Bruk av G/flex 650 til reparasjon av aluminiumsbåter

G/flex 650 Epoxy er et spesialformulert 2-komponent epoxylim for maritimt bruk som kan blandes i små porsjoner med et enkelt blandeforhold: 1:1 mellom resin og herder. Limet har lang ”åpen arbeidstid” og relativt kort herdetid. G/flex 650 må i noen tilfeller tilføres fyllstoff for at man skal få en tykkere konsistens på limblandingen.

Liming

Fjern den røde forseglingen på begge enhetene. Skjær av tuppen på hver tube, ca. 6mm fra enden.

Påfør epoxyblandingen på de rengjorte flatene som skal limes, og sett press på limflatene før epoxyen begynner å herde (ca. 75 minutter ved 22°C). Bruk passe press og trykk på tvingene slik at det blir god kontakt mellom limflatene, men ikke så mye at alt limet blir presset ut. Det at det faktisk forblir lim igjen mellom limflatene gjør at sammenføyningen blir ekstra sterk.

La epoxyen herde godt før man belaster sammenføyningen.

Hvis nødvendig, kan du gjøre epoxyblandingen tykkere ved å tilsette WEST SYSTEM 406 Fyllstoff som følger med i pakken. Ved å gjøre limet tykkere, vil man få en 100 % limflate selv om det er sprekker og ujevnheter i flatene som skal limes.

Bruk en plastsparkel (art.nr 808-2) til å stryke ut og spre limet på overflatene før du setter press på. Bruk en sprøyte (art.nr. 807) for å fylle eventuelle små hull og sprekker. Det er viktig at mest mulig av limflatene er dekket med lim før disse settes i pressposisjon.

Å fortykke limet ved hjelp av fyllstoff

Når man skal lime to deler sammen slik at disse danner en tilnærmet eller rett vinkel, kan det være gunstig å tilsette et fyllstoff til G/flex 650 Epoxy. Tilsett 406 Fyllstoff til du får en majoneskonsistens på limet. Man kan på denne måten lage en hulkil ved hjelp av limblandingen slik illustrasjonen viser (1). Den totale overflaten på limfugen øker på denne måten, og sammenføyningen blir derfor sterkere. Form epoxyblandingen til en hulkil ved hjelp av en blandepinne (art.nr 804) som vist på figur 1. Overskytende epoxy fjernes før limet herder, se figur (2). 

12

Overflatebehandling og forsegling av overflater

G/flex 650 Epoxy er en meget effektiv fuktsperre og kan derfor benyttes til overflatebehandling og forsegling av overflater. Limblandingen har en konsistens tilnærmet honning, men flyter godt ut på overflaten hvis du bruker en pensel eller plastsparkel til å påføre den med. 1-2 strøk er vanligvis nok for å gi en god beskyttelse mot fuktinntrengning i overflaten.

Dersom du skal påføre flere strøk med epoxy, påfør det neste strøket mens det foregående strøket er litt klebrig, vanligvis ca 2–3 timer etter påføring ved 22°C. Dette for å sikre god vedheft.

Herdet G/flex kan overlakkeres, males eller nok en gang overflatebehandles eller limes med epoxy. For å sikre god vedheft, må du da først vaske den herdete G/flex med vann og deretter mattslipe overflaten.

Reparasjon av sprekker, sømmer og lekkasjer i aluminiumsbåter

Lokaliser lekkasjen ved å sette den tørre båten på vannet eller for små båter kan det være nok å fylle båten opp med vann mens den ligger på land for å finne ut hvor den lekker.

Hvis mulig, bruk en høytrykkspyler for å vaske området rundt lekkasjen. Fjern all skitt og løse partikler rundt reparasjonsstedet. Mattslip flaten med sandpapir og/eller en drill eller stålbørste. Lens båten, tørk og avfett overflaten med en egnet avfettingsvæske.

Bland en liten porsjon med G/flex 650 Epoxy, og trekk dette opp i sprøyten som følger med i pakningen.

Varm opp sprekken/sømmen som lekker med en varmepistol eller propanflamme. Varmen vil drive ut resterende fuktighet som damp eller kokende vann, noe som også er en god visuell indikator på at temperaturen i metallet stiger.

Press deretter epoxy inn i sprekken/ sømmen med sprøyten eller benytt en liten pensel langs sømmen mens metallet fremdeles er varmt. Epoxyblandingen vil bli tynnere og flyte lettere inn i sprekken når den berører den varme overflaten. Bruk varmepistolen til å holde metallet varmt mens du injenserer epoxy inn i hull og sprekker. Varmen vil bidra til at herdetiden reduseres.

På steder som er sterkt skadet, lekker mye, og der aluminiumsplatene er løse, vil en kombinasjon av nye aluminiumsplater og epoxy fungere best. Dersom nye avstivere og sømmer i aluminium ikke er tilgjengelig, så anbefales det å bruke større mengder med epoxy og også benytte G/flex 650 Epoxy som er tilsatt 406 Fyllstoff.

En tykkere epoxyblanding (majoneskonsistens) vil lettere kunne tette og reparere større sprekker og skader. Varm først metallet og påfør flytende epoxy som beskrevet over. Bruk så et knivblad, en sparkel eller en sprøyte for å presse fortykket G/flex inn i sømmen/sprekken.

Press limblandingen gjennom sømmen/sprekken slik at denne tyter ut på andre siden av skroget. Fortykket G/flex vil tette hull og sprekker, og forbli i sømmen/spleisen inntil den herder.

For maksimal beskyttelse anbefales det også å tilsette Fyllstoff 420 Aluminiums pulver i limblandingen. Dette vil gjøre reparasjonen mindre synlig og gi epoxyblandingen bedre UV-beskyttelse.

Tørk deretter av den overskytende og uherdete epoxyen på begge sider av skroget med papir fra en tørkerull el. Renseveske kan ved behov brukes forsiktig og med omhu for å unngå å vaske ut og oppløse epoxyen, eller løse opp maling i nærheten av det området som er utbedret.

La epoxyen herde over natten før du tar båten i bruk. Du kan benytte en varmepistol eller en varmelampe for å redusere herdetiden. For hver 10°C økning i temperaturen, så vil G/flex’s herdetid halveres.

NB! Unngå å varme opp den herdende epoxyen til temperaturer over 49°C