Bruk av G/flex 650

G/flex 650 Epoxy er alt, og litt til. Dette er et spesialformulert 2-komponent epoxylim for maritimt bruk som kan blandes i små porsjoner med et enkelt blandeforhold: 1:1 mellom resin og herder. Limet har lang ”åpen arbeidstid” og relativt kort herdetid.

For bruk av G/flex 650 Epoxy, så gjelder store deler av den samme informasjonen som er gitt om G/flex 655. G/flex 650  må i noen tilfeller tilføres fyllstoff for at man skal få en tykkere konsistens på limblandingen, og bruksområdet er også noe annerledes for dette limet.
 

Liming

Påfør epoxyblandingen på de rengjorte flatene som skal limes, og sett press på limflatene før epoxyen begynner å herde (ca. 75 minutter ved 22°C). Bruk passe press og trykk på tvingene slik at det blir god kontakt mellom limflatene, men ikke så mye at alt limet blir presset ut. Det at det faktisk forblir lim igjen mellom limflatene gjør at sammenføyningen blir ekstra sterk.

La epoxyen herde godt før man belaster sammenføyningen.

Hvis nødvendig, kan du gjøre epoxyblandingen tykkere ved å tilsette WEST SYSTEM 406 Fyllstoff som følger med i pakken. Ved å gjøre limet tykkere, vil man få en 100 % limflate selv om det er sprekker og ujevnheter i flatene som skal limes.

Bruk en plastsparkel (art.nr 808-2) til å stryke ut og spre limet på overflatene før du setter press på. Bruk en sprøyte (art.nr. 807) for å fylle eventuelle små hull og sprekker. Det er viktig at mest mulig av limflatene er dekket med lim før disse settes i pressposisjon.

Å fortykke limet ved hjelp av fyllstoff

Når man skal lime to deler sammen slik at disse danner en tilnærmet eller rett vinkel, kan det være gunstig å tilsette et fyllstoff til G/flex 650 Epoxy. Tilsett 406 Fyllstoff til du får en majoneskonsistens på limet. Man kan på denne måten lage en hulkil ved hjelp av limblandingen slik illustrasjonen viser (3).

Den totale overflaten på limfugen øker på denne måten, og sammenføyningen blir derfor sterkere. Form epoxyblandingen til en hulkil ved hjelp av en blandepinne (art.nr 804) som vist på figur 3. Overskytende epoxy fjernes før limet herder, se figur (4).

Overflatebehandling og forsegling av overflater

G/flex 650 Epoxy er en meget effektiv fuktsperre og kan derfor benyttes til overflatebehandling og forsegling av overflater. Limblandingen har en konsistens tilnærmet honning, men flyter godt ut på overflaten hvis du bruker en pensel eller plastsparkel til å påføre den med. 1-2 strøk er vanligvis nok for å gi en god beskyttelse mot fuktinntrengning i overflaten.

Dersom du skal påføre flere strøk med epoxy, påfør det neste strøket mens det foregående strøket er litt klebrig, vanligvis ca 2–3 timer etter påføring ved 22°C. Dette for å sikre god vedheft.

Herdet G/flex kan overlakkeres, males eller nok en gang overflatebehandles eller limes med epoxy. For å sikre god vedheft, må du da først vaske den herdete G/flex med vann og deretter mattslipe overflaten.

Liming til våte overflater og liming under vann

Selv om liming til tørre og godt forbehandlede overflater gir det beste og mest varige resultatet, er det også fullt mulig å benytte G/flex 650 til liming på fuktige og våte overflater, og til limearbeider på flater under vann.

Rubb og mattslip overflaten med grovt sandpapir, korning 80. Bland en passende mengde G/flex 650 og tilsett Fyllstoff 406 slik at du får majoneskonsistens på limblandingen.

Liming til våte overflater krever en fortykket limblanding som kan fordrive og erstatte vann i rifter og porer på den overflaten som skal limes.

Påfør limet på overflaten med en pensel eller en plastsparkel (art.nr 808-2). Press deretter  limflatene mot hverandre, og bruk passe klemkraft slik at overskytende epoxy og fuktighet presses ut. La det gå 7-10 timer før du fjerner tvinger etc. og ikke belast sammenføyningen før det har gått 24 timer.

Generelt

WESTSYSTEM sine tekniske publikasjoner og DVD-filmer forklarer detaljerte prosedyrer og framgangsmåter for spesifikke reparasjoner og konstruksjoner.

Internettsiden til WEST SYSTEM gir deg grunnleggende produktinformasjon, gode råd og brukertips samt forhandleroversikt, linker, artikler med bilder og sikkerhetsinformasjon.

Videre veiledning kan fåes ved å kontakte oss per mail eller telefon.

Ring oss på 22 23 35 00 eller send oss en e-post til: firmapost@westsystem.no

Garanti

Fordi verken produsent, importør eller forhandler kan kontrollere hvordan den enkelte sluttbruker benytter våre produkter, kan det ikke gis noen garanti for at det enkelte produkt egner seg til den enkelte brukers spesielle behov. Brukeren selv må på forhånd og i hvert enkelt tilfelle vurdere hensiktsmessigheten med å bruke det aktuelle produkt, og han/hun har alene ansvaret for bruken av dette. Ikke i noe tilfelle kan produsenten, importøren eller forhandleren påta seg ansvar for direkte eller indirekte uhell, senskader eller tap i forbindelse med bruken av WEST SYSTEM produkter eller G/flex Epoxy-produkter eller framgangsmåter som er beskrevet her. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

West System og G/flex er registrerte varemerker for Gougeon Brothers Inc.

©2007 West System Inc.

Gougeon Brothers Inc.

Bay City, MI 48706