Batterier i forbindelse med elektriske motorer

En Minn Kota motor kan drives ved hjelp av alle typer 12 V marine- eller fritidsbatterier med høy kapasitet. For best mulig resultat, benytt et høykapasitets marine/fritidsbatteri med minst 75 amperetimer kapasitet.

Som en generell retningslinje vil en 12 V motor trekke ca. 1 ampere pr. time, og en 24 V motor 0,75 ampere og en 36 V motor vil trekke 0,5 ampere for hver 1/2 kilo skyvekraft når motoren går for fullt. (merk deg at batteriforbruket synker drastisk ved reduksjon i gasspådrag).

Det virkelige strømtrekket vil være avhengig av de lokale forholdene med vær og vind og andre driftsforhold.

Hold hvis mulig alltid batteriet fulladet etter bruk. Korrekt vedlikehold vil øke batteriets levetid betydelig.

Unnlatelse med å lade blybatterier (innen 12 – 24 timer etter bruk) er ofte hovedårsaken til at batteriene får kort levetid. For best resultat, benytt en variabel Minn Kota lader.

minnkota11.JPGVi anbefaler at du alltid bruker et kvalitetsbatteri. Dette koster ikke noe særlig mer enn et batteri som ikke er egnet i kombinasjon med elektriske motorer.

Batteritilkobling

Kontrollmodulen kan tilkobles enten ett, to eller tre batterier avhengig av motortype som er montert:

12 Volt systemer:

 1. Koble den positive (+) røde lederen til (+) terminalen på batteriet.
 2. Koble den negative (–) sorte lederen til (–) terminalen på batteriet.

24 Volt systemer:

To stk 12 volt batterier kreves. Batteriene må kobles i serie for å få 24 volt driftsspenning.

 1. Koble den negative (–) sorte lederen til (–) terminalen på batteri 1.
 2. Koble forbindelseskabelen til (+) terminalen på batteri 1 og til den negative (–) terminalen på batteri 2
 3. Koble den positive (+) røde lederen til ( + ) terminalen på batteri 2.

36 Volt systemer:

Tre stk 12 volt batterier kreves. Batteriene må kobles i serie, for å få 36 volt driftsspenning.

 1. Koble den negative (–) sorte lederen til (–) terminalen på batteri 1.
 2. Koble forbindelseskabelen til (+) terminalen på batteri 1 og til den negative (–) terminalen på batteri 2.
 3. Koble en ny forbindelseskabel til (+) terminalen på batteri 2 og til den negative (–) terminalen på batteri 3.
 4. Koble den positive (+) røde lederen til (+) terminalen på batteri 3.

Merk:

Ikke benytt et startbatteri som driftsbatteri. Startbatterier er ikke beregnet for langvarig utladning. Dersom et startbatteri benyttes som et av driftsbatteriene kan dette forårsake korrosjonsskader på motoren og føre til at garantien bortfaller.

Advarsler:

 • Før du tilkobler batteriet, kontroller at bryteren på rorkulten er i 0 (AV) posisjon.
 • Benytt 16 mm2 kabel til forlenging av powerkabelen.
 • Feilaktig sammenkobling av 24/36 volt systemer kan forårsake eksplosjon i batteriene.
 • Sjekk at mutterne på batterikabelskoene er skikkelig trukket til.
 • Plasser batteriene i et ventilert rom.
 • Arbeid med eller nær blybatterier kan være farlig. Batteriene inneholder svovelsyre som kan produsere eksplosiv gass.
 • Dersom batterier feilkobles kan det forårsake batterieksplosjon og resultere i synsskader eller alvorlige brannskader.