Delaminerte sandwich- konstruksjoner

Reparasjon av delaminerte sandwichkonstruksjoner med West System epoxy

1. Bestem omfanget av delamineringen. Hvis huden kjennes myk ut når man trykker på den, for så å stoppe mot kjernematerialet, indikerer det delaminering med avstand mellom hud og kjernemateriale.

2. Kjernematerialet må tørke grundig før liming. Bor 6 mm hull 25 mm fra hverandre over hele det delaminerte området, og ca. 75 mm utover dette. Bor gjennom huden og ca. 1/3 ned i kjernematerialet. En stopper på boret er en god hjelp. For å spare tid i tørkingen av kjernematerialet kan en hårtørrer eller lignende brukes. Pass på så huden ikke blir skadet av for sterk varme. Bor ut litt av kjernematerialet for å kontrollere at det er tørt.


3. Bland epoxyen med fyllstoff “Silica” (art. 406) til ketchup konsistens. Fyll en engangssprøyte og trim toppen til ønsket åpning.
 

4. Fyll alle hullene med den fortykkede blandingen. Trykk på huden flere ganger for å spre epoxyen utover mellom huden og kjernematerialet.
 

5. Når blandingen er klemt ut i alle hulrom, presses huden mot kjernematerialet ved hjelp av vekter eller på annen måte. En plastfolie mellom vektene og huden hindrer uønsket fastliming.

6. Etter at epoxyen har fullherdet slipes overflaten slett med nr. 80  sandpapir. Lave områder kan nå fylles med epoxy blandet med “Microlight” (art. 407) til majonesaktig konsistens. Slip etter herding og pensle overflaten med ufortykket epoxy.
 

7. Vannslip med nr. 220 papir. Avslutt med en to-komponent polyuretan lakkmaling. Følg fabrikantens anvisninger for endelig grunnarbeid og påføring.