikke påfør epoxy på et større område enn det du rekker å bearbeide før epoxyen begynner å herde. Begynn med et lite område og prøv deg frem.

3)
Tilsett fyllstoffet 403 Microfiber til standardblandingen. Epoxyen vil nå bli tykkere. Beregn mengden av fyllstoff slik at epoxylimet får en konsistens tilsvarende ketchup eller majones.

Tilsett deretter 423 grafittpulver (10-15 % etter volum til standardblandingen) eller WEST SYSTEM 502 svart fargepigment (ca 5 % etter volum). Disse vil farge epoxyblandingen svart og dessuten beskytte epoxyen mot ultra-violette stråler.
Husk, grafittpulver benyttes kun til teak.

4)
Påfør blandingen på underlaget (dekket). Det må legges på så mye at ujevnheter i underlaget blir fylt, og at blandingen tyter opp mellom delene som limes ned.
Dersom man ønsker tykkere konsistens på limet kan epoxyblandingen eventuelt fortykkes med 406 Colloidal Silica. Selv om limet ”tyter” opp mellom dekkstavene må du alltid etternate.

5)
Legg de ferdig tilpassede delene på sine riktige plasser og fest dem som anviste med skruer eller stifter. Begynn alltid med dollbord, karmer og midtfisk. Før epoxyen har begynt å herde fjernes all overflødig epoxy med en sparkel. Ikke vent for lenge da det er umulig å fjerne fullherdet WEST SYSTEM epoxy uten å skade dekk og underlag. Det er viktig at kanten på dollbord, midtfisk og innramminger som dekkstavene skal tilpasses mot er rene og uten epoxy. Dette gjør det enklere å tilpasse dekkstavene senere.

Når dollbord, midtfisk og karmer er festet, er det klart for legging av dekkstavene.

6)
Bland og påfør WEST SYSTEM epoxy som tidligere forklart. Legg den første dekkstaven på plass.

7)
Fortsett med å legge ned de stavene som på forhånd er utvætet med epoxy. Vær nøye med å legge riktig stav på riktig plass.
Stavene presses ned mot underlaget og holdes på plass med skruer og store skiver som tidligere beskrevet.

8)
Legg ned resten av dekket etter den samme framgangsmåten med å legge 3-4 stav om gangen. Hvis du bruker stift for å holde dekket på plass er det en fordel å tilpasse og lime mindre områder av gangen.
Hvis du ikke bruker dekkstav med natespor, bruk trepinner med tykkelse på for eksempel 4 mm for å få lik avstand mellom stavene. Husk å fjerne disse før epoxyen har herdet.

9)
Når epoxyen har herdet, er det klart for etternating. 

WEST SYSTEM Norge AS leverer kryssfiner til maritimt bruk. Disse anbefales for legging av dekk.
 


Etternating

Før man løsner skruene bør epoxyen ha herdet 8-24 timer, avhengig av temperaturen. Venter man lenger, kan det bli vanskelig å få skruene løs. Skulle skruene allikevel sitte fast, kan man varme dem med en loddebolt og skru dem ut.

Når teakdekket er limt på plass, er det klart for etterfylling av epoxy mellom dekksbordene i natet og eventuelle skruehull etc. Går hullene helt gjennom underlaget (sandwich dekk) må du legge en tapebit på undersiden slik at blandingen ikke renner igjennom.

Bland en passe mengde med Resin/Herder blanding og tilsett grafittpulver eller fargepigment. Vi anbefaler at man tilsetter litt 406 Colloidal Silica for å få litt tykkelse på epoxyblandingen. Bruk en melsikt til å sikte 406 Colloidal Silica slik at du unngår hvite klumper i epoxyblandingen som skal brukes til natingen. Fyll denne blandingen i engangssprøyter (art.nr. 807) og etterfyll eventuelle hulrom. Du kan også helle direkte fra et beger med en ”tut” (se bildet over).

Når du blander WEST SYSTEM epoxy kan det oppstå luft i limblandingen. Det er derfor viktig at epoxyen fyller natet helt opp til over kanten slik at eventuelle luftbobler som måtte oppstå punkteres over høyden på selve natet. Etter at epoxyen har herdet noe, drar man en tynn ståltråd gjennom toppen av natet. På denne måten punkterer man eventuelle luftbobler.
Hule nat vil samle vann og smuss, og skjemmer utseende på natet.

Hvis du har festet dekkstavene med stift, og du ønsker å fjerne disse, kan du nå fylle de små hullene ved å sparkle med epoxy. Du kan også lukke dem ved å fukte dekket med en svamp.

Noen ønsker å proppe dekket (bore hull og lime inn treplugger) for at det skal se ut som et tradisjonelt lagt dekk. Skal du gjøre dette må du merke av på dekket hvor du ønsker å plassere hver plugg slik at dekket til slutt får et enhetlig utseende.Sluttbehandling

Bruk en båndsliper eller en eksenter-roterende slipemaskin med sandpapir nr. 50, og puss til overflaten på dekksbordene blir jevne og glatte.

Dersom det dukker opp ”lommer/kratere” i natene (områder der epoxyen ikke har fylt opp mellomrommet) fylles disse nå.

Til slutt pusses dekket med sandpapir nr. 80 og nr. 120-240. Du kan nå velge om du ønsker å beholde dekket ubehandlet (teak) eller om du ønsker å impregnere dekket med en god olje eller lakk.

Kontakt WEST SYSTEM Norge AS for råd om riktig overflatebehandling.Sluttmerknad

Hvis du velger å bruke et lyst trevirke som for eksempel furu eller oregon-pine i dekket, er det viktig å være oppmerksom på at WEST SYSTEM epoxy tilsatt grafittpulver kan sverte lyse tresorter. For å unngå dette anbefaler vi å bruke svart fargepigment (art.nr. 502) istedenfor grafittpulver for legging av dekk i furu eller oregon-pine. Bruk hvit fargepigment (art.nr. 501) hvis du ønsker hvite nater.

 Teakstavene skal sages ut så de er kantskåret. Slike staver vil være mer stabile enn staver med flaskved (liggende ved).


Plateskruer med skiver vil klemme stavene på plass til epoxyen har herdet.