Gode råd ved bruk av West System epoxy

Tips om sikkerhet, forberedelser, blanding, herding, rengjøring og lagring av West System epoxy.

Sikkerhet:

 • Unngå hudkontakt med Resin / Herder eller blandet epoxy.
 • Bruk beskyttende hansker eller kremer.
 • Unngå innånding av gasser. Bruk støvmaske når du sliper epoxy.
 • Sørg for god ventilasjon.
 • Bruk vernebriller. Ved kontakt med øyne skylles kraftig med mye vann.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.Forberedelser før blanding av epoxy:

 • Sjekk at alle deler passer sammen.
 • Forbered en måte å passe delene sammen i posisjon inntil epoxyen er herdet.
 • Sørg for at overflatene som skal belegges er rene og tørre. Ikke-porøse overflater bør pusses med sandpapir.
 • Ved liming av teak eller andre oljeholdige tresorter bør treverket avfettes med en fille dyppet i aceton.
 • Ved liming av metaller bør overflatene slipes til rent metall og avfettes.
 • Hvis en komplisert limoperasjon tar mere enn 15 minutter, del den opp i flere stadier.
 • Hvis du ikke får andvendelse for hele Resin/ Herder blandingen under arbeidsoperasjonen, planlegg andre reparasjoner du kan utføre samtidig for å få full utnyttelse av innholdet.
 • Vær oppmerksom på at ekstrem varme, sterkt sollys og høye temperaturer fører til overoppheting av epoxyen. Hold blandekaret, hvis mulig så kjølig som mulig ( i skyggen, i kaldt vann… ) under arbeidet.Blanding og herding:

WEST SYSTEM epoxy Herder 205 og Resin 105 blandes i forholdet 1-5 enten i vekt eller volum. Altså 1 del Herder til 5 deler Resin.

Vi anbefaler deg å bruke våre doseringspumper (art. 301) enten du blander store eller små mengder.

Bland godt ved hjelp av en rørepinne.

Ved å blande WEST SYSTEM epoxy 105 Resin og 205 Herder sammen, settes det i gang en kjemisk reaksjon. Når Resin og Herder er blandet sammen går det ca. 10- 15 minutter ved 21oC før blandingen begynner å herde. Ved lavere temperaturer og utspredning av blandingen utsettes herdeprosessen ytterligere. Epoxy blandingen herder etter 5 – 7 timer ved 21oC, men bør ikke utsettes for store belastninger før etter 24 timer. Blandingen er fullherdet etter 2- 3 dager.

Herdeprosessen kan akselleres ved å tilføre varme. Den kjemiske reaksjonen som herder epoxyen utvikler også varme. Et fullblandet beger med epoxy, vil etter ca. 15 minutter ved 21oC utvikle nok varme til å smelte begeret. Når blandingen er fordelt utover en flate vil varmeutviklingen avta og herdetiden utsettes.
Rengjøring:

Fjern eventuell uherdet epoxy fra klær og hud med en vannfri rensekrem (art. 820). Fjern overflødig epoxy fra overflatene med en blandepinne eller papirhånkle. Fjern resterende med en renseduk eller rensevæske .Lagring:

WEST SYSTEM epoxy lagres i romtemperatur, og er da holdbar i 2 år.