Hvordan finne ut hvor mye epoxy du trenger for å fylle opp et gitt volum

For å finne ut hvor mange liter med epoxy du trenger for å fylle opp et volum, må man først regne ut hvor mange kubikkmeter du skal fylle.

Dette kan regnes ut på følgende måte (med følgende gitte eksempel):

Først må man regne ut hvor stor overflaten er, for eksempel 5,5 m2. Deretter må man finne ut hvor tykt man vil ha epoxybelegget, for eksempel 4 cm.

Eksempel:

5,5 m2 overflate – 4 cm tykt

For å regne ut kubikk på en enkel måte tar man da ta 5,5×4 og deler dette svaret på 100 (fordi det er 100 cm pr meter). Da kommer man fram til at volumet i dette gitte eksempelet er 0,22 m³ (kubikkmeter).

For så å regne ut hvor mange liter man må ha med epoxy for å fylle opp 0,22m³, kan man taste inn dette i en beregningsformel som ligger på nett. Denne finner du her:

https://www.convertworld.com/no/volum/liter.html

Og vips, så har du beregnet hvor mange liter med epoxy du trenger