Grunnleggende råd & tips

Epifanes tilbyr et komplett varespekter innen maling og lakk for bruk på alle typer underlag. Produktene utmerker seg ved at de er lette å påføre under de fleste forhold, flyter godt ut og etterlater en jevn og glatt overflate. Kontinuerlig og målrettet utviklingsarbeid med tradisjonelle og moderne malingstyper gir positive resultater for deg som bruker.…

Vasking/avfetting

Sluttresultatet for ethvert maling- og lakkeringsarbeide er helt avhengig av beskaffenheten på underlaget og forholdene arbeidet foregår under. Flaten må derfor være rengjort, pusset og helt tørr før du begynner å påføre lakk eller maling. Det er en fordel å vaske flaten godt før man sliper med sandpapir slik at man unngår å “slipe” forurensninger ned i underlaget. overflater som tidligere er malt eller lakkerte kan rengjøres med mildt salmiakkvann. La flaten tørke godt før du avfetter den med Epifanes Sprøytetynner for en-komponent lakk og maling eller en god silikonfjerner.

Bruk aldri vannholdige produkter direkte på bart treverk. Bart eksotisk treverk krever spesielt grundig avfetting. Påse at treverket er helt tørt, og at avfettningsvæsken har fordampet helt før du begynner å påføre lakk eller maling. I enkelte tilfeller kan det være en fordel å prøvelakkere/male et panel for å kontrollere at grunnarbeidet er godt nok.Pussing mellom lakk/maling-strøkene

For å få godt feste for neste strøk, og for at overflaten skal bli helt glatt og jevn, er det viktig at du pusser mellom hvert strøk (hvis ikke annet er anbefalt). Bruk sandpapir og grad av korning som er tilpasset den aktuelle overflaten, og puss i trefiberenes lengderetning. Puss mellom lakkstrøkene med håndkraft slik at det ikke oppstår riper og skraper i overflaten. Unngå maskinpussing i kombinasjon med grovt papir da dette både gir striper og for mye nedsliping av maling/lakkflaten. Bruk alltid støvmaske når du tørrpusser. Fjern pussestøv med rødsprit før du legger på et nytt strøk med maling eller lakk.Velg riktig påføringsutstyr

Lakken/malingen kan påføres med pensel, rulle og sprøyte. Hvis du benytter pensel eller rulle, anbefaler vi at du i tilleg alltid bruker en skumfordriver.

Pensel
En langhåret, myk og fyldig pensel med naturbust vil alltid være et perfekt redskap til de fleste lakk- og malingsarbeider. Pensler med såkalt “Badger-kvalitet” er de beste, men billigere pensler kan også gjøre en god jobb. Uansett, hold deg unna billigpensler som er laget i nylon eller annet kunstmateriale. Disse penslene har lavt lakkopptak, har dårlig spenst i busten, slipper hår og vil ofte legge igjen striper på overflaten. Bruk kun helt rene pensler. Er du i tvil om penselen er fri for støv eller størknete lakkpartikler, ikke bruk den. Vær nøye med renhold av penslene etter hver gangs bruk.

Ruller
Lakk og malingsruller fåes i mange forskjellige kvaliteter og varianter, men skal du lakkere/male med to-komponente produkter, er det viktig at rullen tåler løsemidlene i lakken. Til påføring av lakk og maling anbefaler vi en mohair- eller skumgummirulle. Disse rullene absorberer mye lakk og maling. Hvis man legger et passe press på rullen under påføring, vil den etterlate seg en jevn, pen og “flytende” overflate. Faren ved å benytte rull ved påføring av lakk og maling er at man lett kan legge et for tynt lag. Da kan man risikere at overfalten ikke blir tilstrekkelig glatt og glansfull, men derimot matt og “flat”. Kunsten er altså å legge et passe tykt lag, ikke for mye slik at det blir sig og “gardiner”, men nok til at du får fram høyglanseffekten i lakken.

Skumfordriver
Ved påføring av lakk eller maling med rull eller pensel vil man alltid risikere å få noen luftbobler og/eller “sig” og “uregelmessigheter” i overflaten. Det anbefales derfor at man alltid benytter en skumfordriver for å fjerne luft og overskytende lakk på overflaten. Tidligere benyttet fagfolk dyre pensler til dette arbeidet. Disse penslene var flate, brede og laget i naturbust av for eksempel grevling- eller beverhår. Penslene ble omstendig rengjort, og tatt godt vare på etter bruk. Heldigvis for forbrukeren, er det i dag mulig å benytte billige “engangs” skumfordrivere som “utfører” jobben vel så bra og som gjør tidkrevende rense og vaskeprosesser av pensler unødvendig. Sannheten er at disse enkle skumfordriverene har “revolusjonert” all lakk- og malearbeid. En skumfordriver vil, under forutsetning av at man bruker den riktig, etterlate seg en perfekt glatt og blank overflate.

