“Fortøy for storm”

Et gammelt ordtak sier at man alltid skal fortøye for storm. Dette er riktig. Man vet aldri når det dårlige været setter inn, men at det kommer, det er sikkert.

Når man skal legge ut moring og fortøyningsbøye, er det derfor viktig å gjøre dette på riktig måte. Vi har levert fortøyningsutstyr i over 15 år, og har opparbeidet oss mye erfaring og kunnskap som våre kunder nyter godt av. Vi har gode forbindelser og avtaler med mange leverandører, og kan derfor levere kvalitetsprodukter til riktige priser.

Hvis du tar kontakt med oss, vil våre fagfolk alltid hjelpe deg til å ta de riktige valgene.

Husk, har du slurvet med fortøyningene, kan du risikere å få avkorting i forsikringssummen.

Om moring og fortøyningsbøyer

Mange er avhengig av å fortøye båten sin ved hjelp av en bøye. Dette er en praktisk og god måte å fortøye på, men dette avhenger av at bøya er festet i havbunnen på en forsvarlig og sikker måte.
For å feste bøya til havbunnen bruker man en moring. En moring er enkelt sagt et permanent anker som skal ligge på samme plass på havbunnen over tid. Hvis det er leire og sand på bunnen vil moringen grave seg ned i bunnen.

Når man skal lage et fortøyningsopplegg basert på bøye, er det av aller største betydning at man benytter riktig type moring, riktig type moringsline og at sjakler, kauser og andre festemidler holder god kvalitet. I tillegg til at selve produktene skal holde god kvalitet, må man også legge ut moringen og tilpasse fortøyningen på riktig måte.

Bøya man skal bruke må også være tilpasset vekten på moringslinen (eller kjetting), vindforhold og båtens størrelse.

Det finnes mange typer bøyer på markedet, men enkelt sagt er den viktigste egenskapen til bøya at den faktisk holder seg flytende. Bøya bør ikke bare holde seg flytende denne sommeren, men også i mange sesonger framover.

Det er flere momenter som er med på å avgjøre om en bøye vil holde seg flytende over tid. Den må ikke punktere eller smuldre opp og gå fra hverandre. Den må kunne bære vekten av moringstauet og den må bestå av mekaniske deler som ikke korroderer, løsner eller faller fra hverandre.


Dette må du ta hensyn til når du skal legge ut moring og fortøyningsbøye:

 1. Båtens størrelse og tyngde
 2. Hvordan er bunnforholdene der moringen skal ligge?
 3. Er det sand, mudder, stein eller fjell på havbunnen?
 4. Varierer bunnforholdene mye?
 5. Hvor dypt er det der moringen skal legges ut?
 6. Er havbunnen jevnt like dyp i det området der moringen skal ligge, eller er det kløfter, stup og skråninger?
 7. Hvor langt er det til land eller andre båter fra der bøya skal ligge?
 8. Hvordan er vind- og strømforholdene der båten skal ligge?
 9. Skal dette være en permanent moring som skal ligge ute flere år eller skal den ligge ute kun en sesong?

Våre råd til deg

 1. Når du først skal legge ut en eller flere moringer, gjør jobben ordentlig. Det vil du være glad for på sikt.
 2. Beregn alt du trenger til fortøyningen litt større og mer solid enn det du tror du trenger.
 3. Dimensjoner for større belastninger enn det utstyret normalt blir utsatt for. Det er med andre ord bedre å legge ut en litt for stor moring i stedet for en som er på grensen til å være for liten.
 4. Bruk gode dimensjoner på sjakler, kauser og klemmer.
 5. Velg en bøye i god kvalitet.
 6. Bruk moringstau (line) istedenfor kjetting. Moringstauet korroderer ikke, og har langt lengre levetid enn kjetting.
 7. Les mer om hva som er viktig når du skal legge ut en moring på denne nettsiden!

Vi leverer og skaffer det meste innen fortøyning.