Hvordan regne ut hvor mye West System epoxy som går med når man skal legge glassfiberduk

Når man skal legge glassfiberduk i kombinasjon med West System epoxy må man først utvete duken, altså fylle …

Når man skal legge glassfiberduk i kombinasjon med West System epoxy må man først utvete duken, altså fylle opp teksturen i duken med epoxy.

Deretter skal man legge x-antall strøk med epoxy for å bygge opp en slitesterk og vanntett overflate oppå selve glassfiberduken. Vi anbefaler å legge minst 3 strøk med West System epoxy etter at man har utvetet glassfiberduken.

Slik regner du ut ca hvor mye epoxy som går med når du skal legge glassfiberduk:

1)

For utveting av glassfiberduken (fylle opp teksturen i duken med epoxy):

En tommelfingerregel er at det går med ca. like mange gram epoxy per m2 som duken veier per m2.

Eksempler:

a)

Hvis duken veier 200 gram per m2, går det med ca 200 gram epoxy per m2 til selve utvetingen av duken.

b)

Hvis duken veier 450 gram per m2, går det med ca 450 gram epoxy per m2 til selve utvetingen av duken.

2)

Forbruk av West System epoxy når du skal bygge opp en slitesterk og vanntett overflate oppå glassfiberduken:

Når man skal legge West System epoxy på en overflate, enten det er utvetet glassfiberduk, treverk eller glassfiber kan du beregne at du vil bruke ca 1 kg epoxy per 6-7 m2.

Forbruket vil variere med hvor tykt lag du legger, hvor mye underlaget suger og hvor mye svinn du har.

Konklusjon:

For å finne ut totalforbruket av epoxy når du legger glassfiberduk må du altså legge sammen forbruket til utvetingen av glassfiberduken og selve overflatebehandlingen oppå glassfiberduken.

Beregningen over er kun et estimat og vil variere med ulike forhold.