Fuging med tre og epoxy (sponsing)

Ved større hull bør man legge inn tre i tillegg til epoxy (sponsing).

Hvis man vil bruke denne metoden, bør man gå fram slik:

g118.gif
  1. Skjær til trestykket. Bruk om mulig samme sort tre som det som er fjernet. For å lette tilpassningene kan det være lønnsomt å forme selve hullet til en enkel form. Lag sidene på hullet skrå, og særlig på sidene med endeved. Jo slakere skråsidene er, jo sterkere blir reparasjonen. En skråkant 8- 1 som betyr 8 cm lengde og 1cm dybde, vil gi omtrent samme styrke som helt trevirke. Det er ikke nødvendig med nøyaktig tilpasning da den fortykkede epoxyen vil fylle igjen forholdsvis store sprekker. Alle flater som skal limes må være tørre og rene.
  2. Smør Resin / Herder på alle flater i hullet og på trestykket.
  3. Tilsett epoxyen fyllstoff (406, 404 eller 403) til en konsistens omtrent som majones og fyll dette i hullet.
  4. Trykk trestykket på plass så den overflødige epoxy tyter ut.
  5. Bruk stifter. vekter eller annet for å holde trestykket på plass til epoxyen har herdet. Overskytende epoxy fjernes før den herder.
  6. La epoxyen herde godt før man fjerner presset og før man pusser med sandpapir.