Eksempel på framgangsmåte med Peel Ply (avrivningsduk)

Peel Ply benyttes for å få en fin, jevn og pen overflate når du legger epoxy og/eller glassfiberduk i kombinasjon med epoxy.

Peel Ply er en syntetisk duk som du legger oppå den epoxybelagte flaten (rett etter at du har påført og bearbeidet epoxy). Bruk gjerne en plastsparkel til å jevne ut Peel Ply-duken oppå epoxyflaten. Det som er viktig er at den skal ligge helt tett ned til overflaten. Unngå luftbobler og “skrukker” på duken.

Når epoxyen har herdet, skal du dra av Peel Ply-duken. Du vil da få en jevn og pen overflate som krever lite med bearbeiding før du skal jobbe videre med overflaten. Etter at duken er dratt av vil du ha en jevn og pen overflate uten sig, nupper og ujevnheter.

Ved hjelp av Peel Ply sparer du masse pussearbeid. Etter at Peel Ply-duken er dratt av er flaten klar for å bearbeides med flere lag med epoxy og/eller glassfiberduk og epoxy. du kan nå også lakke eller male overflaten, men da må den først pusses.

Peel Ply duken gir deg også flere fordeler. Ikke bare gir den en jevn og pen overflate, men den sikrer også at neste lag med epoxy hefter godt til overflaten.

Ved hjelp av Peel Ply kan du spare mye tid og arbeid.

Eksempel på framgangsmåte:

Legg glassfiberduken ned på overflaten som skal behandles (eks kryssfiner slik som dette bildet viser)

Påfør passe mengder med epoxy på duken og bearbeid epoxyen inn i duken (se annen veiledning)

Bruk en plastsparkel til å jevne epoxyen ut over glassfiberduken slik at denne blir transparent (se annen veiledning)

Når glassfiberduken er gjennomvætet med epoxy og har blitt gjennomsiktig, legger du Peel Ply duken oppå hele overflaten slik som bildene viser.

Bruk en plastsparkel (art.nr 808-2) til å væte ut Peel Ply duken

Pass på at du ikke får luftbobler under hverken glassfiberduk eller Peel Ply duken. Duken skal ligge helt ned til overflaten.

La epoxyen herde

Trekk deretter av Peel Ply duken. Du vil nå se at du får en jevn og fin overflate som gjør denne klar til videre bearbeiding, eks med flere lag med glassfiberduk.

Hvis du skal lakke overflaten, må du pusse og gjøre overflaten jevn og fin før du  starter med dette arbeidet.