Hvorfor velge West System epoxy?

Begrepet EPOXY er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer med ulike egenskaper. Epoxy kan produseres ut fra varierende formler og type råvarer som igjen er tilpasset formålet – eksempelvis produkter som er beregnet til bygging eller reparasjon av båter. Disse skal være spesielt egnet til å tåle tøffe påkjenninger i vann eller sjø. Tilsettingsstoffene i ulike…

Problemet er å finne balansen mellom de fysiske og mekaniske egenskapene før blandingen skal kunne kalles en pålitelig og høyverdig «marine-epoxy». Man må hele tiden være klar over at fokusering på, og forandring av en egenskap, automatisk kan skape forandringer for andre – kanskje uønskede forandringer.

Den ferdige epoxyblandingen, satt sammen etter ønske om bestemte egenskaper,krever gode kunnskaper om kjemi og kjemiske reaksjoner. I tillegg er det nødvendig med omfattende testprogrammer, dyktig håndverk og kunnskaper om vann og båtkonstruksjoner.

Vårt produkt, WEST SYSTEM epoxy, er spesielt utviklet for bygging og reparasjon av båter.

Produsenten av WEST SYSTEM epoxy har både erfarne kjemikere og båtbyggere med solide kunnskaper om hvilke krav som stilles til dagens båter med sammensatte strukturer.I mer enn 30 år har vi kontinuerlig drevet forskning, produktutvikling og testing av resin (basen) og herdere for å skape det best mulig balanserte system for epoxyblandinger på markedet.

Erfaring og bruk av vitenskapelige metoder, er selve kjernen i produktutvikling av epoxy. Likeså er vitenskapelig og pålitelig utprøving viktig, for stadig å utvikle bedre blandings, bygge, og reparasjonsteknikker. Hos produsenten av WEST SYSTEM epoxy er dobbelt så mange opptatt med teknisk service og testing enn med markedsføring. Etter hvert er det blitt slik at når noen trenger svar på omfattende problem, så kommer de til oss. Alle vet at våre løsninger baseres på vitenskapelige metoder og erfaring.

Vårt «moder» firma i USA, Gougeon Brothers driver omfattende forskning og uttesting av epoxy. Formålet er å utvikle epoxy med høyest mulig kvalitet.

Mesteparten av utprøvingen er knyttet til produktutvikling. Resultatet blir en kontinuerlig nyutvikling av resiner og blandingsforhold for herdere, hvor også nye kombinasjoner av ingredienser gjennomgår grundig testing i forhold til brudd- og trykkstyrke, varmeoverføring i glass og evne til å tåle ekstreme termiske påkjenninger.

I tillegg må samtlige produkter gjennomgå tester for hardhet, strekk- og bruddstyrke samt elastisitet, bøyeevne og bøyestyrke, evne til å tåle varmepåkjenning, støt og fuktighet.Kravet er at enhver forandring av blandingsformelen må forbedre en eller flere egenskaper i produktet – uten å forringe noen andre.

Gougeon Brothers tester ikke bare egne produkter, men sammenligner andres med sine egne. Ja, i mange tilfeller prøver vi ut andres produkter mer enn produsentene av disse typene epoxy gjør selv.

WEST SYSTEM sine unike testprogrammer blir benyttet av formgivere og konstruktører over hele verden. Det gir gode svar på bruk av epoxy sammen med ulike materialtyper, for å kunne bygge lettere, sterkere og sikrere strukturer.

De fleste testprogrammene settes i gang ut fra forskjellige årsaker:

– utvikling av nye materialer og teknikker- forespørsler fra kunder- artikler i fagtidsskrifter- krav fra konkurrenter- av ren vitebegjærlighet

Vanligvis blir en test “skreddersydd” for et aktuelt problem, og resultatene legges inn i en database. Slik har vi gjennom 25 år, samlet svært mye informasjon om epoxy.

Oppsamlet erfaring og kunnskap har uvurderlig verdi, for at vi hele tiden skal være i front når det gjelder utvikling av høyverdig «marine epoxy» – d.v.s. finne den perfekte balansen mellom egenskaper og aktuelle krav.WEST SYSTEM epoxy, enkelt å bruke

WEST SYSTEM epoxy er et sluttprodukt – utviklet etter samarbeidet mellom våre kjemi- og testlaboratorier, mens resultatet er til de grader beregnet på praktisk anvendelse.

WEST SYSTEM epoxy er kjent for å være enkelt å bruke, og gi gode resultater for såvel amatører som profesjonelle båtbyggere. I mer enn 30 år har småbåteiere, selvbyggere og profesjonelle båtbyggere over hele verden kunnet stole på holdbarheten til WEST SYSTEM epoxy.

Hvis du har hørt om vårt produkt før, hørte du det kanskje av en stolt og fornøyd båteier som hadde fullført en vanskelig reparasjon, eller hadde bygget sin egen båt. Det er nemlig slik at den reelle verdien av et godt epoxysystem som WEST SYSTEM, kun kan måles ut fra suksessen til fornøyde brukere.