Bruk av West System epoxy på eik

Eik har vært brukt som materiale til bygging av trebåter gjennom alle tider. Eik har moderat til god motstand mot råte, god trykkfasthet, holder mekaniske festemidler bra, er lett å bøye med eller uten damp, og motstandsdyktig mot slag/brudd.

Hvorfor er det vanskelig å lime eik?

Sammenlignet med andre tresorter reagerer eika relativt kraftig under påvirkning av fuktighet og tørke. Dette kan, bl.a. resultere i vridning, kløyving og sprekkdannelser. Norsk eik er svært ustabil. Den slår, vrir og bøyer seg når den «krymper» og «sveller». Amerikansk eik er noe mer stabil.

Alt trevirke reagerer som kjent på endringer i fuktighet. Vi sier det «sveller» når det tilføres fuktighet og «krymper» når det tørker. I alle type tresorter er bevegelser på tvers av fibrene(krymping og svelling) større enn i fibrenes lengderetning.
Eksempel: Når fuktighetsinnholdet forandrer seg fra 7 til 12 %, sveller et stykke eik ca. 50 % mere enn et stykke Honduras mahogny under de samme forhold. Med så mye bevegelse blir spenningen i eventuelle limfuger enormt stort, noe som i verste fall kan trekke sammenføyningen fra hverandre.

Selv lim som er like tynt som vann klarer ikke å trenge dypt inn i trefibrene på eik. Dette fører til at limet kun fester seg i et yttersjikt av trefibrene, og ikke dypt nok til å oppnå den samme egenstyrken som trevirket selv.

Trefibrenes styrke er omtrent den samme som limet (WEST SYSTEM epoxy). Når eika utsettes for fuktighet og forandrer form, vil det oppstå «spenninger» mellom trevirkets og epoxylimets krefter. Som regel vil styrken i WEST SYSTEM epoxy holde, men dette er ikke alltid tilfelle.

Hvordan oppnå best mulige sammenføyning av trevirke?

Velg et mest mulig stabilt trevirke. Ask er i så måte en god erstatning for eik og de fysiske egenskapene til ask er bemerkelsesverdig lik eikas. Ask er mindre motstandsdyktig mot råte enn eik, men så lenge man behandler treverkets overflate med en egnet lakk, maling eller for eks. WEST SYSTEM epoxy er ikke dette noe problem. Ønsker man allikevel å bruke eik, er det viktig å ta noen forhåndsregler for å sikre seg et best mulig resultat. Nedenfor har vi satt opp noen punkter som vil være med på å øke sjansen til at du skal få et godt resultat når du skal lime eik med WEST SYSTEM epoxy.
 

 • Ved laminering bør man bruke flere tynne lameller istedenfor få tykke. Tynne lameller reduserer mengden av trevirke per limfuge. Dette øker limets muligheter til å «holde» trevirket «på plass».
 • Sørg for at trevirket er tørt når du limer. Det er også en fordel at trevirket og limet holder en relativt høy temperatur (helst ikke lavere enn romtemp, og ikke høyere enn 35oC.) Når man varmer opp trevirket og limet før påføring vil inntrengningen av epoxyen i treet skje lettere. Epoxyen blir mere tyntflytende ved høye temperaturer. Bruk en fuktighetsmåler for å fastslå fuktigheten i trevirket før du limer. Fuktighetsinnholdet bør ligge mellom 8- 12 %. Alt trevirke som skal limes sammen bør inneholde samme fuktighet.
 • Vær sikker på at overflatene som skal limes er fri for fett, olje, maling og lakk. Unngå bruk av løsemidler for rensing av overflatene.
 • Puss overflaten med 60- slipepapir eller grovere før liming. Sliping med grovt papir sikrer en god mekanisk forbinding mellom flatene som skal sammenlimes. Ekstra viktig er det å slipe, hvis trevirket som skal limes/sammenføyes er bearbeidet med fres eller høvel. Et sløvt høvel/fresestål etterlater en flat og hard overflate. Dette kan forhindre limet fra å trenge seg inn i treet og gi vedheft.
 • WEST SYSTEM epoxy tilsatt fyllstoffer er et gapfyllende lim (krymper ikke under herding) (NB!- ved bruk av konvensjonelle limtyper og andre type epoxyer som ikke er gapfyllende kan sliping før liming være uheldig for sluttresultatet).
 • Doser limet riktig (se bruksanvisning). Rør og bland limet godt. La limet gjennomherde før tvingene fjernes.
 • Bruk vår anbefalte standard «to- trinns lim-metode»:
 • 1) Påfør en blanding av resin og herder på de overflatene som skal limes sammen og la epoxyen herde ca 2-3 timer. På denne måten utmettes trevirket med epoxy.
 • 2) Tilsett standardblandingen 403 Microfiber, 404 High Density eller 406 Colloidal Silica (vi anbefaler i de fleste tilfeller 403 Microfiber). Påfør blandingen umiddelbart på en av de utmettede overflatene, legg delene som skal limes sammen mot hverandre og hold dem sammen ved hjelp av tvinger eller lignende. Husk at epoxyen ikke trenger dypt inn i eika men hefter i yttersjiktet av trevirket.
 • Sørg for at ikke alt limet presses ut av limfugen som følge av for sterkt press på tvingene. I de tilfelle der det ikke er mulig å unngå at det påføres stort press på laminatet under laminering (dette gjelder ved laminering av krappe buer, som spant, stevner. bjelker o.l. der man er avhengig av tvingepress for å forme lamellene etter malen) er det en fordel om den fortykkede epoxyblandingen er noe herdet og «seig» før man påfører tvingepress. Dette vil forhindre limblandingen fra å bli presset ut av fugene.
 • Den fortykkede epoxyen vil flyte fra områder under høyt press til områder under lavt press og fyller eventuelle hulrom. Av den grunn er den ovenstående metode absolutt å foretrekke når man laminerer stem, spanter, dekksbjelker og lignende.
 • På tross av at vi generelt ikke anbefaler bruken av mekaniske festemidler som bolter, skruer (de skaper spenningskonsentrasjoner)i laminater, gir de en ekstra sikkerhetsmargin når man limer eik. Ved bruk av mekaniske festemidler bør man sørge for at disse er motstandsdyktige mot korrosjon (f.eks. bronse)


Hvis du følger rådene vi har gitt deg vil sjansen for at du oppnår sterke og varige limfuger øke betraktelig.
Men husk! Eik krever særbehandling.