Informasjon om moringer

Moringene er enkle å legge ut, og dette kan enkelt gjøres fra en båt eller jolle. Du kan spare mange tusen kroner på å legge ut moringer selv i forbindelse med bryggeanlegg og båtfortøyninger. Dette er heller ikke så vanskelig og komplisert som mange tror.

Moringene som vi fører er spesiallaget for sitt formål. Moringene brukes til å feste fortøyningsbøyer og brygger til havbunnen. De er konstruert på en slik måte at de graver seg ned i havbunnen (hvis den tillater det) og holder bøya på vannoverflaten fast i riktig posisjon. Legg merke til mothakene (finnene) på moringen. Disse er korrekt dimensjonert og står i optimalt riktig vinkel for å gi moringen et maksimalt godt feste til havbunnen.

Når moringslinen eller kjettingen blir utsatt for drakrefter, vil gripetennene på moringen grave seg ned i sjøbunnen. Ved ytterligere belastning og sjøgang vil den fortsette å grave seg ned i bunnen. Moringstauet (eller kjettingen) festes til bøylen som er sveiset fast i moringen.

Moringene leveres i følgende størrelser: 6, 12, 25, 40 og 75 kg.

Hvor stor skal moringen være?

 | Vekt på båt eller brygge

 |

 | Størrelse på moringen

 | i stille og beskyttet farvann 

 | Størrelse på moringen

 | i værutsatte farvann

 |   0,0 – 0,5 tonn

 |   25 kg

 |   40 kg

 |   0,6 – 1,0 tonn

 |   40 kg

 |   75 kg

 |   1,1 – 2,0 tonn

 |   75 kg

 |   75 kg

 |   2,1 – 3,0 tonn

 |   75 kg

 |   75 kg + 40 kg

 |   3,1 – 5,0 tonn

 |   75 kg

 |   75 kg + 75 kg

Tabellen over er kun en retningslinje og ingen garanti for at fortøyningen er korrekt i hvert enkelt tilfelle. Valg av størrelse på moring avhenger blant annet av bunnforholdene.

Ikke så tung, og ikke så vanskelig å frakte med seg som du tror

Når man tenker på en moring, så tenker mange på oljefat fylt med sement, gamle maskiner eller svære jernkonstruksjoner. Slik trenger det ikke å være og slik skal det heller ikke være. Det er ikke bare vekten i seg selv som sier noe om hvor god og funksjonell en moring er. Like mye som vekten er det moringens fasong og utforming som er viktig. Våre moringer er spesialkonstruert for å holde lav vekt og samtidig være best mulig til sitt formål.

Moringene som vi leverer er ikke vanskelig å flytte på og frakte med seg. Fordi de er sirkelrunde er de enkle å trille. En person triller og forflytter en moring uten problemer hvis underlaget tillater det. Hvis man derimot skal ha moringen opp i bilen eller i båten, bør man være 2 mann for å løfte.

Legg merke til de spesialkonstruerte finnene på moringen. Disse gjør det mulig for moringen å grave seg ned på en rask og effektiv måte. Disse fungerer også som mothaker og holder moringen fast i riktig posisjon på havbunnen.

Selv om de er tunge, er de ikke så vanskelig å transportere og hanskes med. På flat mark er de relativt enkle å trille.

Her ser du hvordan man skal feste moringstauet ”etter skoleboka”: Moringstauet tres først inn i en rørkause (moringskause). Deretter fester og strammer man moringstauet til kausen ved hjelp av 2 stk store wireklemmer. Kausen med moringstauet festes så til moringen ved hjelp av en sjakkel.

0557.jpg

Dette utstyret holder i årevis…

Moringstauet festes til kausen ved hjelp av 2 stk solide og gode wireklemmer.

West System Norge AS tilbyr et bredt sortiment av marine produkter innen fortøyningsbøyer, moringer, moringstau, moringskauser, sjakler med mer. 

Dette må du ta hensyn til når du skal legge ut moring og fortøyningsbøye:

 1. Båtens størrelse og tyngde
 2. Hvordan er bunnforholdene der moringen skal ligge?
 3. Er det sand, mudder, stein eller fjell på havbunnen?
 4. Varierer bunnforholdene mye?
 5. Hvor dypt er det der moringen skal legges ut?
 6. Hvor langt er det til land eller andre båter fra der bøya skal ligge?
 7. Hvordan er vind- og strømforholdene der båten skal ligge?
 8. Skal båten kun ligge på svai på bøya som igjen er festet til moringen, eller skal båten også kunne dras inn og ut på trinse fra bøye til land?

Våre råd til deg

 1. Når du først skal legge ut en eller flere moringer, gjør jobben ordentlig. Det vil du være glad for på sikt.
 2. Beregn alt du trenger til fortøyningen litt større og mer solid enn det du tror du trenger.
 3. Dimensjoner for større belastninger enn det utstyret normalt blir utsatt for. Det er med andre ord bedre å legge ut en litt for stor moring i stedet for en som er på grensen til å være for liten.
 4. Bruk gode dimensjoner på sjakler, kauser og klemmer.
 5. Velg en bøye i god kvalitet.
 6. Bruk moringstau (line) istedenfor kjetting. Moringstauet korroderer ikke, og har langt lengre levetid enn kjetting.
 7. Les mer om hva som er viktig når du skal legge ut en moring på denne nettsiden!

Vi leverer og skaffer det meste innen fortøyning.