Sprøyting
All lakk og maling fra Epifanes kan legges på underlaget med sprøyte. For å oppnå et optimalt resultat ved sprøyting av lakk og maling er det viktig å benytte riktig redskap, og velge korrekte instillinger når det gjelder lufttrykk, dyseåpning o.l. Vanligvis anbefaler vi ikke amatører og utrente å benytte denne teknikken.Arbeidsmiljø

Utfør maling og lakkering i et tørt, trekk- og støvfritt miljø. Ikke mal i direkte sollys og unngå høy luftfuktighet. Kondens og annen fuktighet kan gjøre nymalte flater matte. Vær spesielt oppmerksom på dette hvis du benytter to-komponent maling og lakk.Temperatur og relativ luftfuktighet

Ved påføring av en-komponente produkter, må temperaturen ikke være under 5oC og relativ luftfuktighet ikke overstige 85%. Ved bruk av to-komponente produkter, skal temperaturen ikke være under 10-12oC og relativ luftfuktighet ikke overstige 70%. Høyere verdier enn de nevnte, vil virke negativt, dvs. forringe kvaliteten på både tørke- og herdeprosessen. Vær oppmerksom på temperaturfall og kondens. Pass på at overflaten er helt tørr før du begynner å male.Malingtykkelse/fortynning

Ikke påfør malingen/lakken i tykke lag. Dette kan resultere i sig og ujevn og dårlig tørking. Det er bedre å påføre to tynne lag enn ett tykt. Fordel malingen jevnt utover, ok ikke tynn lakk/malingen mer enn nødvendig. Tykke lag siger lettere, og for tynne lag lag dekker for dårlig. Et for tynt lag maling gir dårligere beskyttelse, pluss at glansen forsvinner raskere. Likevel, for lite tynning gjør malingen mindre smidig og vanskeligere å stryke jevnt ut. Les på boksen, og bruk den anbesfalte fortynningen. Graden av fortynning er avhengig av to ting: Temperaturen på malingen og lufttemperaturen.

Unngå å tilsette andre stoffer til lakken/malingen enn det som er anbefalt fordi disse kan forstyrre balansen i malingen/lakken, og dermed skape negative “overraskelser”. Hvis man ønsker bedre “flyt” og lengere “åpningstid” på lakken/malingen, anbefales det å tilsette Epifanes Retarder.Bruk fersk lakk og maling

Selv om store kvanta er noe billigere i innkjøp, bør du unngå å kjøpe større mengder med lakk og maling enn du vil bruke opp innen rimelig tid. Hvis du har åpnet en boks er sjansene store for at lakken/malingen vil tykne noe over tid. Herderen i en to-komponent lakk/maling vil også tykne hvis den blir lagret for lenge. Denne anbefales da ikke å brukes. Hvis lakken inneholder klumper og/eller annen forurensning, bør den siles. West System Norge AS leverer spesialfiltre for dette formålet.Rør ut malingen

Før du begynner, bør du sørge for at malingen er blandet godt og har en jevn, glatt konsistens. Når du åpner malingsbokser, har du sikkert sett at det ofte ligger pigmentansamlinger i kanten, under lokket og i bunnen av boksen. Dette skal blandes godt sammen med resten av malingen, men ikke rør så kraftig at det kommer for mye luft i malingen. For å unngå fargeforskjeller, bruk alltid maling med samme produktnummer (står påstemplet under boksen). Når du bruker to-komponent maling, følg alltid anvisningene m.h.t. hvor lenge du må vente etter blanding av komponentene før du starter å male.Personlig sikkerhet

Sørg for at maling og lakk får tørke i ventilerte omgivelser, og følg alle sikkerhetsforskrifter. Unngå innånding av tynner- og malingdamp, søl på hud eller i øynene. Bruk egnet verneutstyr.. Hvis du arbeider i dårlig ventilerte omgivelser, skal du alltid bruke egnet friskluftmaske. Bruk et støvfilter ved våt og tørrsliping. Husk at lakk- og malingprodukter kan forårsake brann og eksplosjonsrisiko, og ta alltid forholdsregler for dette.Miljøet

Destruer brukte bokser, pensler og ruller på en sikker måte. Kast aldri denne typen avfall i husholdningsavfallet, men påse at dette avfallet blir destruert på en sikker måte og på et sted som er beregnet for kjemisk avfall. Lakk og maling må aldri tømmes i avløp. Rester og slagg etter gammelt bunnstoff skal alltid samles opp og destrueres på en forsvarlig måte.Vedlikehold

Skal du male om igjen en tidligere (ukjent) malt flate, er det helt avgjørende at du velger riktig type malingsystem for at resultatet skal bli bra. Vanligvis har du to muligheter: ett- eller to-komponent malingsystem.Hvilket system har vært brukt tidligere?

I løpet av 15 minutter kan du finne ut dette på følgende måte: Legg et tøystykke som er godt fuktet med Epifanes Glassfiberavfetter på flaten. Hvis malingen blir skrukkete og løsner, er det brukt en-komponent maling. Hvis dette ikke skjer, er det brukt et to-komponent malingsystem. Straks dette er avklart, skal du rengjøre flaten og våt- eller tørrpusse den med sandpapir nr. 240-320 for å skape en god mekanisk binding for lakk- eller malingstrøket som du skal påføre.

NB! Du skal ikke benytte en to-komponent maling hvis det tidligere er brukt et en-komponent produkt. Løsemiddelet i den to-komponente malingen vil i så fall virke som en malingsfjerner og løse opp underlaget.