Hvordan reparere og utbedre vanlige skader og problemer på glassfiberbåter?

Dette er en rask veiledning for hvordan du selv enkelt og vellykket kan reparere din glassfiberbåt ved hjelp av 105K – West System Reparasjonssett for glassfiberbåter.

Her følger 4. trinn for å oppnå en vellykket reparasjon:
Planlegge – Forberede – Reparere – Etterarbeid


Planlegging

Først må du lokalisere og identifisere selve skaden. Hvis du er usikker, søk faghjelp. Finn ut hva slags produkter du trenger for å reparere skaden. Husk, WEST SYSTEM leverer langt flere produkter enn det som finnes i dette settet. Se: www.westsystem.no. Hvis du er i tvil, kontakt oss.


Forberede

Overflaten må være tørr, rengjort og fri for fett. Fjern støv og løse biter. Hvis nødvendig, bruk en varmepistol for å tørke reparasjonsstedet. Rengjør overflaten på reparasjonsstedet med aceton eller annen avfetningsvæske.

Mattslip overflaten med sandpapir, korning 80 for å sikre god vedheft. Hvis du skal tette et hull med glassfiberduk, skråslip kanten 1:12 i forhold til laminatets tykkelse.


Reparasjon

Påfør ufortykket epoxy på overflaten som skal repareres. La dette herde i ca 30 min. Deretter kan man påføre epoxy blandet med fyllstoff eller epoxy og glassfiberduk på reparasjonsstedet.


Bruk WEST SYSTEM epoxy + Fyllstoff 409 for fylling, utjevning og utbedring av sprekker, sår og slitasje i overflaten. Denne blandingen fungerer som en epoxysparkel.
Bruk WEST SYSTEM epoxy + Fyllstoff 402 eller glassfiberduk for reparasjon av hull og andre strukturelle skader.
Peel Ply brukes for å oppnå en slipefri og jevn overflate hvis den brukes sammen med epoxy ved laminering og rives vekk etter at epoxyen har herdet.
La reparasjonen herde minimum 48 timer eller forkort herdetiden ved hjelp av moderat varme.Etterarbeid

Bruk WEST SYSTEM epoxy + Fyllstoff 409 til avsluttende sparklearbeider.
Bruk deretter egnet maling (2 komp) eller gelcoat for å oppnå den avsluttende finish samt beskytte reparasjonsstedet mot UV-stråler.Vanlige reparasjoner og utbedringer på glassfiberbåter som enkelt kan utføres med WEST SYSTEM epoxy

Det er svært viktig at blandingsforholdet mellom Resin:Herder er nøyaktig 5:1 og at komponentene blandes godt sammen før man tilsetter fyllstoff og man bruker epoxy sammen med glassfiberduk.

Eksemplene under er få av mange bruksområder for WEST SYSTEM epoxy. For mer utfyllende informasjon om hvordan du reparerer og utbedrer skader på din glassfiberbåt, se andre artikler på westsystem.no og heftene “Reparasjon og vedlikehold av plastbåter” og “Håndbok i vedlikehold og reparasjon av tre- og plastbåter”.Reparasjon av sprekker, riper, avskallinger og sår (105/205/409)

 1. Rengjør og avfett overflaten som beskrevet over.
 2. Bland Resin og Herder i riktig forhold og påfør denne blandingen på reparasjonsstedet.
 3. Vent ca 30 min. Tilsett deretter Fyllstoff 409 til epoxyblandingen og bland sammen til du får en konsistens som ikke renner og siger. Påfør og jevn ut denne “sparkelmassen” på overflaten med en sparkelskje.
 4. La epoxysparkelen herde i 24 timer ved romtemperatur.
 5. Slip deretter med sandpapir, 80-120 korning slik at overflaten blir jevn og fin.
 6. Fjern slipestøv og smuss
 7. Påfør deretter 2-komp polyuretan maling eller gelcoat i ønsket farge etter den aktuelle produsents anvisninger.


Reparasjon av delaminerte dekk, skrog, skott o.l. (105/205/409/Biaxial glassfiberduk/Peel Ply)

