Hva er Maximizer™ teknologi?

Maximizer-teknologi gir deg inntil 5 ganger lengre kjøretid på en enkelt batteriladning. Vanlig induksjonsteknologi innebærer en konstant kraftflyt til motoren, uavhengig av hastighetsinnstilling. Resultatet er ”sløsing” med energi og overoppheting, noe som reduserer tiden på vannet og motorens levetid. I tillegg får man kun forhåndsbestemte hastighetsnivåer.

Minn Kota motorene med variabel hastighet benytter Maximizer™ teknologi.

Denne teknologien gjør det mulig å levere nøyaktig mengde kraft til enhver trinnløs hastighet. Motoren vil kjøre kaldere uten unødig energisvinn. Du vil derfor med en Minn Kota Maximizer-motor kunne kjøre opp til 4-5 ganger så lenge på samme batteri som med en annen el-motor på samme størrelse!

Minn Kota motorer med maximizer-teknologi er solide motorer med svært høy yteevne og gir deg problemfri bruk i år etter år.

minnkota15.JPG

Motor med Maximizer gir 4-5 ganger så lang brukstid på en batteriladning

Hva er maximizer-teknologi?

Modeller uten Maximizer har en konstant kraftflyt til motoren. Tenk deg strømmen tegnet som en firkantpuls. Hver startpuls som skal til for å få en elektrisk motor til å gå rundt er veldig “rå” og krever mye energi. Siden motoren er i bevegelse når neste høye startpuls kommer, så får den mer strøm en den strengt tatt behøver for å gå rundt, og overskuddsenergien danner varme i stedet for bevegelse.

Maximizer bruker såkalt pulsmodulasjon, d.v.s. den “hakker opp” pulsen og tilpasser startpulsen til motorens eget dreiemoment slik at den ikke bruker så mye kraft. Man utnytter med andre ord den bevegelsesenergien som allerede er skapt i motoren.

Alle elektromotorer er designet for å gå på “full fart”. På fullt pådrag vil ikke Maximizer ha noen effekt, da et relè kopler ut pulsmodulasjonen og sørger for at motoren får all strømmen den skal ha for å gi den effekt den er lagd til. Slår vi av litt, vil pulsmodulasjonen koples inn, og strøm vil spares.

Når det gjelder amperetrekk i forhold til hastighetsinstillingen, så kan vi grovt sett si at en motor med 50 punds skyvekraft trekker ca 50A på full fart. På halv fart trekker den 25A, uansett om den har Maximizer eller ikke.

Poenget er at motoren med Maximizer trekker 25A i et kortere tidsrom, nettopp fordi den “hakker opp” pulsen og tilpasser startpulsen til motorens eget dreiemoment. Modeller uten Maximizer vil ha et lineært kraftforbruk i forhold til hastighetsinnstillingene, mens kraftforbruksgrafen på en motor med Maximizer vil være mer “eksponesiell”

Det interessante ved dette, som ofte også er grunnlaget for at kunden spør, er “hvor lenge varer batteriet mitt med kontra uten Maximizer?

Det er mange faktorer som spiller inn her, så det er vanskelig å være veldig konkret.

Erfaring tilsier imidlertid at man ved “blandingskjøring” dobler brukstiden på batteriet fra “fulladet” til “utladet”. Siden grafen er “eksponesiell” ved bruk av Maximizer vil bonusen øke jo lavere innstilling man bruker.

Noen av våre brukere snakker om inntil 4-5 ganger lengre brukstid, men dette er under ideelle betingelser, og på lav hastighetsinnstilling.

GO LONGER WITH MAXIMIZER!

13e3009f982a810e6c5.jpg

MED MINN KOTA TRAXXIS M/MAXIMIZER KJØRER DU OPP TIL 4-5 GANGER SÅ LENGE PÅ ET FULLADET BATTERI SOM MED EN ANNEN SAMMENLIGNBAR EL-MOTOR!

15194922d397ed783c5.jpg

Minn Kota motorer med Maximizer er en ekstremt strømgjerrige, lydløse og driftsikre.
Dette er motorer som egner seg til jakt, fiske og vanlig hyggebruk.
Stikkord: Svært lang brukstid på samme batterioppladning og problemfritt bruk i mange, mange år.