 1. Bestem omfanget av delamineringen og rengjør og avfett overflaten på reparasjonsstedet som beskrevet over.
 2. Hvis glassfiberhuden kjennes myk ut når man trykker på den for så å stoppe mot kjernematerialet, indikerer det delaminering med avstand mellom hud og kjernemateriale.
 3. Kjernematerialet må tørke grundig før liming. Bor 6 mm hull, 25 mm fra hverandre over hele det delaminerte området, og ca. 75 mm utover dette. Bor gjennom huden og ca. 1/3 ned i kjernematerialet.
 4. Bland epoxy og Fyllstoff 409 til du får en ketchup konsistens på epoxyblandingen. Fyll deretter en engangssprøyte med denne blandingen og trim toppen til ønsket åpning. Fyll alle hullene med den fortykkede epoxyblandingen. Trykk deretter på huden flere ganger for å spre epoxymassen utover mellom huden og kjernematerialet.
 5. Når blandingen er klemt ut i alle hulrom, presses huden mot kjernematerialet ved hjelp av vekter eller på annen måte. En plastfolie mellom vektene og huden hindrer uønsket fastliming.
 6. Etter at epoxyen har fullherdet slipes overflaten slett med sandpapir.
 7. Hvis overflaten er sprukket opp eller på annen måte er ødelagt kan det være nødvendig å erstatte/reparere/forsterke den ødelagte flaten med WEST SYSTEM epoxy og biaxial glassfiberduk.
 8. Ujevne flateområder kan til slutt fylles og sparkles opp med WEST SYSTEM epoxy som er blandet med Fyllstoff 409 til en majonesaktig konsistens. Denne blandingen sparkles utover overflaten.
 9. Slip deretter med sandpapir, rengjør og påfør 2-komp. polyuretan maling eller gelcoat etter fabrikantens anvisninger.


Reparasjon og tetting av mindre og større hull og skader (105/205/402/409/Glassfiberduk/Peel Ply)

 1. Fjern løst og skadd materiale, rengjør og avfett overflaten som beskrevet over.
 2. Påfør WEST SYSTEM 105/205 på reparasjonsstedet slik at overflaten blir utvætet med epoxy.
 3. Hvis hullet er mindre enn 25 mm i diameter, påfør epoxy som er tilsatt Fyllstoff 402 i hullet og jevn deretter blandingen ut. Hvis hullet er gjennomgående, bruk en brun pakketape på baksiden slik at ikke limblandingen renner ut. Gå deretter til pkt. 8.
 4. Hvis skaden/hullet har en større omkrets enn 25 mm, bør det å benytte glassfiberduk, eks. Biaxial 450 gr/m2 til å fylle opp hullet med. Følg følgende framgangsmåte:
 5. Slip innsiden av hullet slik at kanten blir jevn og rund. Skråslip kanten 1:12 i forhold til laminatets tykkelse. Legg tape eller kryssfiner på baksiden hvis hullet er gjennomgående. Da unngår du at limblandingen renner ut på baksiden.
 6. Klipp ut/tilpass biter med glassfiberduk i forhold til omfanget på hullet. Antall lapper med glassfiberduk beregnes i forhold til tykkelsen på skroget/laminatet.
 7. Legg lappene med glassfiberduk oppå hverandre. De skal nå være gjennomtrukket med WEST SYSTEM epoxy. Begynn med den største biten og fortsett så med mindre og mindre biter.
 8. Etter at alle glassfiberlappene er lagt oppå hverandre, plasseres de inn i det skråslipte hullet. Lappene kan også plasseres inn i hullet en og en og deretter utvætes med epoxy.
 9. Legg til slutt Peel Ply på toppen av glassfiberduken og påfør epoxy på denne slik at den blir helt gjennomtrukket. La så alt sammen herde.
 10. Fjern Peel Ply-duken når epoxyen har herdet. Hvis nødvendig kan du deretter sparkle overflaten med epoxy tilsatt Fyllstoff 409 slik som det er beskrevet over.
 11. Slip så overflaten jevn og fin med sandpapir, rengjør og påfør 2-komp. polyuretan maling eller gelcoat etter fabrikantens anvisninger.


Innfesting av løse beslag og annet utstyr (105/205/402)

 1. Fjern eksisterende beslag hvis dette har vært påmontert tidligere.
 2. Rens beslaget, underlaget og skruehullene for skitt, fett, gammel tettningsmasse og lignende.
 3. Bor overdimensjonerte hull for å oppnå rene flater i underlaget og større limflate.
 4. Plasser beslaget i riktig posisjon og tegn av omrisset til beslaget med en blyant. Fjern beslaget og maskér med tape utenfor omrisset av beslaget.
 5. Mattslip med sandpapir, korning 80 og avfett underlaget grundig.
 6. Påfør WEST SYSTEM 105/205 på selve beslaget og underlaget der dette skal festes.
 7. Vent ca 30 minutter.
 8. Påfør deretter både underlaget, skruehullene, gjengene og beslagets underside WEST SYSTEM epoxy som er tilsatt så mye Fyllstoff 402 at blandingen har en konsistens som majones. Bruk en liten og smal pensel for å påføre epoxy i skruehullene. Bruk en sprøyte til å injensere epoxyblandingen inn i skruehullene hvis dette er nødvendig.
 9. Plasser beslaget på underlaget i riktig posisjon og trekk til skruene slik at litt av epoxyblandingen tyter ut. Ikke stram skruene for hardt.
 10. Fjern overskytende epoxy med en blandepinne og papir. Fjern maskeringstapen.
 11. La epoxyen herde i minst 24 timer ved 21°C før beslaget belastes.


Husk: WEST SYSTEM epoxy kan benyttes til langt flere formål enn det som er beskrevet i denne brukerveiledningen. Se: www.westsystem.no og se våre brosjyrer.